DAB+ v Německu: problémy při koordinaci kanálů
11.09.2019 zdroj: satNews
Aktuálně několik soukromých rozhlasových multiplexů v německých spolkových zemích usiluje o vysílání v DAB+. Přitom nyní nastává skutečný problém: koordinace nových kanálů je stále obtížnější, protože veřejnoprávní stanice ARD má rezervovány kapacity, popř. je sama využívá nebo kanály "obsadily" sousední země i v zahraničí.

"Zde se vymstí dlouhodobá politika blokády ve věci DAB+ především u privátního rozhlasu", zaznělo k tomu na digitálním rozhlasovém dni Digitalradiotag dne 9. 9. 2019. Protože mediálními úřady německých spolkových zemí nebyly vyžadovány kapacity u spolkové agentury pro sítě Bundesnetzagentur, mnoho kanálů z kmitočtového plánu ve Wiesbadenu aktuálně nelze využít. Trvalá ochrana tady neexistuje.

Problémy s koordinací kmitočtů jsou především v Severním Porýní-Vestfálsku, kde musí být požadavek koordinovaný s několika sousedními zeměmi. Ale ani v Durynsku možná nebude možné využít původní požadované kanály, které také dovolují regionalizaci. Často byl kritizován i postoj spolkové agentury pro sítě Bundesnetzagentur, která u vysílačů poblíž hranice požadovala "vysílací dohodu" mezi spolkovými zeměmi. Bez ní vysílač do sousedních spolkových zemích nemůže vysílat nebo jen stěží. Týká se to m. j. vysílače Brocken v pohoří Harz. Severní spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko, Hamburk, Dolní Sasko a Meklenbursko-Přední Pomořansko se v květnu dohodly na vzájemném přeshraničním vysílání pomocí smlouvy.


S využitím zdroje: Satnews.de, 10. 9. 2019, volně upraveno a zkráceno

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/17484/dab-v-nemecku-problemy-pri-koordinaci-kanalu/