Tlačová informácia zo dňa 4.1.2012 - Na vysielanie počas sviatkov sa diváci sťažovali menej ako pred rokom
Autor: PR Press RVR , e-mail: info@rada-rtv.sk Přidané: 04.01.2012
Na vianočný a novoročný program televízií dostala Rada pre vysielanie a retransmisiu menej sťažností ako v rovnakom období pred rokom. V uplynulých dňoch divákom prekážalo napríklad, keď televízie zmenili vopred avizovaný program alebo nedodržali ohlásený začiatok vysielania konkrétneho programu. Sťažovali sa tiež na zaraďovanie upútaviek s nevhodným obsahom počas programov, ktoré sledovali deti, alebo na vulgarizmy vo filmoch.


„Dostali sme aj podnet na prešetrenie možnej neobjektívnosti príspevku vo večernom spravodajstve či sťažnosti na neúmernú intenzitu hlasitosti reklamy v komerčných televíziách. Obsah jednotlivých sťažností už prešetrujeme,“ povedal Miloš Mistrík, predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu. Podľa zákona sa každá sťažnosť dostane na rokovanie Rady najneskôr 90 dní od jej doručenia.

Podnety spred roka sa týkali väčšinou veľmi podobných výhrad ako teraz. Na rozdiel od minulosti však vymizli sťažnosti na to, že televízie do sviatočného vysielania zaradili programy s neprimeraným obsahom vzhľadom na vianočnú atmosféru.


Mgr. Lucia Jelčová, Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou, Rada pre vysielanie a retransmisiu

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/16185/tlacova-informacia-zo-dna-4-1-2012-na-vysielanie-pocas-sviatkov-sa-divaci-stazovali-menej-ako-pred-rokom/