Tiskové prohlášení ČT: Otakar Černý nebyl vyhozen z České televize
Autor: PR Press Česká televize , e-mail: info@ceskatelevize.cz Přidané: 30.04.2012
V reakci na dnešní článek v deníku Blesk s názvem Vyhazov! redaktora Tomáše Pokorného prohlašuje Česká televize, že informace v něm uvedené se nezakládají na pravdě. Šéfredaktor sportovní redakce ČT Otakar Černý nedostal z podnětu generálního ředitele ČT Petra Dvořáka „vyhazov“. Zůstává nadále šéfredaktorem sportovní redakce.


Informace v dnešním článku deníku Blesk, týkající se údajného odchodu Otakara Černého z České televize nejenom, že nejsou pravdivé, nýbrž podávají nepřesné a zkreslené informace.

Citace nejmenovaného zdroje Blesku bez bližšího určení, zda šlo o některého z pracovníků České televize, tvrdí, že „vaz mu zlomilo hlavně to, že nezatípnul nákladný projekt olympijského studia, které bude mít Česká televize přímo v dějišti her“. Tato věta je nepravdivá. Stejně tak jako za hospodaření redakce sportu, tak i za projekt olympijského studia v Londýně nezodpovídá šéfredaktor, nýbrž výkonný ředitel ČT4 Jiří Ponikelský.

Projekt olympijského studia přímo v místě dění vychází z dlouholeté zkušenosti České televize s vysíláním podobných velkých sportovních událostí a snahy přinést divákům co nejatraktivnější obsah. Náklady nijak nepřekračují standardní cenu, která odpovídá rozsahu a významu této mezinárodní sportovně společenské akce. Vedení ČT4 se naopak podařilo oproti předchozím olympijským hrám tyto náklady snížit.

Za velmi nekorektní považuje Česká televize i citaci „Dvořákovi vadí, že je Černý nesvéprávný, dělá si, co chce a pěstuje kamarádšofty“. Pokud má generální ředitel České televize jakékoli výhrady k některému ze zaměstnanců ČT, řeší je výhradně s ním, popřípadě jeho nadřízeným. V tomto případě taková situace nenastala.
Otakar Černý zůstává nadále šéfredaktorem sportovní redakce České televize. Zejména v době, kdy Česká televize přináší divákům tři mimořádné sportovní události v rozsahu a kvalitě, na níž jsou u ČT zvyklí, považuje vedení televize jeho práci a přínos pro ČT za zcela zásadní.


Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/16868/tiskove-prohlaseni-ct-otakar-cerny-nebyl-vyhozen-z-ceske-televize/