Príjem staníc v PowerVU - 2.časť
Autor: Dušan Ščepka ml., Marek Rybár , e-mail: dusan@pcsalon.sk; marek@satcentrum(tec Přidané: 16.02.2002
V dnešnom pokračovaní sa pozrieme na prijímače určené k príjmu staníc kódovaných systémom PowerVU. Nakoľko PowerVU nie je určený k DTH príjmu, nájdeme na trhu hlavne profesionálne alebo poloprofesionálne prijímače používajúce sa v káblových rozvodoch. Model PowerVu Plus™ D-9235 však nadobúda charakter prijímača určeného k individuálnemu príjmu.

Skôr ako začnete uvažovať nad myšlienkou, že si ho zakúpite, musíte zohľadniť fakt o nedostupnosti kariet na tento kódovací systém. A to sa týka nielen neoficiálnych, ale aj oficiálnych. Väčšina staníc a paketov vysielajúcich v tomto systéme je určených pre káblové rozvody a dopracovať sa ku karte znamená zaobstarať si autorizáciu (certifikát) od stanice resp. paketu, ktorý chcete prijímať. Celé vybavovanie stojí nemalé peniaze, plus mesačný abonentský poplatok výrazne vyšší než je tomu pri klasickom DTH príjme.

Otázka teda znie, pre koho sú prijímače PowerVu D-9235 určené?

Ich existenciu na trhu firma Montsat odôvodňuje sprístupnením balíku staníc AFRTS americkým vojakom pôsobiacich mimo svoju krajinu. Nakoľko i vojaci majú pri príjme staníc svoje nároky, prijímač nadobúda charakter individuálneho prijímača. Pomocou prjímača sa dajú spracovať aj iné nekódované stanice prijímateľné v teritóriu ich pôsobenia. V Európe sú jedine stanice z paketu AFRTS určené pre individuálny príjem, ostatné sú určené iba pre distribúciu do kábloviek alebo pre potreby rôznych finančných inštitúcii.

Prijímače PowerVu Plus™ D9235 majú nasledujúce vlastnosti:
- plne MPEG-2/DVB kompatibilné, s 525 alebo 625 riadkovaním
- SCPC i MCPC
- SR od 2 do 45 Ms/s
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8
- LNB 14/ 18V, 22 kHz signál
- PowerVu Conditional Access
- favoritné stanice
- 1x slot pre dekódovaciu kartu
- RF modulátor
- update softvéru priamo cez satelit

Medzi ďalšie prijímače komerčného charakteru patrí model PowerVu Plus™ D9234, ktorý predchádzal vyššie popísanému modelu.

Pre káblové siete sú určené profesionálne prijímače: PowerVu Plus™ D9224 (spracováva MPEG 4:2:2 a 4:2:0) a PowerVu Plus™ Multiple D9228 (na výstupe má až 16 kanálov).

Medzi poloprofesionálne prijímače sa radia modely: PowerVu Plus™ D9223 a PowerVu Plus™ Headend D9229 (používa sa v káblových rozvodoch Severnej Ameriky).


Pokiaľ teda chcete získať prijímač PowerVu Plus™ D-9235 pripravte sa na to, že to bude značná záťaž pre vašu peňaženku. Cena prijímača sa v satelitných predajniach západnej Európy pohybuje okolo 1600 dolárov a dodáva sa zvyčajne iba na objednanie.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/218/prijem-stanic-v-powervu-2-cast/