Česká televize hledá kreativního producenta pro dětskou tvorbu
Autor: PR Press ČT , e-mail: info@ceskatelevize.cz Přidané: 08.10.2012
K současným dvaceti tvůrčím producentským skupinám v České televizi přibude další, která se bude zaměřovat na dětskou tvorbu. Její kreativní producent vzejde z výběrového řízení na pozici kreativního producenta pro dětskou tvorbu, které Česká televize vyhlásila. Vítěze by měl generální ředitel jmenovat do funkce do konce listopadu. Jedním z úkolů nově jmenovaného kreativního producenta bude vytvořit a vést tvůrčí producentskou skupinu dětské tvorby pro nově připravovaný kanál České televize zaměřený na děti, mládež a vzdělávání.


Osobní tvůrčí i producentská zodpovědnost, aktivní přístup, otevřená spolupráce i s externími produkcemi a tvůrci – to jsou základní požadavky na kreativního producenta a jeho tvůrčí skupinu dětské tvorby. Předpokladem je také aktivní dramaturgie, zahrnující kromě jiného i přímé oslovování významných autorit z literární, filmové, divadelní, vědecké nebo pedagogické oblasti, stejně jako mladých začínajících autorů s nabídkami na cílenou formu spolupráce.

Budoucí kreativní producent dětské tvorby bude mít ve své kompetenci rozhodující dramaturgické i producentské činnosti. Na starosti bude mít mimo jiné jednání s autory jménem České televize, ponese odpovědnost za posouzení a případné rozpracování nabízených projektů a za jejich přípravu Programové radě, která nové pořady schvaluje do výroby. Tak jako u ostatních kreativních producentů se i u vítězného kandidáta na dětskou tvorbu očekává komplexní odpovědnost za výsledný tvar díla, za jeho kvalitativní parametry a realizační náklady.

Výběrového řízení se může zúčastnit každý, kdo prokáže svou odbornou způsobilost a kompetenci zpracováním strategie činnosti tvůrčí producentské skupiny, současné zaměstnance České televize nevyjímaje. Výběrové řízení je otevřeno i všem zájemcům z řad odborné veřejnosti s tím, že po jmenování kreativního producenta bude předpokládán jeho nástup do zaměstnaneckého poměru v ČT. Uchazeči se mohou přihlásit k výběrovému řízení a ke konzultacím do 22. 10. 2012, strategii musejí odevzdat do 24. 10. 2012. Nového kreativního producenta dětské tvorby by měl generální ředitel jmenovat do funkce ve druhé polovině listopadu. Více informací je na webu ČT.

V České televizi působí 20 tvůrčích producentských skupin. Hlavním důvodem jejich založení byl záměr otevřít Českou televizi různým tvůrcům a podnětům, novým nápadům, které naplní poslání televize veřejné služby. Prostřednictvím nově jmenovaných kreativních producentů, chce být Česká televize rychlejší a flexibilnější z hlediska rozhodování o nových projektech a jejich realizací.


Seznam kreativních producentů Tvůrčích producentských skupin ČT:

Patrick Diviš: TPS náboženské tvorby

David Jungmann: TPS tvorby pro národnostní, etnické a jiné menšiny

Čestmír Kopecký: TPS multižánrové tvorby

Petr Kubica: TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky

Jan Lekeš: TPS solitérní dramatické tvorby

Petr Mühl: TPS zábavné tvorby

Alena Müllerová: TPS vzdělávacích pořadů a nových formátů

Kateřina Ondřejková: TPS multižánrové tvorby v TS Ostrava

Lenka Poláková: TPS publicistiky a dokumentární tvorby v TS Ostrava

Josef Prouza: TPS Fluidum

Michal Reitler: TPS hrané a zábavné tvorby

Vítězslav Sýkora: TPS hudební tvorby

Martina Šantavá: TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky

Ondřej Šrámek: TPS divadelní tvorby

Jan Štern: TPS seriálů a cyklické dramatiky

Antonín Trš: TPS alternativní publicistiky a dokumentaristiky

Daniel Tuček: TPS pro debuty a začínající autory

Josef Viewegh: TPS seriálů a cyklické dramatiky

David Ziegelbauer: TPS dramatické tvorby v TS Brno

Kamila Zlatušková: TPS multižánrové tvorby v TS Brno

Kromě výše uvedených kreativních producentů, kteří vedou své Tvůrčí producentské skupiny, pracují v ČT ještě další kreativní producenti se zodpovědností za konkrétní oblast vlastní tvorby a spolupráce s autory. Je to například Andrea Majstorovičová, kreativní producent pro aktuální publicistiku, Tomáš Baldýnský, kreativní producent pro filmové projekty, a další kreativní producenti, pověření prací na konkrétních projektech.


Michaela Fričová, tisková mluvčí

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/17673/ceska-televize-hleda-kreativniho-producenta-pro-detskou-tvorbu/