Pokutu 550 tisíc zaplatí STV za futbalový zápas Slovensko - Turecko
23.10.2003 zdroj: TASR
K nákladom na odvysielanie futbalového zápasu Slovensko - Turecko zo 7. júna pribudne Slovenskej televízii (STV) pokuta vo výške 550 tisíc, ktorú jej dnes udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) až v štyroch položkách. "Za opakované porušenie zákona odvysielaním skrytej reklamy počas zápasu sme televízii udelili pokutu 100 tisíc," uviedla pre TASR predsedníčka RVR Valéria Agócs. STV tiež neoznačila sponzorov programu, za čo bude sankcionovaná sumou 200 tisíc. Ďalších stotisíc zaplatí za to, že medzeru od začiatku programu po prvé hvizdy vyplnila reklamou. Okrem toho počas zápasu odvysielala aj vlastnú propagáciu, čo sumu doplnilo na 150 tisíc. Rada prerokovala aj rôzne neopodstatnené sťažnosti na TV Markíza a udelila licenciu na regionálne televízne vysielanie spoločnosti Elektro Centrum TV z Považskej Bystrice. Tá bude nasledujúcich 12 rokov prevádzkovať novú TV Považie, ktorej signál bude siahať od Púchova cez Hatné, Dolnú Maríkovú, Dubnicu nad Váhom až po Novú Dubnicu. Približne 31 percent jej vysielania bude tvoriť spravodajstvo. Považania tu môžu sledovať aj politickú publicistiku, dokumentárne, zábavno-hudobné, či športové programy.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/bleskovky/204/pokutu-550-tisic-zaplati-stv-za-futbalovy-zapas-slovensko-turecko/