Česká televize uvolní kompletní data z předvolebních průzkumů. Vždy tři roky po konání voleb
Autor: Česká televize , e-mail: info@ceskatelevize.cz Přidané: 14.06.2013
Česká televize začne systematicky uvolňovat data z předvolebních výzkumů, a to vždy tři roky po uplynutí voleb, k nimž byla pořizována. V kompletní podobě je Česká televize předá Českému sociálněvědnímu datovému archivu sociologického ústavu AV ČR. První data, která Česká televize uvolní, pocházejí z předvolebních výzkumů zadaných před volbami do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2010. Současně s nimi poskytne také data z výzkumu Exit Poll pro tyto volby.


Veřejnoprávní Česká televize je největším zadavatelem sociologických předvolebních výzkumů v zemi. Kompletní data z předvolebních výzkumů začne systematicky poskytovat Českému sociálněvědnímu datovému archivu sociologického ústavu AV ČR. Z jeho fondů může data čerpat odborná veřejnost, akademický sektor a studenti příslušných oborů, zpravidla sociologie či politologie.

„Česká televize je jako poskytovatel veřejné služby největším zadavatelem předvolebních průzkumů. K zadávání i zveřejňování výzkumů přistupuje s maximální mírou transparentnosti. S výsledky pracuje se záměrem, aby posloužily co nejširšímu informování voličů. O pravidlech zveřejňování výsledků výzkumů navíc před volbami informuje v pravidlech pro předvolební a volební vysílání. Abychom předešli případným spekulacím o povaze a kvalitě dat, s časovým odstupem tří let je v kompletní podobě poskytneme odborníkům. Zveřejnění dat považuji za významný symbol veřejné služby České televize,“ vysvětluje rozhodnutí generální ředitel České televize Petr Dvořák.

První data, která Česká televize uvolní, byla pořízena v předvolebních výzkumech v roce 2010 k volbám do Poslanecké sněmovny PČR. Současně s těmito daty poskytne Česká televize veřejnosti také data z výzkumu Exit Poll pro tyto volby. Výzkumy realizovaly společnosti STEM/MARK a SC&C.

„Výsledkem předvolebních výzkumů je mimo jiné takzvaný volební model, který Česká televize zveřejňuje ve svém vysílání. Redakci Zpravodajství České televize slouží výsledek volebního modelu mimo jiné k výběru hostů zpravodajských a publicistických pořadů. Výzkumy přinášejí i další aktuální informace, které poskytují dostatek podkladů pro diskuzi ve vysílání. Odborníci nyní dostanou tato data k dispozici a vždy pravidelně po uplynutí tříleté lhůty data z dalších průzkumů,“ vysvětluje Renata Týmová, vedoucí Výzkumu programu a auditoria České televize.

Český sociálněvědní datový archiv při Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky zpřístupní nově získané datové soubory na svém Webu (URL: http://archiv.soc.cas.cz) nejširší odborné veřejnosti pro účely dalšího analytického zpracování v oblasti nekomerčního vědeckého výzkumu a výuky.

„Tyto rozsáhlé databáze představují významný a unikátní zdroj pro výzkum volebního chování a politických postojů využitelný pro více sociálněvědních oborů. Velmi vítáme také navázání spolupráce s Českou televizí, která v České republice patří k nejvýznamnějším zadavatelům šetření veřejného mínění, jejichž data jsou potenciálně využitelná pro vědecké účely,“ uvádí Jindřich Krejčí, ředitel CSDA.

Ve spolupráci s agenturou STEM/MARK si ČT nechala vypracovat výzkum na téma vnímání politických debat v TV, vnímání předvolebních výzkumů a jejich vlivu na volební rozhodování. Závěry průzkumu byly dnes prezentovány na konferenci DigiMedia v České televizi. Výzkum byl realizován v dubnu 2013 a odpovídalo v něm tisíc respondentů, reprezentujících dospělou populaci ČR.


Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/18960/ceska-televize-uvolni-kompletni-data-z-predvolebnich-pruzkumu-vzdy-tri-roky-po-konani-voleb/