DAB+ v Německu: Energy Baden-Württembersko s celozemskou licencí
23.03.2024 zdroj: satNews
Mediální rada mediálního úřadu pro Bádensko-Württembersko, LFK, na svém zasedání dne 18. 3. 2024 schválila rozhodnutí představenstva LFK o přidělení vysílací kapacity DAB+ poskytovateli rozhlasového programu, společnosti Radio 100,7 MHz Stuttgart s r. o. Od 1. 4. 2024 tak bude poskytovateli programu přidělena vysílací kapacita v rozsahu 54 CU na celoplošném (celozemském) multiplexu DAB+ (kanál 11B) pro šíření programu Energy Baden-Württembersko (Energy Baden-Württemberg).


V lednu 2024 úřad LFK vyhlásil výběrové řízení na přenosovou kapacitu (54 CU) na zemském multiplexu 11B. Proto se do výběrového řízení se přihlásilo sedm poskytovatelů rozhlasových programů a mezi nimi se nyní muselo rozhodnout o udělení vysílací licence. Vysílací licence je sice podle § 19 odst. 7 mediálního zákona německé spolkové země Bádensko-Württembersko obecně udělena na 10 let, avšak úřad LFK se podle vlastního uvážení může od toho odchýlit.

V konkrétním případě byla vysílací licence pro společnost Radio 100,7 MHz Stuttgart s r. o. časově omezena do roku 2032, aby byl upraven souběh již udělených vysílacích licencí pro VKV a DAB.


S využitím zdroje: Satnews.de, 21. 3. 2024, volně upraveno a zkráceno

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/18812/dab-v-nemecku-energy-baden-wurttembersko-s-celozemskou-licenci/