Poprvé v historii chce vedení ČT nechat kontrolovat své hospodaření externě
Autor: PR Press ČT , e-mail: info@ceskatelevize.cz Přidané: 21.09.2012
V souladu se strategií otevřenosti a transparentnosti, kterou současné vedení České televize v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem naplňuje, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele statutárního auditu účetní závěrky a hospodaření ČT. Tento krok navazuje na komplexní rozbor činnosti, který zadal ve dvou veřejných zakázkách generální ředitel krátce po svém nástupu do funkce loni v říjnu.


Tímto novým přístupem si vedení ČT zajistí soustavnou nezávislou externí kontrolu hospodaření, která zároveň může sloužit i pro potřeby Rady České televize a její Dozorčí komise jako pomocný nástroj k naplňování zákonné kontrolní role.

Česká televize v těchto dnech zveřejnila oznámení předběžných informací k veřejné zakázce s názvem „Statutární audit účetní závěrky a audit hospodaření ČT“. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby k zajištění statutárního auditu účetní závěrky, který má ČT v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povinnost realizovat. Obsah a postupy se řídí zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a směrnicemi Komory auditorů ČR.

Současně s tím se Česká televize rozhodla k zásadnímu kroku - poprvé v historii si díky této veřejné zakázce zajistí pravidelný audit svého hospodaření a pro potřeby vedení ČT a Rady ČT a její Dozorčí komise bude k dispozici efektivní nástroj nezávislé kontroly hospodaření České televize.

„Statutární audit musí mít Česká televize ze zákona. Audit hospodaření, který by pravidelně prověřoval nakládání s finančními prostředky, ale Česká televize doposud nedělala. Celkový audit hospodaření České televize, který jsme nechali udělat a který v současné době prověřuje všechny významné smlouvy, ukazuje, že cesta nezávislé a pravidelné externí kontroly, která zajistí efektivní nakládání s finančními prostředky, je jediná správná. Je to zcela jiný pohled na organizaci, než jaký dává statutární audit. Kontrola hospodaření nezohledňuje pouze účetní doklady, ale zaměřuje se i na kontrolu efektivity nastavených procesů,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Prvním obdobím, které bude vítězný dodavatel kontrolovat, bude rok 2012. Ve snaze nastavit nejoptimálnější model efektivního obchodního vztahu bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Předpokládaná hodnota zakázky byla určena na základě stávajících cen zakázek za statutární audit a rozbor činnosti. Hodnota nové společné zakázky byla snížena o předpoklad úspory na straně uchazeče, která vznikne tím, že statutární audit účetní závěrky a audit hospodaření zahrnují některé překrývající se činnosti, a pokud je bude provádět jediná společnost, dojde k úspoře času na straně dodavatele.

Předpokládaná cena činí 5,325 milionů korun ročně. S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou a v takovém případě se v souladu se zákonem o veřejných zakázkách započítává do předpokládané hodnoty zakázky cena za prvních 48 měsíců, tj. 21.3 mil. Kč.


Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/17571/poprve-v-historii-chce-vedeni-ct-nechat-kontrolovat-sve-hospodareni-externe/