Společnost SES ASTRA zvýšila penetraci a pokrývá více než 16 miliónů německých domácností se satelitním příjmem
Autor: PR Press SES Astra , e-mail: info@ses-astra.com Přidané: 27.03.2006
SES ASTRA, společnost SES GLOBAL v roce 2005 zvýšila počet domácností téměř o 1 milión a v Německu dosáhla počtu 16,2 miliónu domácností, jenž přijímaly satelitní programy ASTRA. Růst počtu domácností s digitálním příjmem družice ASTRA byl obzvláště patrný: v loňském roce přijímalo téměř 6,3 miliónů domácností digitální programy, oproti předcházejícímu roku je přírůstek více než 1,8 miliónů domácností (téměř 41%). Společnost ASTRA setrvává ve vedoucí pozici na trhu v příjmu digitální televize ze satelitu.

V šetření TNS Infratest se uvádí, že na konci roku 2005 přijímalo 37,3 miliónů německých domácností analogovou a digitální televizi. Celkový počet domácností se satelitním příjmem se zvýšil o 5,9% na 16,4 miliónu, satelitní distribuci využívalo asi 44% všech domácností s televizním přijímačem.

Dalších 18,9 miliónů domácností s televizním přijímačem své programy získalo z kabelové sítě ¹, kdežto 2,1 miliónu domácností využilo terestrickou anténu. Vezmeme-li v úvahu všechny způsoby příjmu, počet všech domácností s analogovým příjmem činil 27 miliónu, z nich 10 miliónů přijímalo satelitní programy - úbytek o 920 tisíc.

Počet domácností s digitálním příjmem se naopak zvýšil na 10,4 miliónu. Tento přírůstek byl dosažen hlavně díky satelitnímu příjmu: 61% (6,3 miliónů) ze všech domácností s digitálním příjmem přijímalo své programy ze satelitu, 2,2 miliónů domácností s televizním přijímačem (+9%) se spoléhalo na digitální kabelovou síť, a dalších 1,9 miliónů domácností přijímalo terestrické vysílání. V Německu, přijímalo signál ASTRY prostřednictvím satelitu a kabelové sítě celkem 35 miliónů domácností.

Počet domácností v Evropě a severní Africe ², které přijímaly televizní programy ze satelitu nebo z internetu se zvýšil na 60,7 miliónu, ve srovnání s tím je počet domácností s kabelovým příjmem 71,7 miliónů a počet domácností s terestrickým příjmem 102,8 miliónů. Na konci roku 2005 ze všech domácností vybavených satelitním přijímačem mělo více než 39 miliónů (65%) vybavení pro digitální příjem. Signál ze satelitu ASTRA přijímalo celkem 107 miliónu domácností v 35 zemích v Evropě a severní Africe, z nichž 45 miliónů prostřednictvím satelitu a 62 miliónu z kabelové sítě.

„Důsledkem výrazného zvýšení penetrace v minulém roce, společnost SES ASTRA zase prokázala své přednosti pro spotřebitele a svou průkopnickou roli v rozvoji digitálního vysílání,” řekl Ferdinand Kayser, prezident a generální ředitel společnosti SES ASTRA. „Satelity ASTRA jsou pro mnoho televizních vysílatelů a diváků preferovaným způsobem distribuce. Tento mimořádný úspěch byl dosažen díky našemu kontinuálnímu růstu a trvalým a stálým investicím, které směřujeme na německých televizní trh a trhy mnoha jiných evropských zemí.”


Markus Payer, SES ASTRA, 27.3.2006O SES ASTRA (www.ses-astra.com)

Satelitní systém ASTRA je jedním z nejvýznamnějších satelitních systémů DTH v Evropě, poskytující služby pro asi 107 miliónů domácností s příjmem DTH a s kabelovou přípojkou. Flotila satelitů ASTRA nyní zahrnuje 13 satelitů, přenášejících více než 1600 analogových a digitálních televizních a rozhlasových kanálů i multimediálních a internetových služeb. Dvě hlavní orbitální pozice satelitů ASTRA pro služby DTH jsou 19.2° východně a 28.2° východně. Profesionální služby jako přímý kabelový příjem DTC, satelitní newsgathering SNG a příležitostné využití jsou poskytovány z orbitální pozice 23.5° východně.

SES ASTRA je společností SES GLOBAL. SES GLOBAL zcela vlastní dva nejvýznamnější satelitní operátory na evropském trhu, SES ASTRA v Evropě, a SES AMERICOM v USA. Společnost je také držitelem strategickým podílů ve firmě AsiaSat v Asii, Star One v Latinské Americe, a SES SIRIUS v Evropě. Další informace o SES GLOBAL jsou na internetových stránkách: www.ses-global.com.


¹ - kabelová síť poskytuje signál pro 19,5 miliónů domácností s televizním přijímačem, včetně 600 tisíc domácností, které mají přístup ke kabelové síti a satelitnímu příjmu,

² - v 35 zemích v zóně ozáření satelity ASTRA: Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maroko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina, Velká Británie.


PR Press SES Astra, 27.3.2006

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/1888/spolecnost-ses-astra-zvysila-penetraci-a-pokryva-vice-nez-16-milionu-nemeckych-domacnosti-se-satelitnim-prijmem/