Stanovisko RTVS k téme zvyšovania koncesionárskych poplatkov
28.09.2020 zdroj: RTVS
Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník odmieta tvrdenie, že ide o jeho návrh. Návrh na zvyšovanie koncesionárskych poplatkov je výsledkom opakovaných zasadnutí komisie Ministerstva kultúry SR, ktorej členmi je takmer 30 odborníkov z oblasti médií na Slovensku. Tí na zasadnutiach prediskutovali množstvo analytických materiálov zo slovenského mediálneho prostredia, ako aj z prostredia Európskej vysielacej únie.


Na základe týchto odborných diskusií komisia dospela k predmetným záverom. Keďže sa suma koncesionárskeho poplatku nezvyšovala 17 rokov, tak je dôležité nájsť sumu, ktorá by zabezpečila ďalší stabilný chod a rozvoj RTVS. RTVS predložila na Ministerstvo kultúry SR rozsiahly balík materiálov, na ktorom sme spolupracovali s Európskou vysielacou úniou (EBU).

Zdôvodnenia, ktoré sú v týchto materiáloch, hovoria o tom, že nie je o päť minút dvanásť, ale desať minút po dvanástej na to, aby sa téma financovania RTVS začala systematicky riešiť. Ak sa podarí vyriešiť financovanie, bude to systémová zmena na dlhšie obdobie, ktorá pomôže každému ďalšiemu riaditeľovi verejnoprávnej inštitúcie.

Informácia, ktorú generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník tlmočil Rade RTVS, je výstupom zo zasadnutia komisie MK SR a nie jeho želaním. Je povinnosťou generálneho riaditeľa RTVS každý mesiac informovať členov Rady RTVS o skutočnostiach, ktoré sa týkajú verejnoprávnej televízie. Informáciu o možnosti zvyšovania koncesionárskych poplatkov považujeme za jednu z kľúčových, keďže ide o záverečné stanoviská, ku ktorým dospela komisia Ministerstva kultúry SR 26. augusta 2020.


Rozhlas a televízia Slovenska, 25. 9. 2020

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/17791/stanovisko-rtvs-k-teme-zvysovania-koncesionarskych-poplatkov/