Vedení ČT se omluvilo za formulaci dopisu domácnostem
Autor: PR Press ČT , e-mail: info@czech-tv.cz Přidané: 18.05.2005

Rada ČT dnes na svém zasedání vyslechla podrobnou informaci o kampani ČT zaměřené na vymáhání nedoplatků na televizních poplatcích. Vedení ČT Radu seznámilo s jejími aktuálními výsledky: v rámci kampaně bylo osloveno více než 500 tisíc domácností.

Během dnešního dne zaplatilo své dluhy zatím nejvíce poplatníků: 15 000. Prozatím tedy uhradilo 47,5 tisíc poplatníků nedoplatky v celkové výši cca 12,5 miliónů korun. Z dosud vyřízených cca 4 000 námitek ze stran poplatníků proti dluhu bylo pouze cca 0,7 % oprávněných (tj. 25). Zatímco do konce minulého roku přestávalo poplatky platit 20 - 30 tisíc domácností ročně, od začátku roku 2005, kdy Česká televize prostřednictvím médií na chystanou kampaň upozornila, eviduje cca 23 tisíc nově přihlášených poplatníků. To představuje roční příjem z poplatků ve výši cca 20 miliónů korun.

Rada ČT spuštění kampaně zhodnotila pozitivně, neboť podle ní „nastavuje rovnost mezi poplatníky a zlepšuje ekonomickou situaci ČT“. Rada ČT konstatovala, že proces vymáhání televizních poplatků probíhá v souladu se zákonem a Kodexem České televize a je plně v rukou jejího vedení.

Rada ČT hodnotila negativně provoz placených telefonních informačních linek a formulaci dopisu, který ČT dlužníkům odeslala. Poukázala rovněž na nedostatečné informování veřejnosti a necitlivý přístup vůči dlouhodobě platícím koncesionářům.

Management ČT radní informoval o zřízení speciální webové stránky vymáhající společnosti BSP, na které si dlužníci budou moci informace o dluzích bezplatně upřesnit a ověřit. Za formulaci dopisu zaslaného domácnostem se vedení ČT omluvilo a uznalo, že televize příliš akcentovala právní, formální stránku dopisu. Rada ČT zároveň poukázala na skutečnost, že dopad kampaně negativně ovlivnilo předčasné doručení dopisů dlužníkům ze strany České pošty. Dopisy byly odeslány oproti smluvnímu ujednání o několik dní dříve než ČT kampaň zahájila.

Rada ČT vyzvala vedení televize veřejné služby, aby koncem června předložilo radním podrobnou zprávu s informací o celé kampani a seznámilo je s postupem ČT vůči majitelům televizních přijímačů, kteří se doposud jako poplatníci nepřihlásili.


Martin Krafl, Tiskový mluvčí ČT, 18.5.2005

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/1450/vedeni-ct-se-omluvilo-za-formulaci-dopisu-domacnostem/