Tisková zpráva z 19. zasedání RRTV, konaného dne 21. 10. 2014
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 23.10.2014
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 19. zasedání projednala 88 bodů programu. Seznámila se s 41 stížnostmi diváků a posluchačů, na základě nichž vydala čtyři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení třech správních řízení.


Rada na svém 19. zasedání uložila 8 pokut:

1) Provozovateli EVROPA 2, spol. s.r.o., pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 23. října 2013 odvysílal v čase od 08:45:38 hodin do 08:49:55 hodin na programu EVROPA 2 pořad „Ranní show Evropy 2“, v jehož rámci byl propagován internetový obchod tm lewin.cz (obchod byl opakovaně zmiňován s podrobně popsanými službami a produkty), přičemž tato propagace měla charakter skrytého obchodního sdělení.

2) Provozovateli Frekvence 1, a.s., pokutu ve výši 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., dle kterého je provozovatel vysílání povinen nezařazovat v době od 06:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým. Porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. se provozovatel Frekvence 1, a.s. dopustil tím, že dne 26. června 2013 odvysílal v čase od 10:00 do 12:00 hodin na programu FREKVENCE 1 pořad Dámský klub, přičemž ohrožující potenciál a škodlivost působení tohoto pořadu pro děti a dospívající mládež jsou spatřovány v celkově vulgárním a hrubě pokleslém vedení pořadu, používání vulgárních a obhroublých výrazů, primitivním vtipkování a asociování intimní a citlivé problematiky s pudově prvosignální problematikou sexuality a partnerských vztahů.

3) Společnosti CELMAR MEDIA s.r.o. pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení ustanovení § 5d odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. a zároveň za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním obchodních sdělení - reklamy „Figurebites (mutace 1) a reklamy/teleshoppingu "Figurebites" (mutace 2) odvysílaných dne 31. ledna 2014 v čase od 09:28:49 hodin (mutace 1) a od 02:58:42 hodin (mutace 2) na programu Televize Barrandov. V rámci obchodních sdělení jsou užita tato výživová tvrzení: „Jsou zdravé, přírodní, s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem kalcia a jsou kvalitním zdrojem vitamínů.“ Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006, o výživových a zdravotních tvrzení, lze tvrzení, že se jedná o nízkotučnou potravinu, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 3 g tuku na 100 g v případě potravin pevné konzistence nebo 1,5 g tuku na 100 ml v případě tekutin (1,8 g tuku na 100 ml v případě polotučného mléka), což není případ produktu Figurebites. Uvedená obchodní sdělení jsou rovněž nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neboť jsou v jejich rámci deklarovány následující nepravdivé údaje: „Představujeme vám Figurebites, skvěle chutnající čokoládové bonbóny, které vstřebávají tuk a pomáhají vám tak rychle shodit přebytečná kila.“; „ Nejen, že snižují množství tuku v těle, ale také přirozeně naplní váš žaludek a dodají tak pocit sytosti, aniž by zanechávaly tuk ve vašem těle.“;“To je celé, jednoduché, snadné a chutné, silnou vůli nepotřebujete. Figurebites fungují tak, že vstřebávají tuk z jídla, aby se ho vaše tělo mohlo zbavit přirozenou cestou. Tuk se neukládá ve vašem těle, takže nehledě na to, co jíte, hubnete.“; „S touto čokoládou zhubnete“, „Jednoduše, si před každým jídlem dejte kousek čokolády a nechte ji pracovat, tuk se přestane shromažďovat ve vašem těle, takže se nemůže stát nic jiného, než že začnete hubnout.“; „Tmavá čokoláda umí vstřebávat tuk a pomáhá ovládat chutě a nedovolí vám jíst více sladkostí. Navíc je plná látek, díky kterým se cítíme lépe a máme více energie“; „Garcinie kambodžská je malé sladké exotické ovoce, které spaluje a vstřebává tuk ve vašem těle, hlavně pak uhlohydráty jako jsou těstoviny a cukr a zároveň vám dodává energii“;„V krátkosti – Figurebites zamezují tomu, aby se z jídla stal tuk, který se tak nikdy neusadí ve vašem těle a vy už nebudete přibývat na váze.“; „Připravte se na shození pěti kilogramů v tak krátké době, jako jsou dva týdny a deset kilogramů v tak krátké době, jako jsou čtyři týdny. Všechen tuk bude brzy pryč a s ním i přebytečná kila, která jste se tak dlouho snažila shodit.“ Čokoládové bonbony Figurebites však neobsahují žádné látky, které prokazatelně vedou k omezení vstřebávání tuků a nedochází tedy k žádné vazbě na molekulu účinné látky, jak je tvrzeno v reklamě. Žádné látky s obdobným účinkem nejsou přítomny ani v čokoládě obecně, ani deklarovány v produktu Figurebites. Kromě toho je i klamavé, resp. nepravdivé tvrzení o dosahovaných poklesech hmotnosti úbytkem tělesného tuku. I při úplném hladovění nelze očekávat u zdravého člověka větší úbytek tukové tkáně než 4 - 5 kg za měsíc. Uváděné úbytky tukové tkáně nelze očekávat ani při úplném hladovění. Čokoládové bonbony Figurebites neobsahují ani vlákninu, která by mohla navodit pocit sytosti. Ani podstatnější zvýšení pocitu sytosti chirurgickým zmenšením žaludku, jiným zásahem do jeho struktury nebo vložením žaludečního balonu nezpůsobí samo o sobě takovou redukci hmotnosti, jaká je uváděna. Citovaná tvrzení v předmětné reklamě a teleshoppingu na výrobek Figurebites - čokoládové bonbony na hubnutí nemají oporu v současných poznatcích lékařské vědy či biologie. Uvedením těchto nepravdivých informací mohl být spotřebitel uveden v omyl a mohl na jejich základě učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, neboť obchodní sdělení jsou způsobilá vyvolat v divákovi, resp. spotřebiteli, dojem, že zcela jednoduchým způsobem, konkrétně prostřednictvím konzumace čokoládových bonbónů (a to zcela bez dalších aktivit v podobě úpravy jídelníčku či pravidelného pohybu) dosáhne podstatného, až nezdravého a nepřirozeného, snížení hmotnosti.

4) Společnosti Mountfield a.s. pokutu ve výši 150 000,- Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy „Mountfield - Kolo štěstí“, která byla odvysílána dne 3. ledna 2014 od 21:18 hodin na programu Nova, a která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, respektive klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to tím že v reklamě uvádí zavádějící informaci o výši cenového zvýhodnění nabídky, respektive o výpočtu poskytované slevy, když uvádí, že průměrná sleva na Kole štěstí je 58%, což je ovšem průměrná sleva vypočtená z jednotlivých nomimálních hodnot poskytovaných slev, a to bez ohledu na to, kolikrát se ta která sleva na Kole štěstí vyskytuje. Takto prezentovaná průměrná sleva může spotřebitele uvést v omyl tím, že spotřebitel nabude dojmu, že pokud zajde do prodejny Mountfield a.s., a zakoupí určitý produkt, tak že může na tento produkt získat na Kole štěstí v průměru slevu 58%, to znamená, že cena zakoupeného produktu může být nižší průměrně o 58%. Reálná průměrná sleva, vypočtená vynásobením jednotlivých nominálních hodnot poskytovaných slev jejich četností na Kole štěstí a vydělená počtem všech políček na Kole štěstí je však pouhých 43%. Spotřebitel tak může na základě zhlédnutí předmětné reklamy učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn., že se rozhodne zajít do prodejny, zakoupit produkt a věřit, že může získat slevu v průměru 58%, když fakticky může získat průměrnou slevu pouze 43%, tedy že cena zakoupeného produktu bude nižší průměrně pouze o 43%.

5) Společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. pokutu ve výši 80 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy Jupík Sport Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase 06:26:01 hodin na programu Nova Cinema, neboť reklama podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let a současně nevhodným způsobem ukazuje osobu mladší 18 let v nebezpečné situaci, a to tak, že prezentuje situaci, kdy hoch dětského věku sjíždí ve volné krajině na speciálně upraveném skateboardu kopec, což je aktivita značně nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu. Audiovizuální zpracování spotu navíc vzbuzuje dojem, že chlapec jede vysokou rychlostí. Reklama tak zcela nevhodným – schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Animovaná postava v reklamě prostřednictvím sloganu „V tomhle fofru už bych měl bobky. Jupík Sport Aqua – nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k napodobování a obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let.

6) Společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. pokutu ve výši 100 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 2. dubna 2014 v čase 10:11:00 hodin na programu NOVA, neboť reklama podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let a současně nevhodným způsobem ukazuje osobu mladší 18 let v nebezpečné situaci, a to tak, že prezentuje situaci, kdy hoch dětského věku sjíždí ve volné krajině na speciálně upraveném skateboardu kopec, což je aktivita značně nebezpečná, protože může dojít k těžkému úrazu. Audiovizuální zpracování spotu navíc vzbuzuje dojem, že chlapec jede vysokou rychlostí. Reklama tak zcela nevhodným – schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Animovaná postava v reklamě prostřednictvím sloganu „Tak teď jsi mi dal na frak. Jupík Crazy Aqua – nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k napodobování a obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let.

7) Společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. pokutu ve výši 150 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené § 2c písm. a) a e) zákona č. 40/1995 Sb., ke kterému došlo zadáním reklamy Jupík Crazy Aqua, odvysílané dne 1. dubna 2014 v čase 06:27:25 hodin na programu Televize Barrandov, neboť reklama podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let a současně nevhodným způsobem ukazuje osobu mladší 18 let v nebezpečné situaci, a to tak, že prezentuje situaci, kdy hoch dětského věku sjíždí vodní skluzavku v poloze hlavou dolů s rukama připaženýma k tělu a v této poloze následně dopadá i do vody, což je způsob jízdy, který v závislosti od parametrů tobogánu není vždy umožněn, naopak v řadě aquacenter je pro svou nebezpečnost zakázán. Reklama tak zcela nevhodným – schvalujícím způsobem ukazuje dítě v nebezpečné situaci. Hlas v reklamě prostřednictvím sloganu „tak teď jsi mi dal na frak. Jupík Crazy Aqua – nekroť svý nápady“ mladé diváky vybízí k napodobování a obecně k rizikovému chování. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let. Výzva „nekroť svý nápady“ přímo nabádá děti, aby jednaly neuvážlivě a nezodpovědně. Reklama tím podporuje chování ohrožující zdraví osob mladších 18 let.

8) Provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 300 000,- Kč pro porušení § 53a odst. 2 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním pořadu Ordinace v růžové zahradě 2 dne 8. května 2014 od 20:20 hodin na programu NOVA, který obsahoval umístění produktu, se ve 44. minutě od začátku vysílání pořadu dopustil nepatřičného zdůrazňování umístěného produktu Gliss kur Million Gloss, a to verbálními prostředky prostřednictvím informace o kvalitách výrobku (v průběhu dialogu k výslovnému uvedení názvu umístěného produktu zaznělo: „S keratinem, Jolanko, a to znamená, že mám po něm hřívu jako lev.“) v kombinaci s prostředky obrazovými nad rámec děje, kdy bylo v rámci zobrazení umístěného produktu aktéry s balením produktu přímo manipulováno. Produkt tak byl zobrazen a do předmětného pořadu zařazen s cílem explicitně na produkt upozornit, k čemuž bylo užito prostředků připomínajících reklamní nabídku.


Rada na svém 19. zasedání udělila pět licencí k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů, a to společnosti Radiospol s.r.o. licenci se soubory technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W, a Kyjov 91,8 MHz / 100 W pro program Rádio Čas; společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. 2 licence se soubory technických parametrů Český Krumlov 104,7 MHz / 100 W a Prachatice 92,8 MHz / 100 W pro program RÁDIO BLANÍK JIŽNÍ ČECHY; společnosti RADIO PROGLAS s.r.o. licenci se souborem technických parametrů Domažlice Vavřinec 99,0 MHz / 200 W pro program Rádio Proglas a společnosti JOE Media s.r.o. licenci se souborem technických parametrů Pardubice I 88,0 MHz / 100 W pro program Rádio Sázava.

Rada dále udělila společnosti AIDEM a.s. licenci k provozování zemského digitálního televizního vysílání programu Brno TV šířeného prostřednictvím vysílačů a společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání programu AMC CHANNEL HUNGARY šířeného prostřednictvím družice.

Na 19. zasedání proběhlo pět veřejných slyšení v licenčních řízeních o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů a to prostřednictvím souborů technických parametrů Sokolov 99,0 MHz / 50 W, Blansko Město 1 100,6 MHz / 100 W, Valašské Meziříčí 87,9 MHz / 100 W a Děčín 87,6 MHz / 200 W a prostřednictvím sítě souborů technických parametrů Český Krumlov 101,6 MHz / 200 W, Dačice 101,8 MHz / 200 W, Jindřichův Hradec 92,0 MHz / 200 W, Klatovy-Štěpánovice 107,0 MHz / 200 W, Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W a Tachov 87,9 MHz / 200 W.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz


V Praze dne 23. 10. 2014, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/20960/tiskova-zprava-z-19-zasedani-rrtv-konaneho-dne-21-10-2014/