15. výroční konference ČAEK: Budoucnost soukromí na Internetu
Autor: ČAEK , e-mail: cacc@cacc.cz Přidané: 10.04.2014

Česká asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) uspořádá 23. dubna 2014 v hotelu Crowne Plaza Prague v Praze-Dejvicích každoroční výroční konferenci pod ústředním heslem: Elektronické komunikace – faktor hospodářské prosperity a růstu.


15. výroční konferenci ČAEK 2014 zahájí Igor Němec, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, který nad touto stěžejní akcí ČAEK v roce 2014 převzal záštitu. V úvodu dále vystoupí předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

Program konference je rozdělen do čtyř tematických bloků. Druhý diskusní blok (panelová diskuse) bude věnován aktuálním otázkám v oblasti právní úpravy elektronických komunikací, regulace sítí a služeb elektronických komunikací – vývoje, trendů, perspektiv, konkrétně:


Internet a digitální ekonomika, ochrana soukromí:

• Ochrana soukromí v elektronických komunikacích
• Internet a jeho správa
• Svobodný příjem informací
• Otázky svobody vyjadřování pramenící z rozvoje Internetu

Kdo má být vlastně odpovědný za bezpečnost Internetu? Vlády? Nebo je to v globalizovaném světě úkol, se kterým si nakonec musí poradit každý sám a zabezpečit se, jak umí? A nepovedou nakonec centralizované snahy o bezpečnost k neustálému sledování velké části populace bezpečnostními agenturami? Ať už vládními, nebo privátními? Narušován soukromí prostřednictvím elektronických komunikaci je dnes bohužel dennodenní realitou.

Nemusí jít přímo o narušování bankovních kont, nebo získávání citlivých soukromých informací. Většina uživatelů internetu se každodenně setkává s obtěžujícími spamy, kdy nám různé společnosti vnucují své často pochybné produkty. Základ tohoto jevu je přitom velmi jednoduchý - prostě jsme někomu neopatrně poskytli nebo někdo nelegálně získal naši e-mailovou adresu.

Množství uživatelů elektronických komunikací se v posledních letech znásobuje zejména nárůstem počtu mobilních elektronických zařízení typu tabletů a smartphone. Zároveň se snižuje věkový průměr uživatelů a do hledáčku provozovatelů různých pochybných aktivit a podvodníků na síti se dostávají i děti.

V souvislosti s rozšiřováním sítí je stále více ožehavou tématikou i ochrana obsahu, autorských děl, jejich krádeže a nezákonné šíření. Snaha o boj proti tomuto nežádoucímu jevu má v celosvětovém měřítku i své úspěch, avšak ty jsou stále spíše jen omezené. Navíc ne všechny státy jsou ochotny se na boji proti krádežím autorských děl účinně podílet. Mnoho produkčních společností se snaží řešit tyto problémy vlastními aktivitami – zejména novými obchodními modely. Skutečně úspěšných případů však není příliš mnoho (ožehavé problematice nezákonného zneužívání obsahu je věnován zvláštní diskusní blok).

Úvodní slovo druhého diskusního bloku přednese Nick Pickles, ředitel významné a respektované britské organizace Big Brother Watch, na téma: „Budoucnost soukromí: dar, který může (a nemusí) poskytnout vláda, nebo stav, kdy se kontroly nad svými osobními údaji ujmou občané?“


Účastníci panelové diskuze:

Oldřich Kužílek – poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí, Otevřená společnost o.p.s.
Josef Prokeš - ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů
Miroslav Uřičař – General Legal Counsel, T-Mobile Czech Republic
Martin Cach - Data Privacy/Security Officer, UPC Česká republika

Dalšími hosty konference budou I. místopředseda ÚOHS, místopředseda RRTV, výkonná ředitelka SPIR a další tuzemští a zahraniční hosté. Seznam dalších osobností ze světa elektronických komunikací, které na konferenci vystoupí, lze najít v programu výroční konference, jehož pracovní verze je neustále aktualizována (na webových stránkách konference - http://www.caek.cz/konference-2014/.

15. konference ČAEK 2014 dne 23. dubna 2014 je určena zejména provozovatelům digitálních kabelových a satelitních televizí, výrobcům a zástupcům televizních programů, společnostem dodávajícím technologie pro výrobu, distribuci a zpracování signálu, výrobcům a dodavatelům spotřební elektroniky a odborníkům i zástupcům veřejnosti, kteří se včas na akci řádně registrují.


O asociaci ČAEK z. s.

Česká asociace elektronických komunikací z. s. sdružuje největší provozovatele převzatého vysílání, poskytovatele širokopásmových služeb a operátory elektronických komunikačních sítí v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými a přidruženými členy asociace jsou společnosti UPC Česká republika, HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, Telefónica, itself, SATT, AT&T Global Network Services Czech Republic, České Radiokomunikace, KT Klášterec nad Ohří, Chello Central Europe, IKO Cable, Film Europe, EU Sport. ČAEK dále spolupracuje se zahraničními dodavateli programů pro český trh kabelového vysílání.

ČAEK vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media (později Karneval Media, nyní součástí UPC ČR). Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems, dodavatel telekomunikačních technologií. ČAEK vystupovala do konce roku 2001 pod názvem Česká asociace kabelových komunikací a do roku 2007 jako Česká asociace kompetitivních komunikací (ČAKK).

ČAEK od svého založení aktivně spolupracuje s asociací CABLE EUROPE (Evropská asociace kabelových komunikací - www.cable-europe.eu), která byla založena již v roce 1955 a navazuje na činnost sdružení evropských kabelových operátorů, jež vzniklo již v roce 1951. V letech 2001 až 2007 byla ČAEK členem (národní afilací) Evropské asociace kompetitivních telekomunikací.

16. výroční konference ČAEK 2015 se bude konat 28. dubna 2015.


Česká asociace elektronických komunikací, 10. 4. 2014

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/20242/15-vyrocni-konference-caek-budoucnost-soukromi-na-internetu/