RTVS použije finančné prostriedky od štátu na zaplatenie starých záväzkov
Autor: PR Press RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 03.11.2011


Rozhlas a televízia Slovenska použije finančné prostriedky od štátu vo výške 24 142 715 eur, ktoré dnes schválila vláda SR, na zaplatenie starých záväzkov z minulých období.


Finančná podpora štátu je nevyhnutná na zaplatenie starých záväzkov, ktoré evidovala RTVS, organizačná zložka STV k 31.12. 2010. Poskytnuté finančné prostriedky neriešia rezervy na súdne spory, najmä Omega, ktorá je vo výške približne 6 miliónov eur.

Ďalšie straty plánuje RTVS vykryť v priebehu nasledujúcich období z vlastných zdrojov.

Hospodárenie RTVS, ktoré bude tento rok mierne pozitívne, dáva predpoklad, že okrem riešenia prípadných prehraných starých súdnych sporov nebude potrebovať ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Záväzky, ktoré vznikli v tomto roku, Rozhlas a televízia Slovenska priebežne platí v termínoch splatnosti.

Nové vedenie RTVS prevzalo inštitúciu so stratou takmer 43 miliónov eur. Po zlúčení Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu predpokladá RTVS zníženie v oblasti prevádzkových nákladov v organizačnej zložke STV oproti minulému roku o viac ako 30 miliónov eur. Vďaka úsporným opatreniam predpokladá RTVS najväčšie úspory v tomto roku v oblasti služieb, kde by malo dôjsť k zníženiu nákladov až do výšky približne 19 miliónov eur.


Mgr. Richard Šümeghy, Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/15776/rtvs-pouzije-financne-prostriedky-od-statu-na-zaplatenie-starych-zavazkov/