15. výroční konference ČAEK 2014: Velký zájem o problematiku nezákonného šíření chráněného obsahu televizního vysílání
Autor: ČAEK , e-mail: cacc@cacc.cz Přidané: 13.03.2014
O program 15. výroční konference ČAEK 2014, která se bude konat ve středu 23. dubna 2014 v hotelu Crowne Plaza Prague v Praze 6 - Dejvicích, Koulova 15, projevuje zájem velký počet osob. K dnešnímu dni již překročil dvě stovky registrovaných účastníků. Aktuální verze programu je k dispozici na webových stránkách konference http://www.caek.cz/konference-2014.


Účast na výroční konferenci potvrdili předseda ÚOOÚ, který nad touto stěžejní akcí ČAEK v roce 2014 převzal záštitu, předseda ÚOHS a Rady ČTÚ, předseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenské republiky, I. místopředseda ÚOHS, prezidentka APMS, výkonná ředitelka SPIR a další tuzemští a zahraniční hosté.

Vzhledem k velkému zájmu přihlášených účastníků o problematiku nezákonného šíření chráněného obsahu televizního vysílání, jakožto tíživému protispolečenskému jevu, jsme upravili odpolední část diskuzních panelů. Úvodní slovo k prvnímu z nich přednese advokát Antonín Hedrlín, čestný předseda dozorčí rady ČAEK, který se otázkou nezákonného šíření chráněného obsahu televizního vysílání dlouhodobě profesně zabývá, ředitelka České protipirátské unie Markéta Prchalová a Jiří Hojgr, který představí činnost nově vznikající společnosti CSC PRO, jež se bude touto problematikou soustavně a celostátně zabývat ve spolupráci s dotčenými fyzickými a právnickými osobami.

Na třetí diskuzní panel naváže závěrečná debata o budoucnosti a perspektivách placené televize v České republice i jiných zemích EU za účasti pozvaných odborníků.

Rádi Vás na naší výroční konferenci ČAEK, kterou připravujeme s maximální pozorností, uvítáme a věříme, že bude opětovně přínosná pro všechny aktivní hráče v odvětví elektronických komunikací, převzatého vysílání a širokopásmových služeb.

Pokud máte zájem o další informace (program, sponzorské aktivity, možnost spolupráce), najdete je na webových stránkách konference, nebo nás kontaktujte elektronickou poštou: cacc@cacc.cz.


Zdeněk Vaníček, prezident České asociace elektronických komunikací

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/20122/15-vyrocni-konference-caek-2014-velky-zajem-o-problematiku-nezakonneho-sireni-chraneneho-obsahu-televizniho-vysilani/