DAB+ v Německu: Schlager Radio opustí multiplexy v 5 spolkových zemích
21.03.2024 zdroj: satNews
Od dubna 2024 se stanice Schlager Radio vedle šíření DAB+ většinou zaměří na souběžné vysílání s VKV. Program opustí multiplexy DAB+ v Bádensku-Württembersku, Hesensku, Šlesvicku-Holštýnsku, Brémách a Hamburku. VKV je i nadále významným zdrojem příjmů v rádiu. Svůj oblíbený program přijímá 53 % rozhlasových posluchačů na VKV, alespoň 20 % na internetu a asi 13 % pomocí DAB+ (podle průzkumu Audiotrends 2023).


DAB+ nadále zůstává nepostradatelným prvkem šíření programu Schlager Radio. Schlager Radio se u pozemního vysílání v budoucnosti soustředí výhradně na německé spolkové země, kde je vysílání ziskové. To jsou oblasti vysílání VKV a DAB+ v Berlíně, Braniborsku, v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Durynsku, Sasku a v Severním Porýní-Vestfálsku. Pro Severní Porýní-Vestfálsko je v následujících letech dokonce možné rozšíření stávající vysílací sítě o další vysílače ke zlepšení příjmu uvnitř budov.

V roce 2025 je možné i šíření stanice Schlager Radio v DAB+ v Meklenbursku-Předním Pomořansku, souběžně s vysíláním na VKV. V celém Německu je stanice Schlager Radio také dostupná v kabelových sítích, na satelitu (HbbTV), v aplikaci App, na chytrých televizorech a tzv. chytrých reproduktorech SmartSpeaker.


S využitím zdroje: Satnews.de, 18. 3. 2024, volně upraveno a zkráceno

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/18806/dab-v-nemecku-schlager-radio-opusti-multiplexy-v-5-spolkovych-zemich/