Změny ve vysílání ČT art - 24. a 25. 10. (k úmrtí Libora Peška)
24.10.2022 zdroj: Česká televize
Změny ve vysílání ČT art, pondělí 24. 10. 2022

Nově zařazujeme:

21:30 Libor Pešek 80

Exkluzivní koncert ze Smetanovy síně Obecního domu konaný u příležitosti jeho 80. narozenin uvádíme dnes jako vzpomínku a k uctění památky této mimořádné osobnosti české hudby, světově uznávaného dirigenta, nositele Řádu britského impéria, dlouholetého šéfdirigenta a uměleckého ředitele Královského symfonického orchestru a neúnavného propagátora české hudby. Libor Pešek zemřel v neděli ve věku 89 let. S Českým symfonickým orchestrem řízeným Liborem Peškem dále účinkují D. Lomelí a D. Pecková. Koncertem provází J. Novotná. Režie A. Rezek


Rušíme pořad:

21:30 Koncert z chrámu Sagrada Familia

Od 23:00 beze změny.


Změny ve vysílání ČT art, úterý 25. 10. 2022

Nově zařazujeme:

21:10 Romantický vesmír Libora Peška

Vynikající, ve světě uznávaný dirigent a umělecký ředitel Královského liverpoolského filharmonického orchestru v dokumentárním portrétu M. Kubaly. Pořad uvádíme k uctění památky velkého propagátora české hudby a nositele Řádu britského impéria Libora Peška, který zemřel v neděli ve věku 89 let (2014) -ST-


Rušíme pořad:

21:10 Roman Polanski – stoprocentní profesionál


Od 22:05 beze změny.


Marie Havlová, redaktorka, Česká televize, 24. 10. 2022

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/18275/zmeny-ve-vysilani-ct-art-24-a-25-10-k-umrti-libora-peska/