Skylink upravuje Vseobecne obchodne podmienky
Autor: M7 Group/PRAM , e-mail: skylink@skylink.sk Přidané: 30.05.2014
Prevádzkovateľ česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink, spoločnosť M7 Group S.A., informuje o zmenách podmienok pre užívanie služieb Skylinku s účinnosťou od 1. 7. 2014. Zároveň M7 Group informuje o tom, že od 1.7.2014 vstúpia do platnosti nové podmienky pre službu DRUHÁ KARTA, umožňujúce rozšírenie služieb Skylink na viacerých televízoroch v domácnosti.


Úprava znenia VOP

1. 7. 2014 vstúpi do platnosti nové znenie nasledujúcich dokumentov:

• VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Skylink pre Slovenskú republiku (platné pre Zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2014)
• VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY Skylink pre Slovenskú republiku (platné pre Zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2013)

Zmena oproti aktuálne platným VOP spočíva v zavedení termínu „deaktivácia“ karty. Deaktivácia karty znamená vyradenie z databázy kariet, na ktorú sa cez satelit posielajú autorizačné zápisy. K deaktivácii karty môže Skylink pristúpiť po jednom roku od dátumu, kedy bola na príslušnej karte deaktivovaná posledná služba. Týka sa teda výhradne kariet, na ktorých už rok nie sú aktívne žiadne služby.

PDF verzie nových verzií VOP platných od 1. 7. 2014 nájdete v sekcii Na stiahnutie na www.skylink.sk.


Úprava podmienok služby „DRUHÁ KARTA“

1. 7. 2014 vstúpia do platnosti nové podmienky pre službu DRUHÁ KARTA umožňujúce rozšírenie služieb Skylink na viacerých televízoroch v domácnosti. Doteraz je možné k jednej hlavnej karte objednať iba jednu DRUHÚ KARTU. Od 1. 7. 2014 bude možné využívať službu DRUHÁ KARTA na dvoch televízoroch (teda objednanie jednej alebo dvoch kariet Skylink NEXT). Zároveň budú upravené sadzby a pravidlá pre úhradu služby DRUHÁ KARTA.

Ročné predplatné služby DRUHÁ KARTA bude od 1. 7. 2014 predstavovať 44,40 € (teda 3,70 € mesačne). Pre predplatné uhradené pred účinnosťou nového cenníka platia pôvodné ceny.

Upravené podmienky a pravidlá nájdete tu.


PR M7 Group S.A., 30. 5. 2014

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/20439/skylink-upravuje-vseobecne-obchodne-podmienky/