Ukončenie strednovlnného vysielania Slovenského rozhlasu
27.12.2022 zdroj: RTVS
Rozhlas a televízia Slovenska dňa 31.12.2022 ukončí prevádzku strednovlnných rozhlasových vysielačov:

- SV Košice v lokalite Čižatice na frekvencii 720 kHz
- SV Nitra v lokalite Jarok na frekvencii 1098 kHz

Oba vysielače slúžili na šírenie národnostného vysielania Radia Patria v čase o 6:00 ráno do 18:00 večer. V nočných hodinách ho dopĺňalo vysielanie programovej služby RTVS Rádio Devín.

Strednovlnné rozhlasové vysielanie sprevádzalo svojich poslucháčov počas dlhého obdobia - od roku 1926 až do dnešných dní.

Viac o histórii rozhlasového vysielania na Slovensku nájdete na našej stránke: https://www.rtvs.sk/historia/casova-os.

Strednovlnné vysielanie bolo postupne nahrádzané FM vysielaním v pásme VKV a poslucháčov na stredných vlnách postupne ubúdalo.

Dnes Slovenský rozhlas rozširuje svoje pokrytie v štandarde digitálne vysielania T-DAB+ v pásme III.

Viac o našich plánoch na rozvoj digitálneho vysielania : https://www.rtvs.sk/radio/dab/digitalne-rozhlasove-vysielanie.


Rozhlas a televízia Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/18334/ukoncenie-strednovlnneho-vysielania-slovenskeho-rozhlasu/