V Poľsku povolili fúziu - čo s UPC Direct v ostatných krajinách?
Autor: Redakcia , e-mail: redakcia@satcentrum.com Přidané: 13.11.2001
Poľský protimonopolný úrad UOKiK (Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumenta) rozhodol o tom, že je prípustné aby sa spojili dva najväčšie poľské digitálne pakety: Wizja TV a Cyfra+. Týmto krokom bola prekonaná posledná prekážka pre vytvorenie spoločného digitálneho paketu, ktorý bude na trhu pôsobiť pravdepodobne pod názvom Canal Plus.

Nový paket bude vytvorený zlúčením oboch terajších paketov, pričom 49 percentné zastúpenie v ňom bude mať Canal+ Group (Cyfra+), 25 percent bude v rukách United Pan-Europe Communications (Wizja TV) a zvyšných 26 percent bude vlastniť PolCom. Predbežne stanovený dátum spustenia nového paketu je: 01.03.2002.

K technickým a programovým údajom nového paketu už médiami prebehlo pár informácii, ale na tie definitívne si budeme musieť ešte počkať. Ako satelitná pozícia, z ktorej bude paket vysielať, sa najčastejšie uvádza Hot Bird (13 stup. východne). Ako kódovací systém by mal byť použitý Seca2/Mediaguard.

Na poľskom trhu tak bude na budúci rok okrem nového digitálneho paketu pôsobiť už len Zygmunt Solorz so svojim paketom Polsat2Cyfrowy, ktorého pozícia v boji o nových zákazníkov bude ešte zložitejšia než je dnes. Naviac to bude sťažené ešte i možnosťou pirátskeho príjmu paketu Polsat, keďže na kódovací systém Nagravision už tiež existujú pirátske karty.

Aký dopad bude mať táto fúzia na ďalšie krajiny zapojené do paketu UPC Direct? Pozrime sa na to z pohľadu čísel. V prvom štvrťroku tohto roku bol stav abonentov UPC Direct (resp. Wizja TV) v jednotlivých krajinách nasledujúci: Poľsko (388,8 tis.), Česká republika (30,4 tis.), Maďarsko (35,6 tis.) a Slovenská republika (11,5 tis.). K terajšiemu stavu abonentov na Slovensku si dovolíme poznamenať len toľko, že dnes je ich menej ako tomu bolo začiatkom tohto roku.

Ak sa spoločná abonentská základňa zníži o viac ako 80 percent, na Slovensku sa zvýšia vstupné náklady na zaobstaranie si kompletu (13 tis.Sk depozit + 2 tis. aktivácia), môže sa táto základňa ešte rozrastať? Na Slovensku za takýchto podmienok už ťažko.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/110/v-polsku-povolili-fuziu-co-s-upc-direct-v-ostatnych-krajinach/