Důležité upozornění pro diváky přijímající programy ČT ze satelitu Eutelsat II-F4 28.5 st.E
Autor: Redakce , e-mail: redakce@satcentrum.com Přidané: 09.04.2001
Po úspěšném zprovoznění nového telekomunikačního satelitu Eurobird 1 dojde v následujícím období k postupnému převedení programů ČT1 a ČT2 v rámci vysílacího souboru CzechLink, ze satelitu Eutelsat II-F4 na nový satelit Eurobird 1. Výhodou provozu na novém satelitu je zlepšení pokrytí signálem (vyšší EIRP) proti současnému satelitu, což zajistí zlepšení příjmových podmínek, či umožní použití antén o menším průměru.

Protože by ale došlo při souběžném vysílání na původním a novém kmitočtu, které je nutné k postupnému přeladění všech přijímačů, k interferenci uplinkových frekvencí, musí být přechod uskutečněn ve dvou etapách s použitím tzv.“přechodné frekvence“. Tato eventualita je přednostně uplatněna kvůli trvalému zajištění provozu na pozemních vysílačích a v sítích kabelových televizí. Pro individuální diváky doporučujeme postup podle bodu v závěru.

Společné vlastnosti provozu u kterých nedochází ke změně:

Pozice satelitu: 28.5 st. východně

Polarizace: horizontální (X)

Symbolová rychlost: 27.5 MS/s

Chybová korekce: FEC 3

Digitální systém: DVB MPEG-2

Modulace: QPSK

Kódovací systém: CryptoWorks

Dekódovací karty: původní typ


Etapa č. 1:

2.4.2001 (00.00 hod.) – 16.4. 2001

Vysílání:

na stávající frekvenci 11.554 GHz (Eut.II F-4 transp.32)

na nové přechodné frekvenci 11.623 GHz (Eurob.1 transp. D9)

17.4.2001 v 02.00 ukončení provozu na stávající frekvenci 11.554 GHz (Eut.II F-4 transp.32)


Etapa č. 2:

17.4 (05.00) – 3.6. 2001

Vysílání:

dále na přechodné frekvenci 11.623 GHz (Eurob.1 transp. D9)

na nově přidělené trvalé frekvenci 12.607 GHz (Eurob.1 transp. F3)

3.6.2001 ve 24.00 ukončení provozu na přechodné frekvenci 11.623 GHz (Eurob.1 transp. D9)

4.6.2001 od 00.00 hod. nadále vysílání pouze na nově přidělené trvalé frekvenci 12.607 GHz (Eurob.1 transp F3)

Doporučení pro individuální diváky:

- diváci, kteří mají své přijímací soupravy osazeny LNB členy vhodnými pro příjem v pásmu 12.5 GHz

mohou až do 16.4.2001 provozovat příjem na stávající frekvenci 11.554 GHz a dne 17.4.2001 provést přeladění na trvalý kmitočet 12.607 GHz . Tito diváci nemusí použít k provozu přechodný kmitočet

- diváci, kteří nemají své přijímací soupravy osazeny LNB členy vhodnými pro příjem v pásmu 12.5 GHz, přeladí v období 2.-16.4. svoje přijímače na přechodný kmitočet 11.623 GHz a do 3.6.2001 si zajistí osazení satelitní antény vhodným typem LNB určeným pro příjem v pásmu 12.5 GHz a současně provedou přeladění na trvalý kmitočet 12.607 GHz

(vhodné typy LNB nabízejí prodejci satelitní techniky)

Přílohy:

Kmitočtový plán transpondérů Eurobird1

(zpracováno podle materiálu ČT, Praha, Kavčí Hory)

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/20/dulezite-upozorneni-pro-divaky-prijimajici-programy-ct-ze-satelitu-eutelsat-ii-f4-28-5-st-e/