RTVS posilňuje medzinárodnú spoluprácu s krajinami V4
Autor: RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 19.06.2015

V Bratislave sa včera uskutočnilo stretnutie najvyšších predstaviteľov verejnoprávnych médií Vyšehradskej skupiny. Dohodli sa na užšej vzájomnej spolupráci médií verejnej služby a pravidelných stretnutiach.


Predstavitelia najväčších mediálnych inštitúcií susedných krajín včera v Bratislave podpísali Memorandum o porozumení o vzájomnej spolupráci. Petr Dvořák, generálny riaditeľ Českej televízie, zástupca generálneho riaditeľa Českého rozhlasu René Zavoral zastupovali pri podpise susedné Česko. Maďarskú verejnoprávnu MTVA zastupoval generálny riaditeľ, László Zsolt Szabó a za Poľsko sa stretnutia zúčastnili Juliusz Braun, generálny riaditeľ Poľskej televízie a Andrzej Siezieniewski z Poľského rozhlasu.

Hostiteľskou krajinou stretnutia sa stalo Slovensko. Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika: „Podpísané memorandum nie je len prejavom formálneho partnerstva verejnoprávnych médií Vyšehradskej štvorky, ale dokumentom nadväzujúcim a ďalej rozvíjajúcim mediálnu spoluprácu vo všetkých oblastiach, ktoré spájajú média verejnej služby v tomto teritóriu. Prirodzene som hrdý na to, že tento dokument sa podpisuje v Bratislave a že RTVS je nielen garantom, ale aj hostiteľským médiom tohto stretnutia. Naše partnerstvo dotvára aj fakt, že sa pravidelne stretávame nielen na pracovnej úrovni, ale vzájomné vzťahy majú aj iný, ako len formálny rozmer,“ dodal Václav Mika.

Cieľom memoranda, ktoré nadväzuje na Vyšehradskú deklaráciu, je posilnenie vzájomných vzťahov a spolupráce v oblasti médií prostredníctvom zintenzívnenia výmeny programových obsahov, realizácie spoločných programov, zviditeľnenia spoločných aktivít a pravidelných stretnutí. Výsledkom bude nárast medzinárodnej televíznej a rozhlasovej spolupráce.

Generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák bezprostredne po podpise dokumentu: „Jedným z cieľov, ktoré sme si pred tromi rokmi v Českej televízii stanovili, bolo posilniť našu spoluprácu s európskymi partnermi a vystúpiť z izolácie, do ktorej sa Česká televízia čiastočne dostala. Dnes už môžem s istotou povedať, že výmena skúseností na poli mediálnej legislatívy, technológií, kreativity alebo spravodajstva priniesla konkrétne výsledky. Aj preto som presvedčený o tom, že úzke prepojenie s krajinami, s ktorými zdieľame historickú a politickú skúsenosť, otvára dvere pre skvelé projekty. Bol by som rád, keby dnešný deň odštartoval spoločnú prácu na hľadaní nových koprodukčných formátov, hľadaní možností ich financovania aj ciest, ktorými by sa dostali k divákom v ďalších európskych krajinách."


Rozhlas a televízia Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/21904/rtvs-posilnuje-medzinarodnu-spolupracu-s-krajinami-v4/