Petr Dvořák podepsal memorandum o spolupráci mezi Českou televizí a Asociací českých kameramanů
Autor: Česká televize , e-mail: info@ceskatelevize.cz Přidané: 02.07.2013
Generální ředitel České televize Petr Dvořák a prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha podepsali memorandum o spolupráci obou institucí. Dokument nastavuje podmínky vzájemné spolupráce při vzniku kvalitní původní dramatické, dokumentární a animované televizní tvorby. Slavnostní podpis memoranda se uskutečnil v Domě České televize v rámci 48. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.


Sepsání a podpis Memoranda o spolupráci je součástí úsilí České televize systematicky nastavovat spolupráci s profesními organizacemi podílejícími se na vzniku filmové tvorby. Asociace českých kameramanů je významnou profesní organizací v oblasti audiovizuální tvorby. Podpisem Memoranda o spolupráci definují obě strany v obecné rovině podmínky spolupráce v oblasti práce s obrazovou složkou audiovizuálního díla a vyjadřují snahu o zavádění nových technologií a jejich využití pro kvalitnější audiovizuální obsah.

Memorandum o spolupráci mezi Českou televizí a Asociací českých kameramanů podepsali generální ředitel České televize Petr Dvořák a prezident Asociace českých kameramanů Markem Jíchou v Domě České televize na filmovém festivalu v Karlových Varech. Jednou ročně chtějí zástupci obou institucí zhodnotit, jakým způsobem se společné cíle daří naplňovat.

„Obraz je pro televizní tvorbu naprosto klíčovou složkou, proto je naší logickou snahou nastavovat takové podmínky v rámci České televize, které povedou k produkci kvalitní televizní tvorby. V asociaci kameramanů má Česká televize partnera a garanta odbornosti a kvalifikace, což, jak věřím, ke kvalitní televizní tvorbě povede,“ říká generální ředitel Petr Dvořák.

„Dnešní podpis vnímáme jako završení našich snah navázat s Českou televizí kdysi přetržený vztah a jsme moc rádi, že se spolupráce podařila obnovit. Dohoda je uznáním kameramanů jako tvůrčí profese, která má na výsledné podobě audiovizuálního díla nezpochybnitelný podíl. Podpisem memoranda jsme deklarovali společný zájem, a tím je kvalitní práce s obrazem v oblasti televizní tvorby,“ hodnotí spolupráci prezident Asociace českých kameramanů Marek Jícha.


Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/19036/petr-dvorak-podepsal-memorandum-o-spolupraci-mezi-ceskou-televizi-a-asociaci-ceskych-kameramanu/