VKV v Polsku: návrat Radia WNET v Lublinu a ve Štětíně
11.03.2023 zdroj: Radiopolska
Od 3. 3. 2023 - po třech týdnech přerušení - mohou posluchači v Lublinu a ve Štětíně opět přijímat rozhlasovou stanici Radio WNET, založenou Krzysztofem Skowrońskim. Beze změny se v Lublinu vysílá rozhlasového a televizního vysílacího střediska Lublin/ulice Raabego na kmitočtu 101,1 MHz a ve Štětíně z vysílače Szczecin/Warszewo na kmitočtu 98,9 MHz.

V obou případech bylo důvodem vypnutí vysílače to, že dne 10. 2. 2023 skončila platnost dočasné vysílací licence vydané Úřadem pro elektronické komunikace (Urząd Komunikacji Elektronicznej) a že vysílatel nezískal rezervaci kmitočtu nezbytnou k zajištění trvalé vysílací licence.

K podobné situaci došlo i v Bělostoku a Bydhošti. Radio WNET vysílá v Lublinu od 16. 8. 2022 a ve Štětíně od 21. 6. 2021. V současnosti lze stanici přijímat na všech osmi kmitočtech, které byly zapsány do jeho licence – ve Varšavě na 87,8 MHz, v Krakově na 95,2 MHz, ve Vratislavi (Wrocław) na 96,8 MHz, v Bělostoku (Białystok) na 103,9 MHz, v Bydhošti (Bydgoszcz) na 104,4 MHz, v Lublině na 101,1 MHz, ve Štětíně na 98,9 MHz a v Lodži na 106,1 MHz.


S využitím zdrojů: Krzysztof Sagan, Radiopolska.pl, a /ss, ka/ /forum.radiopolska.pl/, 3. a 4. 3. 2023, volně upraveno a zkráceno

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/18423/vkv-v-polsku-navrat-radia-wnet-v-lublinu-a-ve-stetine/