RTVS podpísala s bývalým mediátorom STV dohodu o urovnaní
Autor: PR Press RTVS , e-mail: info@stv.sk Přidané: 01.12.2011


Rozhlas a televízia Slovenska uzatvorila dohodu o urovnaní s bývalým mediátorom Slovenskej televízie JUDr. Františkom Kutlíkom.


Keďže sporné a pochybné nároky JUDr. Františka Kutlíka, ktorému RTVS pre závažné pochybnosti o platnosti Rámcovej zmluvy (resp. jej časti) v máji 2011 oznámila skončenie spolupráce, sa nepodarilo úplne vyriešiť, pristúpili obe strany k dohode o urovnaní. Na základe tejto dohody si strany vzájomne urovnali sporné a pochybné nároky, ktoré by k novembru 2011 predstavovali hodnotu 20.000 EUR. JUDr. Františkovi Kutlíkovi bola vyplatená suma vo výške 8.000 EUR z titulu tohto urovnania a spolupráca medzi ním a RTVS bola týmto definitívne ukončená.

Pre úplnosť, ak by RTVS z opodstatnených dôvodov nepristúpila k vyriešeniu vzťahov s JUDr. Františkom Kutlíkom, sporné nároky by mohli predstavovať (od 1.2.2011) až sumu 54 000 EUR k aprílu 2013, kedy mala uplynúť doba trvania Rámcovej zmluvy, ak by bola platná a účinná a pokračovalo by sa v platení ako za predchádzajúceho manažmentu Slovenskej televízie.

Rámcovú zmluvu o poskytovaní mediačných služieb uzatvorili Slovenská televízia a JUDr. František Kutlík 30. 4. 2008. K tejto zmluve boli neskôr podpísané dva dodatky: dňa 29. 1. 2009 bol podpísaný Dodatok č. 1 a dňa 16. 4. 2010 Dodatok č. 2.


Mgr. Richard Šümeghy, Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska


 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/15968/rtvs-podpisala-s-byvalym-mediatorom-stv-dohodu-o-urovnani/