Změna ve vysílání ČT1 zítra, v sobotu 25. 4. (k úmrtí Hedy Čechové)
24.04.2020 zdroj: Česká televize
Změna ve vysílání ČT1, sobota 25. 4. 2020

Změnou zařazujeme pořad:

10:35 - 13. komnata Hedy Čechové

Legendární televizní hlasatelka se s jedinečnou vnitřní silou vyrovnala s řadou životních komplikací, včetně nuceného odchodu z obrazovky po srpnové okupaci. Pořad uvádíme k uctění památky Hedy Čechové, která nás opustila ve věku 91 let (2010). Režie A. Sirotková -ST- -AD- VPS: 1 2504 1035


Rušíme pořad:

09:45 13. komnata Mileny Vostřákové


Časový posun pořadů (VPS původní):

09:45 Durrellovi II (pův. 10:15)

Od 11:05 beze změny.


Marie Havlová, redaktorka, Česká televize, 24. 4. 2020

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/17691/zmena-ve-vysilani-ct1-zitra-v-sobotu-25-4-k-umrti-hedy-cechove/