Zpravodajství TV info Škola Frekvence TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Středa • 21.03.2018 - 15:21:50     satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Stanice a vysílače | Články
 

Tisková zpráva z 15. zasedání RRTV

  Autor: PR Press RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 25.08.2011


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 15. zasedání, konaném dne 23. 8. 2011 projednala 67 bodů programu. Dále se seznámila s 22 stížnostmi diváků a posluchačů, na základě nichž vydala 1 upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení 3 správních řízení na základě monitoringu úřadu Rady.


Rada na svém 14. zasedání uložila 2 pokuty. Z toho jedna provozovateli Huku s. r. o. ve výši 5 000,- Kč za neplnění povinnosti umožnit divákům snadný přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. Druhou pokutu uložila provozovateli Česká televize ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona 231/2001 Sb., kdy označení sponzora Helen Doron Early English obsahovalo reklamní prvky a nebylo odděleno od ostatních částí programu a jako reklama tak bylo ve vysílání nerozeznatelné (II. rozhodnutí ve věci).

Udělila společnosti CET 21 spol. s r.o., IČ 45800456, sídlo: Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 1520 00, tři licence k provozování televizního vysílání a to:
1) šířeného prostřednictvím kabelových systému, název programu Kanál 5
2) šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, název programu Kanál 5
3) šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T, název programu Nova Cinema

Zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 93 poskytovatelů těchto sluţeb). Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady:


ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

- Rada udělila společnosti MEDIA BOHEMIA, a. s., IČ: 26765586 se sídlem Koperníkova 6/794, Praha 2, PSČ 120 00 transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program Rádio BLANÍK se souborem technických parametrů Chomutov 106,5 MHz / 10 kW; Praha 87,8 MHz / 1 kW; Ústí nad Labem 94,5 MHz / 0,2 kW; Votice 95,0 MHz / 100 kW na dobu do 10. října 2025.

- Rada udělila společnosti AZ Media, a. s., IČ: 256 48 837 se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, transformační licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů podle Čl. II. přechodných ustanovení, zákona č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., pro program ROCK MAX se souborem technických parametrů Olomouc 103,4 MHz / 0,2 kW; Uherské Hradiště 91,2 MHz / 0,2 kW; Vsetín 95,6 MHz / 0,1 kW; Zlín 89,6 MHz / 10 kW na dobu do 10. října 2025.

- Rada udělila společnosti InFin, s. r. o., IČ: 256 37 096 se sídlem Praha 8 Libeň, Na Ţertvách 132/24, PSČ 180 00, souhlas s fúzí sloučením podle § 21 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. provozovatelů rozhlasového vysílání Star Promotion, s. r. o., FAJRONT BS, s. r. o., Praţské inforádio, s. r. o., Rádio Podještědí, s. r. o. a Rádio Profil, s. r. o. na jednu nástupnickou společnost, a to na společnost Star Promotion, s. r. o.

- Rada neudělila provozovateli NONSTOP s. r. o., IČ: 494 47 530, se sídlem Brno, M. Hűbnerové 12, PSČ 621 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO JIHLAVA (licence sp. zn.: 2008/147/zab) spočívající ve zvýšení výkonu vysílače Jihlava – Hosov 101,1 MHz / 250 W na 1,26 kW, alt. 1 kW, alt. 800 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.

- Rada neudělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Turnov 99,4 MHz / 100 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.

- Rada neudělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence č.j. Ru/286/00) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Cheb Špitálský vrch 101,4 MHz / 50 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.

- Rada udělila provozovateli RADIO BONTON a. s., IČ: 601 92 682 se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 120 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio Bonton (licence č.j. Ru/104/01) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to se zvýšením výkonu vysílače Mladá Boleslav Bradlec 94,8 MHz ze 100 W na 200 W.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele COUNTRY RADIO s. r. o., IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399, Praha 10, PSČ: 101 00 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Rokycany I 92,7 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Rokycany I 92,7 MHz / 100 W, (vysíláním zásobeno 27 444 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o., IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399, Praha 10, PSČ: 101 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Rokycany I 92,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 13 35 33 / 49 45 14.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o., IČ: 49823311 se sídlem Mladá Boleslav, Jana Palacha 1025, PSČ 293 01 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio JIZERA 105,7 FM (licence Ru/173/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Mělník 107,0 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Mělník 107,0 MHz / 200 W, (vysíláním zásobeno 25 529 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o., IČ: 49823311 se sídlem Mladá Boleslav, Jana Palacha 1025, PSČ 293 01 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Radio JIZERA 105,7 FM (licence Ru/173/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Mělník 107,0 MHz / 200 W, souřadnice WGS 84: 14 29 09 / 50 20 45.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY (licence č.j. Ru/286/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Domaţlice 101,0 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Domaţlice 101,0 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 15 047 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 267 65 586, se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO BLANÍK ZÁPADNÍ ČECHY ( licence č.j. Ru/286/00), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Domaţlice 101,0 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 12 54 57 / 49 26 20.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele HAMCO s. r. o., IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Rýmařov 2 96,2 MHz / 50 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Rýmařov 2 96,2 MHz / 50 W (vysíláním zásobeno 12 608 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli HAMCO s. r. o., IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Rýmařov 2 96,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 16 25 / 49 55 31.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele HAMCO s. r. o., IČ: 4766896, se sídlem Blaţejské náměstí 97/7, PSČ: 77900 Olomouc o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh Olomoucko (licence č.j. Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Blansko 98,6 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Blansko 98,6 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 22 986 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli HAMCO s. r. o., IČ: 4766896, se sídlem Blaţejské náměstí 97/7, PSČ: 77900 Olomouc souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RADIO HANÁ okruh Olomoucko (licence č.j. Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Blansko 98,6 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 38 58 / 49 21 52.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele HAMCO s. r. o., IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ pro okruh RÁDIO HANÁ Olomoucko (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 107,5 MHz / 100 W, Bruntál město 91,8 MHz / 100 W a Boskovice Habří 104,9 MHz / 100 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 107,5 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 36 346 obyvatel), Bruntál město 91,8 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 23 612 obyvatel) a Boskovice Habří 104,9 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 24 417 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli HAMCO s. r. o., IČ: 476 68 962 se sídlem Olomouc, Blaţejské náměstí 97/7, PSČ 779 00 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu RÁDIO HANÁ pro okruh RÁDIO HANÁ Olomoucko (licence Ru/101/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Valašské Meziříčí Štěpánov 107,5 MHz/ 100 W, souřadnice WGS 84: 17 59 14 / 49 27 39, Bruntál město 91,8 MHz/ 100 W, souřadnice WGS 84: 17 28 10 / 49 59 56, Boskovice Habří 104,9 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 38 01 / 49 29 51.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. přijala ve věci ţádosti provozovatele Gama media s. r. o., IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama (licence sp. zn.: 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Chomutov silo 89,7 MHz / 200 W, toto rozhodnutí: Rada vyhodnotila soubor technických parametrů Chomutov silo 89,7 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 27 160 obyvatel) jako nedostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení. Vzhledem k tomu, stejně jako vzhledem ke skutečnosti, ţe poţadovanou změnu lze vyhodnotit jako změnu v intencích původně udělené licence a po provedení vyhodnocení základních kritérií podle § 17 odst. 1 Rada udělila provozovateli Gama media s. r. o., IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama (licence sp. zn.: 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických parametrů licence a územního rozsahu vysílání, a to přidělením souboru technických parametrů Chomutov silo 89,7 MHz / 200 W souřadnice WGS 84: 13 21 42 / 50 27 19.

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 29. června 2011, sp. zn. 7 As 70/2011, kterým byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2011, č.j. 5 A 72/2010/70, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady o neudělení souhlasu se změnou skutečností spočívající ve změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu Brno 98,1 MHz/1 kW.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnotila soubor technických parametrů Brno 98,1 MHz/1 kW (vysíláním zásobeno 405 000 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení.

- Rada vyhodnotila ţádost provozovatele COUNTRY RADIO s. r. o., IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399, Praha 10, PSČ: 101 00 ze dne 5. srpna 2009, o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu COUNTRY RADIO (licence č.j. Ru/91/99), spočívající ve změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu Brno 98,1 MHz/1 kW, podle jejího obsahu jako podnět k zahájení licenčního řízení. O této skutečnosti informuje provozovatele a v souladu s § 4 odst. 2 a § 37 odst. 1 a 3 správního řádu jej poučuje o tom, ţe daný kmitočet není způsobilým předmětem řízení o ţádosti podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, a je proto nutno jeho ţádost vyhodnotit jako podnět k zahájení licenčního řízení.

- Rada informuje provozovatele COUNTRY RADIO s. r. o. IČ: 45270881 se sídlem Říčanská 3, č.p. 2399, Praha 10, PSČ: 101 00, ţe v daném případě nemohlo dojít k uplatnění pozitivní fikce souhlasu se ţádostí podle ustanovení § 21 odst. 3, neboť ve věci bylo vydáno rozhodnutí v zákonné lhůtě a pro další rozhodování Rady ve věci jiţ nadále běţí pouze obecná lhůta pro rozhodnutí dle správního řádu, tedy bez moţnosti vyuţití pozitivní fikce souhlasu.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnotila soubor technických parametrů Liberec Vratislavice 90,3 MHz / 200 W (vysíláním zásobeno 107 747 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení.

- Rada vyhodnotila ţádost provozovatele Gama media s. r. o. IČ: 250 28 499, se sídlem Most, Bělehradská 360, PSČ 434 01 ze dne 11. ledna 2011, o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Gama Rádio (licence sp. zn.: 2008/1044/CUN/PRO), spočívající ve změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu parametrů Liberec Vratislavice 90,3 MHz / 200 W, podle jejího obsahu jako podnět k zahájení licenčního řízení. O této skutečnosti informuje provozovatele a v souladu s § 4 odst. 2 a § 37 odst. 1 a 3 správního řádu jej poučuje o tom, ţe daný kmitočet není způsobilým předmětem řízení o ţádosti podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, a je proto nutno jeho ţádost vyhodnotit jako podnět k zahájení licenčního řízení.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) a v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. vyhodnotila soubor technických parametrů Ostrava město 90,4 MHz / 100 W (vysíláním zásobeno 260 649 obyvatel) jako dostatečně bonitní na to, aby mohl být předmětem licenčního řízení.

- Rada vyhodnotila ţádost provozovatele BROADCAST MEDIA s. r.o., IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ 101 00 ze dne 6. října 2010, o změnu skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Rádio BEAT (licence Ru/138/01), spočívající ve změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání přidělením kmitočtu parametrů Ostrava město 90,4 MHz / 100 W, podle jejího obsahu jako podnět k zahájení licenčního řízení. O této skutečnosti informuje provozovatele a v souladu s § 4 odst. 2 a § 37 odst. 1 a 3 správního řádu jej poučuje o tom, ţe daný kmitočet není způsobilým předmětem řízení o ţádosti podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona o vysílání, a je proto nutno jeho ţádost vyhodnotit jako podnět k zahájení licenčního řízení.

- Rada neudělila provozovateli BROADCAST MEDIA s. r. o., IČ: 26145430 se sídlem Praha 10 Říčanská 3, č.p. 2399 PSČ 101 00, souhlas ke změně skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů Rádio BEAT (licence Ru/138/01) spočívající ve změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů, a to v přidělení kmitočtu Ostrava ČSAD 103,3 MHz / 200 W z důvodu negativního stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 19. července 2011, sp. zn. 3 A 53/2011, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2011, sp. zn. 201/1372/CUN/AZR, zn. CUN/725/2011 o udělení souhlasu se změnou označení názvu programu AZ Rádio na nový název Hitrádio Magic a věc byl vrácena k dalšímu řízení a souhlasila s podanou kasační stíţností.

- Rada udělila provozovateli AZ Rádio, s. r. o., IČ: 25325418, se sídlem Lidická 1005/23b PSČ 602 00 Brno souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k vysílání rozhlasového programu prostřednictvím vysílačů programu AZ Rádio (licence Ru 116/04 ze dne 15. července 2004), podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu ze stávajícího na nový název MAGIC BRNO.

- Rada udělila provozovateli MEDIA BOHEMIA a. s., IČ: 26765586, se sídlem Koperníkova 6/794, 120 00 Praha 2, souhlas se změnou skutečností uvedených v ţádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů programu Hitrádio APOLLO (licence č.j. Ru/57/99 ze dne 14. prosince 1998) spočívající ve změně označení názvu programu dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ze stávajícího na nový Hitrádio Orion Morava.

- Rada se seznámila se stíţností posluchače na změnu názvu programu Hitradia APOLLO na Hitrádio ORION; Rada se seznámila se stíţností posluchače na nevhodnou a uráţlivou diskuzi odvysílanou dne 28. července v 8.00 hodin v programu RÁDIA EGRENSIS; Rada se seznámila se stíţností posluchače na porušení § 31 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání programu Český rozhlas 6 dne 15. července po 18. hodině; Rada se seznámila se stíţností posluchače na vysílání programu FREKVENCE 1, kde moderátoři vyzívají posluchače k posílání SMS bez uvedení ceny za poslání takové SMS; Rada se seznámila se stíţností posluchače na nevyváţenost a neobjektivitu zpravodajství odvysílaného dne 10. srpna 2011 v době od 11:45 aţ 14:15 hodin na programu Český rozhlas 3 - Vltava; Rada se seznámila s obecnou stíţností posluchačky na vulgarismy ve skladbách, které jsou vysílány v českých rádiích (např. Zlatokopky - Rytmus, Tepláková souprava - Nightwork).

- Rada se seznámila s odpovědí Rady Českého rozhlasu ohledně plnění poţadavku na vyváţené zpravodajství.

- Rada se seznámila se stíţností na pořad Nezatloukat aneb My dva a čas, vysílaný dne 2. července 2011 na programu Český rozhlas 2 - Praha a jeho analýzou a shledala, ţe provozovatel Český rozhlas odvysílal pořad v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb. a licenčními podmínkami; Rada se seznámila s podnětem posluchače na reklamu, která byla zařazena ve vysílání provozovatele LONDA, spol. s r.o. na programu RÁDIO IMPULS dne 10. července 2011 v 10:49 hodin a její analýzou a shledala, ţe pořad byl odvysílán v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) upozornila provozovatele NONSTOP, s. r. o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hűbnerové 12, 621 00 Brno na porušení § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v nedodrţení licenčních podmínek neboť ve vysílání programu RÁDIO JIHLAVA ve dnech 20. a 24. července 2011 nebyly splněny licenční podmínky, konkrétně nedodrţení podílu mluveného slova ve vysílání, který má být 10%. Rada stanovila lhůtu k nápravě do 15 dnů ode dne doručení upozornění.

- Rada se seznámila s analýzami obchodních sdělení odvysílaných provozovateli COUNTRY RADIO s. r. o. (program COUNTRY RADIO; 102,1 MHz Plzeň) dne 23. července 2011, DELTA MEDIA BROADCASTING s. r. o. (program Kiss Delta; 92,9 MHz Mladá Boleslav) dne 8. srpna 2011, AKJO Media s. r. o. (program Rock Radio Gold; 99,7 MHz České Budějovice) dne 8. srpna 2011, Frekvence 1, a. s. (program FREKVENCE 1; 94,1 MHz České Budějovice) 28. července 2011, Rádio Bohemia, spol.s r. o. (program Kiss; 98,1 MHz Praha a 99,8 MHz Ústí nad Labem) dne 18. července 2011 a BROADCAST MEDIA, s. r. o. (Radio Beat; 101,2 MHz České Budějovice) dne 8. srpna 2011 a shledala, ţe provozovatelé odvysílali své rozhlasové programy v souladu se zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon č. 231/2001 a zákonem o regulaci reklamy, zákon č. 40/1995 Sb.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 a ustanovením § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), zastavila správní řízení se společností Step Guarantee Group s. r. o., IČ: 27191231, se sídlem Březinova 492/13, Praha 8, 18600, zahájené pro zadání reklamy na doplněk stravy pro kuřáky Smoklin, vysílané dne 3. května 2011 na programu EVROPA 2 v čase 9:41:14 hodin, 10:33:19 hodin a 17:49:43 hodin, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod správního řízení.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahájila se zadavatelem reklamy, společností SowuloPerth s. r. o., IČ: 28987543, se sídlem Praha 5, Lumiérů 431/7, PSČ 152 00, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy pro kuřáky Smoklin, vysílané dne 3. května 2011 na programu EVROPA 2 v čase 9:41:14 hodin, 10:33:19 hodin a 17:49:43 hodin, se mohl dopustit porušení § 5d odst. 2 písm. d) zákona č. 40/1995 Sb., dle kterého reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména přisuzováním potravině vlastností prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačovat.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v rámci své kompetence dané § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/1995 Sb.“), v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) zahájila se zadavatelem reklamy, společností Suricate eyes s. r. o., IČ: 25154931, se sídlem Broţíkova 445/8, 370 01 České Budějovice, správní řízení z moci úřední, neboť zadáním reklamy na doplněk stravy Suricate eyes, která byla odvysílána dne 24. června 2011 v 7:13:21 hodin, 11:21:08 hodin, 11:57:41 hodin, 14:42:01 hodin, 17:01:41 hodin a 17:27:28 hodin na rozhlasovém programu Kiss jiţní Čechy, se mohl dopustit porušení § 5d) odst. 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dle kterého reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text "doplněk stravy".

- Rada se seznámila s informací o průběhu vyhlášeného licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů, které tvoří kmitočtovou síť Praha - Chodov 107,9 MHz/50 W, Horní Heršpice 94,1 MHz/50 W, Černice 87,8 MHz/50 W a Troubsko 95,9 MHz/50 W.

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu o vydání krátkodobého oprávnění k vyuţívání rádiových kmitočtů rozhlasové sluţby.
AVMSnV

- Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání poskytovatele Lukáš Mynařík/Loupak.cz.

- Rada se seznámila s analýzou obsahu audiovizuální mediální sluţby na vyţádání poskytovatele TV Beskyd s. r. o./TV Beskyd.

- Rada zapsala poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání ZZIP, s. r. o./www.zzip.cz do Evidence pod číslem 2011/717 a vydala poskytovateli potvrzení o zápisu do Evidence.

- Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva kultury ČR ze dne 28. 7. 2011, k výkladu pojmu "soutěţ s televizním vysíláním".

- Rada nezapsala Microsoft Corporation/www.mstv.cz jako poskytovatele audiovizuálních mediálních sluţeb na vyţádání.


TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

- Rada udělila společnosti CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, sídlo: Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let; název (označení) programu: Kanál 5; základní programová specifikace: Program tématicky zaměřen převáţně na sport, dramatickou tvorbu a dokumentární tvorbu především americké provenience, a to akčního, kriminálního a sci-fi ţánru; sportovní pořady zaměřeny převáţně na populární sporty, jako fotbal, hokej a motorismus; územní rozsah vysílání: kabelové systémy společnosti SMART Comp. a. s. (dle přiloţeného seznamu katastrálních území); časový rozsah vysílání: 18 aţ 20 hodin denně; dle č.j. 6234.

- Rada udělila společnosti CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, sídlo: Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DBV-T na 12 let; název (označení) programu: Kanál 5; základní programová specifikace: Program tématicky zaměřen převáţně na sport, dramatickou tvorbu a dokumentární tvorbu především americké provenience, a to akčního, kriminálního a sci-fi ţánru; sportovní pořady zaměřeny převáţně na populární sporty, jako fotbal, hokej a motorismus; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: 18 aţ 20 hodin denně; dle č.j. 6236.

- Rada udělila společnosti CET 21 spol. s r. o., IČ 45800456, sídlo: Praha 5, Kříţeneckého nám. 1078/5, PSČ 152 00, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DBV-T na 12 let; název (označení) programu: Nova Cinema; základní programová specifikace: Nova Cinema je filmový a seriálový program, specializující se zejména na dramatickou tvorbu americké provenience, a to jak major studií, tak nezávislých distributorů. V programu budou většinově zastoupeny kinematografické filmy, televizní filmy a televizní seriály. Program je určen pro všechny věkové skupiny diváků.; územní rozsah vysílání: Česká republika; časový rozsah vysílání: 16 aţ 19 hodin denně; dle č.j. 6235.

- Rada udělila provozovateli HUKU s. r. o., IČ 28545800, sídlo Praha 8, Dolní Chabry, Perštejnská 319/7, PSČ 184 00, (licence č.j. Fia/2793/09, sp. zn. 2009/400/Fia/HUK), pokutu podle § 60 odst. 1 písm. u) zákona č. 2312001 Sb. ve výši 5 000,- Kč za nesplnění povinnosti umoţnit divákům snadný, přímý a trvalý přístup k informacím dle § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb.; Rada uloţila účastníkovi řízení společnosti HUKU s. r. o., IČ 28545800, sídlo Praha 8, Dolní Chabry, Perštejnská 319/7, PSČ 184 00, (licence č.j. Fia/2793/09, sp. zn. 2009/400/Fia/HUK) podle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb. uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1 000,- Kč.

- Rada vydala provozovateli MTV NETWORKS s. r. o., IČ: 289 70 438, se sídlem Praha 4, Na Strţi 65/1702, PSČ 140 62 (licence sp. zn. 2009/1035/zem/MTV ze dne 6. října 2009 ve znění pozdějších změn) souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně územního rozsahu vysílání programu MTV European jeho rozšířením o stát Turecko dle podání ze dne 29. července 2011, č.j. 6025.

- Rada vydala společnosti J.D. Production, s. r. o., IČ 25592939, se sídlem Mariánské náměstí 46, Uherské Hradiště, PSČ 686 01, souhlas podle § 21 odst. 1, písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. se změnou územního rozsahu vysílání a licenčních podmínek programu televize slovácko, licence, č.j. zem/6944/07, spis. zn.: 2006/520/zem/JDP, ze dne 19. září 2006, spočívající v rozšíření vysílání o katastrální území v rozsahu přílohy č. 1 o sedmi stranách textu a změně programové skladby (programového schematu) dle podání ze dne 1. července 2011, č.j. 5394, ve znění ze dne 7. a 29. července a 15. srpna 2011, č.j. 5527, 6067 a 6352.

- Rada zastavila dle § 66 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, řízení s provozovatelem TV Osoblaha s. r. o., IČ 258 49 875, se sídlem Osoblaha, Na Náměstí 106, PSČ 793 99 ve věci ţádosti o prodlouţení platnosti licence č.j.: Ru/190/02/2160 ze dne 9. července 2002 k provozování televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, neboť provozovatel vzal svou ţádost zpět; dle podání ze dne 27. července 2011, č.j.: 5951.

- Rada upozornila provozovatele převzatého vysílání, společnost TradeTec, a. s., IČ 27859355, sídlo Ostrava, Mariánské Hory, Daliborova 419/11, PSČ 709 00, podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. za neoznámení změny ostatních skutečností uváděných v přihlášce k registraci sp.zn. 2009/41/zem/TTE, ze dne 10. března 2009, spočívající ve změně statutárního orgánu zapsané do obchodního rejstříku dne 23 února 2011 (zánik členství v představenstvu Karola Flaka, vznik členství v představenstvu Jaromíra Glisníka - ke dni 28. ledna 2011) a ve změně statutárního orgánu zapsané do obchodního rejstříku dne 17. května 2011 (zánik členství v představenstvu Jaromíra Glisníka a vznik členství v představenstvu Ing. Zsolta Nagy – ke dni 27. dubna 27 dubna 2011) a stanovila lhůtu k nápravě 15 dnů ode dne doručení upozornění.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele TradeTec, a. s., IČ , sídlo Ostrava, Mariánské hory, Daliborova 419/11, PSČ 709 00, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů sp. zn. 2009/41/zem/TTE, ze dne 10. března 2009, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím rozšíření o televizní programy české: Spektrum, SPORT2 zahraniční: Unitel Classica HD, Deluxe Lounge HD, Discovery HD Showcase, IConcerts HD, National Geographic Wild HD, TV Paprika, dle podání č.j. 5910, 5948, 6088.

- Rada se seznámila s oznámením provozovatele Jiřího Oudy, IČ 18379575, se sídlem Luční 657, klášterec nad Ohří, PSČ 431 51, dle § 29 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: zem/7515/08, spis. zn.: 2008/1261/zem/Oud, ze dne 19. listopadu 2008, spočívající ve změně programové nabídky, a to v jejím a) rozšíření o převzaté televizní programy: české: název programu Nickelodeon European, Prima COOL, Prima love , Retro Music Television, SPORT2, Televize Barrandov, VH 1 Classic European a VH 1 European; zahraniční: DOKU KLUB (DoQ), Extreme Sports Channel, MTV Dance, MTV Hits, MTV Rocks, MUSIQ 1 a Nickelodeon Junior; b) zúţení o převzaté televizní programy (ukončení vysílání): české: PUBLIC; zahraniční: STV 1, STV 2, Spektrum HOME (původní název TV Deko) a TV MARKÍZA, dle podání ze dne 29. července 2011, č.j. 6057, ve znění upřesnění ze dne 16. srpna 2011, č.j. 6394.

- Rada se seznámila s reakcí provozovatele HUKU s. r. o., IČ: 28545800, se sídlem Praha 8, Dolní Chabry, Pernštejnská 319/7, PSČ 184 00, na upozornění č.j. KOZ/1369/2011, ze dne 5. dubna 2011, jímţ byl provozovatel Radou upozorněn na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých společníků a výše jejich obchodních podílů a seznamu společníků, bez předchozího souhlasu Rady.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání neshledala důvodným návrh provozovatele HUKU s. r. o., IČ: 28545800, se sídlem Praha 8, Dolní Chabry, Pernštejnská 319/7, PSČ 184 00, vznesený v rámci jeho reakce na upozornění č.j. KOZ/1369/2011, doručené pod č.j. 5509, dne 7. července 2011, aby Rada ve své další rozhodovací praxi k tomuto upozornění nepřihlíţela. Rada se neztotoţnila s námitkami provozovatele, trvá na správnosti posouzení předmětné věci a konstatuje, ţe provozovatel byl v souladu se zákonem upozorněn na porušení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., a vydané upozornění je tudíţ pro další rozhodovací praxi Rady směrodatné.

- Rada v rámci správního řízení spis. zn. 2011/488/LOJ/CET provedla důkaz zhlédnutím záznamu pořadu Sex ve městě odvysílaného dne 7. května 2011 od 20:00 hodin na programu Nova.

- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního úseku vysílání programu MTV provozovatele CET 21 spol. s r.o. ze dne 12. července 2011 v čase od 10:17 hodin do 18:00 hodin.

- Rada se seznámila s analýzou kontinuálního záznamu vysílání programu ČT24 ze dne 30. května 2011 od 19:30 hodin do 20:10 hodin.

- Rada se seznámila s následujícími podáními k obsahu televizních programů doručenými v období 26. července – 10. srpna 2011: Česká televize/ČT1 – Události, reportáţ Soud: pokuta od UPC byla nemravná, 18. července 2011 v 19:00 hodin; FTV Prima s. r. o./Prima televize – Krimi zprávy, příspěvek o utonulém muţi, 26. července 2011 v 19:20 hodin; Česká televize a Český rozhlas/Různé programy – informování v oblasti ochrany přírody a zvláště o dění v Národním parku Šumava; Různí provozovatelé/Různé programy – sex, pokleslé jazykové vyjadřování ve vysílání a další aspekty negativně působící na děti, například CET 21 spol. s r. o./NOVA – Moje superbejvalka, 1. srpna 2011 ve 20:00 hodin, a Česká televize/ČT1 – 4teens (1/7), podtitul Svět jako prkno, 13. května 2011 ve 20:00 hodin; Česká televize/ČT1 – sex ve vysílání obecněji, například v pořadu Miluje nemiluje z cyklu Nesmrtelní, 2. srpna 2011 ve 21:05 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – soutěţ o hodinky v pořadu Velká cena Maďarska, 31. července 2011 ve 13:35 hodin; CET 21 spol. s r. o./NOVA – reklama Tesco s informací o slevě na pohonné hmoty při nákupu nad 400,- Kč, s dopisem korespondují tři mutace reklamních spotů, které měly premiéru na programu NOVA 22. června 2011 v 7:08:18 hodin, 6. července 2011 v 8:14:14 hodin a 13. července 2011 ve 8:38:16 hodin; Česká televize/ČT1 – Události, příspěvek Stop výdajovým paušálům?, 27. července 2011 v 19:00 hodin; Česká televize/ČT1 a ČT24 – referování o ţhářském útoku na dům, v něţ ţije romská rodina, 10. srpna 2011; Různí provozovatelé/Různé programy – obecněji různé pořady, které mohou být nevhodné pro děti a jsou vysílány v denní době; Různí provozovatelé/Různé programy – obecně pořady s násilím; Česká televize/ČT1 – pořady s násilím obecně, programová skladba ČT1, pořad Magie kouzla zbavená, 30. července 2011 v 17:55 hodin; Různí provozovatelé/Různé programy – vysílání pořadů s věštci, kartářkami apod. obecně.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 12. července 2011, č.j. 10 A 63/2011-34, jímţ bylo zrušeno správní rozhodnutí Rady ze dne 7. 12. 2010 sp. zn. 2010/347/LOJ/ČES, č.j.: LOJ/4276/2010, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč, za porušení § 48 odst. 4 písm.a ) zákona č. 231/2001 Sb. platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT 1 a s reprízami na tomtéţ programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02, 26.1.2010 v čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17, 27.1.2010 v čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30, 27.1.2010 v čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37, 28.1.2010 v čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02, 29.1.2010 v čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36, 30.1.2010 v čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin, které mělo reklamní prvky, a nebylo odděleno od ostatních částí programu a jako reklama bylo ve vysílání nerozeznatelné.

- Rada vzala zpět kasační stíţnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2010 sp. zn. 2010/347/LOJ/ČES, č.j.: LOJ/4276/2010, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč, za porušení § 48 odst. 4 písm.a ) zákona č. 231/2001 Sb. platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT 1 a s reprízami na tomtéţ programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02, 26.1.2010 v čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17, 27.1.2010 v čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30, 27.1.2010 v čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37, 28.1.2010 v čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02, 29.1.2010 v čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36, 30.1.2010 v čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin, které mělo reklamní prvky, a nebylo odděleno od ostatních částí programu a jako reklama bylo ve vysílání nerozeznatelné.

- Rada vydala dne 23. srpna 2011 v souladu s ustanoveními § 5 písm. f) a § 60 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a dále podle ustanovení § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen správní řád), toto rozhodnutí: Rada uloţila provozovateli Česká televize, IČ: 000 27 383, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Kavčí hory, 147 00 Praha 4, pokutu ve výši 50 000,- Kč, za porušení § 48 odst. 4 písm.a ) zákona č. 231/2001 Sb., platném v době spáchání jiného správního deliktu, kterého se dopustil odvysíláním označení sponzora Helen Doron Early English (sponzor pořadu, mutace 1) s premiérou dne 25. ledna 2010 v 12:30:01 hod. na programu ČT 1 a s reprízami na tomtéţ programu ve dnech 25.1.2010 v čase 13:26:07, 26.1.2010 v čase 05:00:02, 26.1.2010 v čase 05:56:09, 26.1.2010 v čase 12:30:20, 26.1.2010 v čase 13:26:17, 27.1.2010 v čase 05:00:02, 27.1.2010 v čase 05:56:01, 27.1.2010 v čase 12:30:30, 27.1.2010 v čase 13:26:02, 28.1.2010 v čase 05:00:02, 28.1.2010 v čase 05:55:37, 28.1.2010 v čase 12:30:10, 28.1.2010 v čase 13:26:00, 29.1.2010 v čase 05:00:02, 29.1.2010 v čase 05:55:54, 29.1.2010 v čase 12:30:08, 29.1.2010 v čase 13:25:36, 30.1.2010 v čase 05:00:02 a 30.1.2010 v čase 05:55:28 hodin, které mělo reklamní prvky ve formě prezentace jak nabízený produkt (anglická škola pro děti) probíhá; tato obrazová sekvence je doprovázena chytlavou melodií (přičemţ z prezentace je zřejmé, ţe právě melodie a rytmus je principem zde prezentované výuky jazyka); a ve formě prezentace rozsahu produktu (jenţ je určen pro děti od tří měsíců do 14 let), a které nebylo odděleno od ostatních částí programu a jako reklama bylo ve vysílání nerozeznatelné. Pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 3754-19223001/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010347. Účastníkovi řízení se uloţila povinnost do pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nahradit náklady řízení paušální částkou 1 000,- Kč podle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/2005 Sb. na účet č. 3711-19223001/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol 2010347.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 180 00 Praha 8 - Libeň, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 49 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb., kterého se provozovatel mohl dopustit tím, ţe dne 21. května 2011 v 13:34:14 hodin odvysílal premiérově na programu Prima Cool a následně v reprízách dne 21. května 2011 v 14:00:05 na témţe programu, dne 28. května 2011 v 13:43:50 hodin a 14:09:36 hodin na témţe programu obchodní sdělení Frag 11, v němţ byly prostřednictvím zvukového komentáře i vizuální stránky prezentovány vlastnosti nabízeného produktu – v konkrétním čísle časopisu Frag 11 bylo listováno, dokonce na některých stránkách daného čísla byl záběr pozastaven na delší dobu, takţe bylo moţné přečíst nadpisy a podtituly. O obsahu časopisu nás rovněţ informoval doprovodný komentář „s tématem co hrát na facebooku a měsíčním hraním 700 her“, který měl rovněţ charakter kvantitativního výčtu vlastností. Vytyčeným rozsahem vlastností časopisu spadá obchodní sdělení nad rámec běţné prezentace produktu v rámci označení sponzora a nabývá definičních znaků reklamy. Odvysílání premiéry dané reklamy, ani ţádné z repríz ve vysílání nebylo zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky odděleno od ostatních částí vysílání.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 53 a § 39 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, uloţila provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., IČ: 48115908, se sídlem Na Ţertvách 24/132, 18000 Praha 8 - Libeň, aby ve lhůtě 20 dní od doručení tohoto usnesení předloţil Radě obchodní smlouvy, na jejichţ základě došlo k zařazení obchodního sdělení Frag 11 do vysílání na programu Prima Cool premiérově dne 21. května 2011 od 13:34:14 hodin a dále ve třech reprízách dne 21. května 2011 od 14:00:05 hodin a 28. května 2011 od 13:43:50 hodin a od 14:09:46 hodin na témţe programu.

- Rada se seznámila s reakcí účastníka provozovatele iDST, s. r. o., sídlem Záviškova 428/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 25555855, na uloţená upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.; § 32 odst. 7 písm. a), b), c) zákona č. 231/2001 Sb., § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb. a na porušení licenčních podmínek.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla zahájit s provozovatelem iDST, s. r. o., sídlem Záviškova 428/3, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 25555855, správní řízení z moci úřední pro moţné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe na písemnou výzvu Rady nedodal záznam vysílání programu INFOKANÁL pro katastrální území Měřín a Nárameč ze dnů 8. - 11. dubna 2011 v odvysílané podobě a neučinil tak ani v rámci stanovené lhůty k nápravě, vztahující se k upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., doručenému provozovateli dne 11. července 2011.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 odst. 1–3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v platném znění, upozornila provozovatele vysílání Česká televize (sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ:00027383) na porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe dne 14. července 2011 od 21:50 hodin na programu ČT1 odvysílal pořad Výletníci, v jehoţ rámci se dopustil nepatřičného zdůraznění umístěného produktu, konkrétně sluţeb hotelů Zámek Hrubá Skála a Lázně Sedmihorky, jejichţ kvalita byla v pořadu systematicky vyzdvihována zejména prostřednictvím dialogů protagonistů pořadu, kteří opakovaně vychvalovali nabízené sluţby, prezentované zároveň i obrazově – ubytování, stravování, lázeňské procedury a další poţitky, nabízené divákům i prostřednictvím konkrétní ceny, přičemţ pasáţ obsahující tuto otevřenou propagaci obou hotelů zabírala více neţ třetinu stopáţe celého pořadu. Rada stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.

- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 23. srpna 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříţeneckého nám. 1078/5, Praha 5, PSČ: 152 00 správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora DERMACOL, produkt Aquadream (sponzor upoutávky, mutace 1) premiérově dne 13. září 2008 v 17:21:21 hod. na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení.

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 13. června 2011, č.j. 8 As 42/2010-109, jímţ byla zamítnuta kasační stíţnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. ledna 2010, č.j. 9 Ca 224/2009, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady sp. zn. 2008/1106/als/CET o uloţení pokuty provozovateli CET 21 spol. s r.o. ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy Rajec, produkt Pramenitá voda - bylinka, sponzor počasí (mutace 3), označené účastníkem jako sponzor pořadu, dne 2. června 2008 v čase 07:15:54 hodin na programu Nova.

- Rada na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala dne 23. srpna 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení zahájené z moci úřední pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním označení sponzora Rajec, produkt Pramenitá voda - bylinka, sponzor počasí (mutace 3) dne 2. června 2008 v čase 07:15:54 hodin na programu Nova, neboť se porušení zákona neprokázalo, a tím odpadl důvod správního řízení.

- Rada se seznámila s reakcí provozovatele vysílání STAR – nova, spol. s r.o. (se sídlem Otovice, K panelárně 172, PSČ 360 01, IČ: 18227007) na upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. p) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, ţe neinformoval Radu o tom, ţe kvůli technickým překáţkám nevysílá od 5. května 2011 program Infokanál Rotava.

- Rada se seznámila s usnesením Městského soudu v Praze č.j. 9 A 34/2011, kterým byla odmítnuta ţaloba proti upozorněním Rady na porušení zákona ze dne 19.10.2010 sp.zn.: 2008/498/vav/FTV (zn.: BUR/3814/2010) a sp.zn.: 2008/499/vav/FTV (zn.: BUR/3815/2010), kterými byl provozovatel FTV Prima, spol. s r.o. upozorněn podle ustanovení § 59 odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), na porušení povinnosti stanovené v § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby reklamy a teleshopping byly rozeznatelné a u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově, u provozovatele televizního vysílání zřetelně zvukově, obrazově či zvukově-obrazově oddělné od ostatních částí programu.

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2011. č.j. 7 As 57/2011 - 73, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne ze dne 23. února 2011, č.j. 5 A 81/2010-40-42, kterým byla zamítnuta ţaloba proti správnímu rozhodnutí Rady ze dne 15. prosince 2009, č.j. LOJ/5/2010, sp. zn.: 2009/1212/LOJ/ČTV, jímţ byla provozovateli Česká televize udělena pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy FORTUNA (sponzor pořadu, mutace 95) dne 4. srpna 2009 v 20:39:52 hod. na programu ČT4 Sport, která ve vysílání nebyla řádně oddělena a jako reklama nebyla ve vysílání rozeznatelná.

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2011, č.j. 7 As 38/2011 - 69, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. září 2010 č.j. 9 A 108/2010 - 32, kterým byla zamítnuta ţaloba České televize proti správnímu rozhodnutí Rady č.j. LOJ/148/2010, sp. zn. 2009/1242/LOJ/ČTV, jímţ byla České televizi uloţena sankce ve výši 50.000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním reklamy Sport, noviny (sponzor pořadu, mutace 10), dne 3. září 2009 v 19:30:58 hodin na programu ČT4 Sport, aniţ by tato reklama byla ve vysílání rozeznatelná a řádně oddělená.

- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 29. června 2011, č.j. 7 As 68/2011-84, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2011, č.j. 7 A 52/2010 - 47 - 52, jímţ byla zamítnuta ţaloba proti rozhodnutí Rady ze dne 6. října 2009, sp. zn. 2009/717/LOJ/ČTV, č.j. LOJ/97/08, kterým byla provozovateli Česká televize uloţena sankce ve výši 50 000,- Kč za porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním reklamy CK Intact Velké Meziříčí(mutace 1), uvedené provozovatelem jako sponzor pořadu, dne 16. března 2009 v 06:10:10 hod. na programu ČT1, která nebyla řádně oddělena od ostatních částí programu a která nebyla jako reklama ve vysílání rozeznatelná.

- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2011, č.j. 3 As 7/2011-114, jímţ bylo přerušeno řízení o kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2010, č. j. 10 Ca 342/2009 – 66, kterým byla zamítnuta ţaloba, kterou CET 21 spol. s r. o. napadla správní rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2009 sp. zn. 2006/880/dzu/CET, č.j. hol/5468/09, jímţ byla uloţena pokuta ve výši 50.000,- Kč za porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Televizní noviny, resp. reportáţe Řidiči tramvají jezdí často na červenou dne 13. srpna 2006 od 19:30 hodin na programu Nova.

- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 27. července 2011, č.j. 6 As 3/2011-114, jímţ bylo přerušeno řízení o kasační stíţnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. dubna 2010, č. j. 10 A 5/2010-63, kterým byla zamítnuta ţaloba FTV Prima, spol. s r.o. proti rozhodnutí Rady ze dne 3. 11. 2009, č. j. 7533/09, o uloţení pokuty ve výši 400 000,- Kč za porušení § 32 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním pořadu Nejúţasnější videa světa II dne 16. března 2008 od 14:20 hodin na programu Prima televize.

- Rada se seznámila s usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2011 č.j. 7 As 2/2010 – 119, jímţ byla sedmému senátu vrácena k projednání a rozhodnutí kasační stíţnost České televize proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. června 2009, č.j. 10 Ca 312/2008, kterým byla zamítnuta ţaloba České televize proti rozhodnutí Rady o uloţení pokuty 2x100 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním záběrů „týraného chlapce z Kuřimi“ v pořadech Události dne 10.1.2008 a 168 hodin dne 13.1.2008.

- Rada se seznámila s rozsudkem Městského soudu v Praze č.j. 5 A 192/2010, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady č.j.vav/1749/2010, kterým byla udělena pokuta 50 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. odvysíláním obchodního sdělení na produkt NIKON D5000 (mutace 2), které naplňuje definiční znaky reklamy, do vysílání programu ČT1 a ČT24, aniţ by bylo zřetelně odděleno od ostatních částí programu.

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) vydala na základě ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.) a podle ustanovení § 66 odst. 2 a ustanovení § 76 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.) dne 23. srpna 2011 toto usnesení: Rada zastavila s provozovatelem Česká televize, IČ 00027383, se sídlem Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 – Kavčí Hory, správní řízení vedené pro moţné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., ke kterému mělo dojít zařazením obchodního sdělení na produkt NIKON D5000 (mutace 2), které naplňuje definiční znaky reklamy, do vysílání programu ČT1 a ČT24, aniţ by bylo zřetelně odděleno od ostatních částí programu, neboť se porušení zákona neprokázalo, čímţ odpadl důvod pro vedení řízení.
15
- Rada se seznámila s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j. 7 As 39/2011, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2010, č. j. 9 A 161/2010 – 34, kterým byla zamítnuta ţaloba České televize proti rozhodnutí Rady vav/1750/2010, kterým byla udělena pokuta 50 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. zařazením obchodního sdělení na produkt NIKON, produkt Monarch 8.5X56 DCF (mutace 1), které naplňuje definiční znaky reklamy, do vysílání programu ČT1 a ČT24, aniţ by bylo zřetelně odděleno od ostatních částí programu.


OSTATNÍ


- Rada souhlasila s návrhem odpovědi Ministerstvu kultury ČR ve věci dotazu Evropské Komise k vývoji transpozice Směrnice 2010/13/EU.


V Praze dne 25. 8. 2011, Kateřina Kalistová, předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
24.08.2011 • RTVS: Nová komunikácia smerom k verejnosti a médiám
24.08.2011 • 32 kandidátů v prvním kole výběrového řízení na generálního ředitele ČT
23.08.2011 • RTVS: pracujeme na novej kreatívnej úrovni
12.08.2011 • Hlas Ruska omezuje středovlnné a krátkovlnné vysílání
04.08.2011 • Radio 1 na kmitočtu BBC
04.08.2011 • Tisková zpráva ze 14. zasedání RRTV

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & KOUC, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist