Zpravodajství TV info Škola TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Úterý • 25.06.2024 - 18:36:59   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV info


Editorial
Vítejte na stránce satCentrum věnující se satelitní technice, TV, R, DVB-T a kabelové TV, internetu a médiím.

17/6 - TV program na 25. - 27. týden a na měsíc červen a červenec!

Červen - měsíc fotbalu!
Na základě Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme k 25. 5. 2018 aktualizovali informace o ochraně dat. Pro přístup čtenářů (registrovaných i neregistrovaných) na stránky satCentrum se nic nemění.


Rubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 

Všeobecná pravidla serveru satCentrum

Všeobecná pravidla serveru satCentrum

Uživatelé, kteří nesouhlasí s pravidly serveru, nesmí využívat služby poskytované serverem.

Registrace uživatele
 • Registrace uživatele na serveru je nepovinná a bezplatná. Zaregistrováním uživatel získá např. možnost vkládat komentáře k článkům a vytvářet vlastní témata v diskusi.
 • Informace, které uživatel uvede v registračním formuláři, musí být pravdivé.
Zrušení registrace
 • Registraci si nemůže zrušit uživatel sám. Může však o zrušení požádat provozovatele.
 • Registrace uživatele bude automaticky zrušená v případě, že se uživatel nepřihlásí do systému do 7 dní po registraci, resp. jestliže se uživatel za 6 měsíců ani jednou nepřihlásí na server.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci anebo zamezit přístup kterémukoliv uživateli bez udaní důvodu.
 • Po zrušení registrace uživatele má provozovatel právo udržovat informace zadané uživatelem na server po neobmezeně dlouhou dobu (jde zejména o IP adresu počítače a časy přístupů (logy) uživatele).
Soukromí uživatele
 • Provozovatel se zavazuje neposkytovat soukromé údaje uživatele žádné třetí straně. Soukromými údaji uživatele se pro účely těchto pravidel rozumí všechny údaje, které nejsou veřejně přístupné ostatním uživatelům.
 • IP adresa počítače a časy přístupů (logy) uživatele se nepovažují za soukromý údaj uživatele.
Povinnosti uživatele
 • Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.
 • Uživatel se nebude pokoušet přihlašovat na server jako jiný uživatel a ani jinak poškozovat další uživatele anebo jiné osoby.
 • Uživatel nemá za své příspěvky zveřejněné na serveru nárok na žádnou autorskou odměnu.
 • Uživatel bere na vědomí, že při používání služeb na serveru se nesmí chovat v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky a/anebo se všeobecnou morálkou, a to především nesmí žádným způsobem:
  • propagovat násilí a otevřeně anebo skrytou formou podněcovat nenávist na základe pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního anebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti anebo k etnické skupině;
  • používat vulgarizmy, slovní spojení anebo jiné slovní anebo znakové výrazy, jejichž přímý anebo nepřímý význam je v rozporu se všeobecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou;
  • uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící anebo lživé zprávy o třetím subjektu, zejména v případě, že takové informace o třetím subjektu mohou způsobit jinému subjektu prospěch;
  • porušovat autorské práva, citovat z jiných zdrojů bez uvedení zdroje;
  • vyjadřovat se ke třetím osobám a uvádět informace a další údaje k nim (např. adresy, email, tel. čísla a pod.);
  • propagovat informace vedoucí k neautorizovanému příjmu placené televize, rozhlasu a služeb informačních společností, ve svých příspěvcích reagovat v mezích tzv. antipirátských zákonů (v ČR od 1.6.2005 Zák.206/2005 Sb., v SR od 30.12.2005 Zák. 646/2005 Zb.) postihujících osoby šířící návody, klíče, hardware, software, informace, apod.
 • V případě porušení právních norem anebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatelích (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.
Práva a povinnosti provozovatele
 • Provozovatel nezodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na serveru.
 • Provozovatel nezodpovídá za příspěvky pocházející od uživatelů (v diskusi, v komentářích pod články, v burze, atd.).
Reklama na serveru
 • Reklama na serveru se řídí Podmínkami reklamy.
Změna pravidel
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněný tyto pravidla kdykoliv změnit.


Použití cookies

S cílem zajistit řádné fungování této webové stránky ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů.


¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤ Cookies nastavení ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist