Novinky v CAM-och, alebo rebríček populárnosti kódovacích systémov u nás (December/Január2002)
Autor: Dušan Ščepka , e-mail: dusan@pcsalon.sk Přidané: 24.01.2002
Opäť nastal čas, priniesť Vám aktuálny prehľad noviniek v oblasti kódovacích systémov a CAM modulov. Už z rôznych krátkych správ a informácií na Internete k vám asi preniklo niekoľko prevratných zmien, ktoré sa udiali v oblasti kódovania a ochrany dát Viaccess. V tejto časti seriálu sa budeme venovať aj tejto problematike.

V decembri 2001 niektoré spoločnosti predstavili pripravované úpravy systémov v oblasti ochrany dát programov. Ako prvá informovala o zmene modifikácie kódovania spoločnosť Sex View. Svoju novú modifikáciu systému Viaccess nazvala Mk2. Dátum spustenia Mk2 bol naplánovaný na 19. januára 2002, vtedy mali prestať fungovať pirátske karty. Oficiálni abonenti si do tohto dátumu museli vymeniť karty priamo u prevádzkovateľa.

Po 19. januári 2002 teda vypadli neupravené pirátske karty i keď niektoré karty fungujú naďalej. Ak totiž niekto vlastní autoupdate kľúčov Fun kariet, má po problémoch. Karta i naďalej dokáže spracovávať kľúče a dekódovať program. Základ spočíva v tzv. logovaní karty, tj. pokiaľ máte na karte len jedného providera, napríklad Sex View, program beží i naďalej. Ak však máte ešte iného providera, tak vám karta žiadny program v Mk2 neotvorí. Logovanie karty sa koná neustále, v skutočnosti ide o kontrolu medzi kartou a dekodérom. Ak dekodér zistí, že v karte je ”Ident číslo” (tj. rozpoznávacie číslo kódovaných programov pre CAM modul ) aj iného providera, software zablokuje hornú pamäť karty. Informácie potrebné pre dekódovanie sa z karty do dekodéra nedostanú a ten následne vypisuje informáciu o vadnom fungovaní karty ”No Access, Check The Card”.

Systém Mk2 mal dokonale ochrániť aj ďalšie programy, napríklad u spoločnosti TPS. Ak vám teda nefunguje TPS, problém je takmer identický, tj. pri logovaní karty sa Ident kľúč prihlásil ako súčasť iného balíku programov. Dekodér nie je schopný rozoznať hodnoty v Ident kľúčoch a preto program nedekóduje. Preto na TPS potrebujete zvlášť kartu, v ktorej nie je zapísaný iný provider. Pesimistické predpovede v oblasti pirátskeho dekódovania sa pomaly napĺňajú. Tie hovorili, že od nového roku budete potrebovať pri niektorých programoch zvlášť kartu, určenú výlučne pre ne. Viaccess nám teda v posledných dňoch dal zabrať, znovu sa spustila tá istá nahánačka mačky a myši, keď sa spoločnosti snažia znemožniť pirátsky príjem programov a piráti sa snažia podnikať protiopatrenia.

Výborný príklad snaženia pirátov je programovávanie modulov na viaceré kódovacie systémy. Popularita tohoto spôsobu sledovania viacerých paketov s odlišným systémom kódovania na jeden modul stále stúpa. Preto dopyt po klasických moduloch Irdeto, ktoré sú najvhodnejšie na prerobenie na príjem viacerých kódovacích systémov neustále rastie. Vytvára sa tak určitá skupina hakerov, ktorí používajú Fun karty odlišné od klasických pirátskych kariet. Tieto karty sú špecifické aj v programovaní, sú odolnejšie voči zmenám kľúčov, prípadne majú zabudovaný aj autoupdate kľúčov.

Ako novinku som tabuľkách pod článkom doplnil aj rebríček úspešnosti programovaných CAM modulov viacerých systémov. Percentá v tabuľke vyjadrujú počty iba nových uživateľov modulov, nie sú v nich zahrnuté údaje o uživateľoch, ktorí si svoj starý modul upravia dodatočne.
Momentálne najpoužívanejšie kombinácie viacerých systémov v jednom CA module sú:

3 in 1,
5 in 1,
6 in 1.

3 in 1 modul dokáže spracovať naraz pomocou jednej Fun karty systémy Seca/Mediaguard, Irdeto/Betacrypt, Viaccess.

5 in 1 spracováva ako základ Seca/Mediaguard, Irdeto/Betacrypt, Viaccess a software v module je doplnený o Conax, prípadne AlphaCrypt.

6 in 1 zahŕňa aj systém Nagravision.

Kódovacie systémy sa samozrejme môžu kombinovať, príklad kombinácie: Seca/Mediaguard-NagraVision-BetaCrypt.

Pri používaní viacerých kódovacích systémov v jednom module je potrebné niekedy používať aj viacero pirátskych kariet. Samozrejme v závislosti od používaného software, modulu a verzie firmware.

Firmware je výraz pre systémovú základňu modulu, laicky povedané je to rodné číslo modulu s údajmi o sérii modulu a software. Firmware sa dá pomocou počítača a slotu PCMCIA preprogramovať. Modul sa týmto pádom updatne na inú verziu. Možnosť programovania pomocou PCMCIA karty je však nebezpečná, riskuje sa tu vymazanie systémového softwaru modulu. V prípade vymazania systému alebo nekorektného ukončenia programovania, sa modul stáva nefunkčným.

Dostupnejšia možnosť programovania modulov, alebo príjimačov je pomocou slotu RS 232 sériovej linky počítača. Týmto spôsobom je možné programovať viacero prijímačov a updatnúť na rôzne verzie softwaru. Nevýhoda tohto spôsobu updatu spočíva v jeho možnosti použitia iba pre vstavané moduly prijímačov.

Vývoj v tejto oblasti však napreduje míľovími krokmi, momentálne sa čaká na nový software, ktorý by dokázal pracovať a programovať nezávisle od Firmware modulu. Ak by ste programovali nezávisle od Firmware, dosiahli by ste tzv. čistý modul, v ktorom by boli prístupné všetky pamäte. Túto informáciu dávam do pozornosti len preto, aby ste mali prehľad o význame tohto spôsobu programovania. Potom by napr. programovanie Firmware zvládlo dokonca aj systém VideoGuard, na ktorý momentálne na našom trhu neexistujú voľne dostupné moduly.

Poďme teraz k celkovému hodnoteniu populárnosti kódovacích systémov.

1. Systém Seca/Mediaguard naďalej zostáva na prvom mieste. Príčinou tohto umiestnenia už po dva roky je pomerne pravidelná periodicita zmeny kľúčov, vždy v posledný týždeň mesiaca. Kľúč sa obmieňa iba raz do mesiaca.

2. Tesne na druhom mieste sa nachádza systém Viaccess. Aj napriek príliš častej zmene kľúčov si zachoval obrovskú popularitu vďaka programovej ponuke staníc v ňom kódovaných. Na jednu kartu je možné sledovať rôzne druhy staníc, vrátane filmových, športových, erotických a iných tématických programov.

3. Tretie miesto, už ako zvyčajne patrí CryptoWorsk. Svoju skupinu divákov si drží aj vďaka UPC Direct. Ako vážneho konkurenta UPC Direct možno v blízkej budúcnosti spoznáme firmu East Box Digital, ktorá svoje aktivity chce rozvíjať aj na slovenskom a českom mediálnom trhu. Nová platená televízia by mala vstúpiť na náš trh už v letných mesiacoch tohto roka. Bližšie informácie o jej kódovacom systéme však v súčasnosti nie sú známe.

4. Štvrté miesto patrí Irdeto/Betacrypt. Populárnosť tohto systému nečakane klesla. I keď dopyt po moduloch vzrástol, záujem o tento systém a jeho programy neustále klesá. Príčinou tohto javu je napr. aj fakt, že aj taký nemecký Premiere bol v kvalite služieb prekonaný napr. škandinávskym providerom Viasat.

5. Tesne za Irdeto sa na piatom mieste nachádza Nagravision. Po minuloročnom prelomení servisného kľúča sa začalo s pirátskym príjmom z Hispasatu, kde je Nagra zastúpená najviac. Najrozšírenejší spôsob sledovania systému je pomocou preprogramovaných digitálnych prijímačov Nokia a Humax. Prijímače spracovávajú automatické sťahovanie kľúčov zo satelitu a tým zabezpečujú nerušené sledovanie paketu. Kľúče sa menia každý deň, no napriek tejto nevýhode sú programy veľmi žiadané, hlavne kvôli športovým prenosom.

6.-7. Nagravision vo veľmi krátkej dobe predbehol aj Conax a VideoGuard. Tieto dva systémy sa v súčasnosti držia v pozadí a nie sú až tak veľmi vyhľadávané. Dôvodov je niekoľko. Jeden z nich je napr. ten, že dodnes neexistujú spoľahlivo fungujúce pirátske karty na Conax a samostatné moduly na VideoGuard sa dodnes nevyrábajú a nie sú dostupné na našom trhu. Situácia sa však môže zmeniť preprogramovaním modulov iných systémov v prípade dostupnosti softwaru na VideoGuard.
     V súčasnej dobe prebiehajú rokovania spoločností s prevádzkovateľmi kódovacích systémov o potrebnosti zvýšenia ochrany dát. Do rokovania sa zapojili aj spoločnosti Viasat a Telenor Conax. Napriek vysokej ochrane systému Conax, pripravuje satelitná spoločnosť Telenor novú modifikáciu kódu. Viasat takisto uvažuje o prechode svojich programov do bezpečnejšieho módu, avšak každý krok vpred v tomto smere si vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Preto niektoré spoločnosti k žiadnym opatreniam dodnes nepristúpili.
     Hladinu záujmu o Conax a pirátsky príjem programov v tomto systéme možno rozvíri príchod novej slovenskej televízie JOJ TV na náš mediálny trh. Záujem o príjem bude závisieť aj od programovej kvality a doriešenia možnosti neoficiálneho príjmu na moduly Conax. Tento systém sa totiž dodnes nepodarilo prelomiť a ani prevádzkovateľ neponúka oficiálne zariadenia na individuálny príjem.

Ďalšie novinky a zaujímavosti o kódovacích systémoch a moduloch sa dozviete v budúcom, marcovom pokračovaní. Tam sa pozrieme bližšie aj na príjem programov systému Conax.


Populárnosť CAM - december2001/január2002


Rozšírenosť preprogramovateľných CAM - viac v jednom


Vysvetlivky: 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/184/novinky-v-cam-och-alebo-rebricek-popularnosti-kodovacich-systemov-u-nas-december-januar2002/