100 dní Petra Dvořáka v čele České televize
Autor: PR Press ČT , e-mail: info@ceskatelevize.cz Přidané: 11.01.2012

Sto dní uplynulo od chvíle, kdy byl do čela České televize zvolen Petr Dvořák. Za toto krátké období se podařilo nastartovat klíčové změny procesů, vedoucích k naplnění vizí kandidátského projektu současného generálního ředitele.


V souladu s vizí, kterou ve volbě generálního ředitele přesvědčil Petr Dvořák členy Rady České televize, se hned po svém jmenování zaměřil na tři základní oblasti – ekonomickou stránku České televize a maximální efektivitu vynaložených nákladů, personální obsazení pozic v nejužším vedení televize a s tím spojenou novou organizační strukturu a v neposlední řadě na oblast televizního programu. Programové schéma především hlavního programu veřejnoprávní televize ČT1 bylo výrazně zpřehledněno. Pod novým vedením pak Česká televize jasně ukázala směr i v oblasti programové nabídky do budoucna, když navýšila náklady na výrobu a vývoj vlastní tvorby.


Vyrovnaný rozpočet

Jednou z hlavních priorit nového vedení České televize bylo zefektivnění výrobních procesů a revize veškerých nákladů České televize. Radě České televize byl předložen návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2012 v celkovém objemu 6, 97 miliardy korun, který mimo jiné počítá se snížením režijních nákladů o 400 milionů korun a naopak navyšuje náklady na vlastní výrobu České televize o 150 milionů korun. Návrh rozpočtu dnes schválila Rada České televize na svém zasedání.

Díky vstupu finančního ředitele do procesu výstavby nového brněnského televizního studia se podařilo ve spolupráci s vedením Televizního studia Brno snížit náklady na tento projekt zhruba o třetinu.
V souvislosti s přípravou rozpočtu byl předběžně schválen tzv. výrobní úkol, který obsahuje pořady vlastní tvorby, jejichž výroba by měla být zahájena v roce 2012.


Personálie a organizační struktura

Oblast, na kterou se musel Petr Dvořák zaměřit bezprodleně po svém jmenování, bylo sestavení svého vrcholového managementu. „Vzhledem k nástupu do funkce generálního ředitele na začátku října 2011 jsem musel řadu změn, na jejichž přípravu bych za normálních okolností měl několik měsíců, realizovat během týdnů,“ říká generální ředitel Petr Dvořák a dodává: „K tomu, aby se mi to podařilo, významně přispěl takřka okamžitý nástup tří spolupracovníků do mého nejbližšího manažerského týmu – Milana Cimirota jako finančního ředitele, Zdeňka Šámala jako ředitele zpravodajství a Milana Fridricha jako ředitele programu.“

Ve velmi krátké době byl pak obsazen kompletní tým ředitelů na první úrovni řízení společnosti. Společně s tím se podařilo nastavit nový transparentní způsob jednání vrcholového managementu České televize s Radou České televize. „Velkým zážitkem pro mě bylo vystoupení finančního ředitele České televize Milana Cimirota k návrhu rozpočtu na další rok, které narozdíl od předchozích zvyklostí bylo zcela srozumitelné, velmi otevřené a navíc ještě vtipné,“ říká předseda Rady České televize Milan Uhde. „Vážím si také, že Petr Dvořák zasáhl v personálních otázkách programového vedení kanálu ČT1 a ČT2. Situace byla naprosto neudržitelná a pan ředitel jednal právě včas,“ dodává předseda Rady ČT.

Nově sestavený manažerský tým, který zahrnul jak stávající dlouholeté pracovníky České televize, tak nově příchozí profesionály s neméně cennými zkušenostmi, pak začal intenzivně pracovat na změně organizační struktury České televize. Nejzásadnějšími přínosy jsou v tomto smyslu zavedení systému tzv. „tvůrčích producentských skupin“ v oblasti vývoje a výroby a nastavení principu tzv. programových rad, na nichž členové vrcholového managementu pečlivě posuzují všechny projekty ucházející se o realizaci pod záštitou České televize. Před koncem loňského roku proběhla již dvě jednání s reálnými výsledky.

V neposlední řadě zahájilo nové vedení změny i v oblasti prezentace České televize. Vznikl nový Útvar vnější a vnitřní komunikace, který nastavuje nové formy komunikace, a to jak s interními zaměstnanci a spolupracovníky ČT, tak s veřejností, diváky, novináři a odbornými profesními organizacemi.


Programové úspěchy

Také v oblasti programu přistoupila Česká televize pod vedením Petra Dvořáka k prvním změnám. Zatímco podzimní programové schéma nedostálo žádných zásahů pod novým vedením, tvorba vánočního a silvestrovského programu už byla pod záštitou nového generálního a programového ředitele. Vánoce v České televizi zaznamenaly u diváků mimořádnou odezvu. Svým letošním vánočním programem oslovila Česká televize rekordní počet diváků. Její vysílání sledoval každý třetí divák starší patnácti let a celkovým podílem na publiku 32,21 % překonala všechna vánoční vysílání od roku 2001.

Ve spolupráci s oddělením programu se podařilo sestavit také kvalitní a plnohodnotné jarní programové schéma, v rámci něhož byl především zpřehledněn program jednotlivých kanálů České televize s důrazem na hlavní kanál ČT1. V duchu vize o posílení dětského vysílání a tvorby pro mladé diváky byl na druhém kanálu České televize ustanoven dětský dvouapůlhodinový blok s názvem Kavčí hnízdo. Po dlouhých a tvrdých jednáních se podařilo uzavřít dohodu o vysílání fotbalového šampionátu EURO 2012. Zaveden byl také způsob vzájemné podpory jednotlivých televizních kanálů ČT a jejich pořadů.

Mezi další klíčové priority nového generálního ředitele patřila oblast zpravodajství s důrazem na hlavní zpravodajskou relaci Události. Společně s vedením zpravodajství se podařilo zahájit změny vedoucí k výraznému posílení zpravodajství České televize v čele s Událostmi.


Michaela Fričová, tisková mluvčí České televize

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/16218/100-dni-petra-dvoraka-v-cele-ceske-televize/