Patchovať alebo nepatchovať? To je otázka ...
Autor: Dušan Ščepka ml. , e-mail: dusan@pcsalon.sk Přidané: 20.02.2002
V poslednej dobe sa aj u domácich satelitných fanúšikov udomácnilo slovo patch, resp. jeho slovesný tvar patchovanie. Čo toto slovo znamená, ako sa používa a aké sú výhody a nevýhody samotného patchovania CAM sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Pojem patch alebo crack sa používa už niekoľko rokov v počítačovej terminológii, kde aj vznikol. Označuje sa ním súbor alebo kľúč k programu, ktorý po zadaní dokáže upraviť = vylepšiť software v prospech užívateľa. Ak zadáte správny patch, resp. ak doinštalujete software v počítači patchom, tak zvyčajne získate ďalšiu funkciu daného software. Patchovaním napr. počítačových hier docielite možnosť pohybovať sa vo všetkých jej úrovniach, nesmrteľnosť a ďalšie hrateľné módy, ktoré by ste inak nemali ihneď prístupné. V satelitnej terminológii slovo patch má však trochu iný význam.

Satelitný prijímač už pri opúšťaní výrobnej linky obsahuje niektoré skryté, servisné ”Menu-funkcie”, ktoré v manuáli nenájdete. Pomocou nich sa môžete dostať do rôznych firemných nastavení a meniť systémové a štartovacie hodnoty prijímača.

V mnohých prípadoch potrebujete len správny patch a niekedy dokonca len správnu kombináciu tlačidiel diaľkového ovládania, aby ste mohli vstúpiť do tajného ”Menu” prijímača. Často však určité funkcie prijímačov možno zaktivovať len pomocou počítača a to je už práca pre skúsenejších užívateľov. Nesprávnou manipuláciou totiž aj ten najlepší patch či kľúč môže spôsobiť viac škody než úžitku.

Minulý rok sa objavili prvé fungujúce patch súbory na zabudované aj vyberateľné CA moduly satelitných prijímačov. Tieto počítačové súbory s priemernou veľkosťou 800 - 1 000 Kb majú za úlohu zmeniť software modulu a preprogramovať ho na iný systém. Patchovací súbor je treba do prijímača nahrať. Mnoho užívateľov satelitných súprav si patchovanie odskúšalo už aj v praxi.. Existujú dva spôsoby ako to urobiť.

Prvý spôsob je menej dostupný.

CAM modul je v skutočnosti zariadenie pasujúce do klasickej PCMCIA zásuvky, akú používajú aj notebooky. Dá sa zasunúť do počítača a tam je rozpoznané ako nový hardware od spoločnosti Texas Instruments, ktorá systém PCMCIA vyvinula. Ak počítač rozpozná modul aj v systéme Windows, môžeme sa pustiť do priameho patchovania. Väčšina týchto súborov však pracuje v režime MS-DOS. Iba malé percento dokáže využiť prostredie Windows.

Klasický balík takéhoto softwaru pod MS-DOS by mal obsahovať spúšťací exe súbor, databázovú knižnicu v závislosti od kódovacieho systému a jeho servisný kód.
Je to v podstate jednoduché. Treba mať v zásuvke PCMCIA zasunutý náš CAM, v režime MS-DOS potom spustiť exe súbor a následne pozorne sledovať čo sa deje. Ak modul komunikuje a po inicializácii začne prehrávať vstupné údaje, čo trvá asi 1 - 2 minúty je to dobré. Vtedy dosiahneme korektnú zmenu softwaru v module, náš patch zabral. Ak inicializácia korektne neprebehne, tak riskujeme zničenie CAM. Väčšina CAM má však ochranu pred zničením softwarom, tj. v prípade, ak sa modul do systému korektne neprihlási, ďalšia softwarová manipulácia s ním je automaticky zablokovaná.

Patchom možno meniť kódovacie systémy i verzie modulov. Najčastejšie meníme kódovacie systémy, napríklad Seca/MediaGuard na Cryptoworks a podobne.
V tzv. Free moduloch dosiahneme patchovaním fungovanie viacerých kódovacích systémov naraz. V tomto smere sa osvedčilo hlavne Irdeto - FreeCam rady 1.4 až 1.8 vrátane EuroCamu 4.0.

Niektoré MS-DOS editory povoľujú iba prepísanie softwaru v module. Iné dokážu originál software z CAM prehrať do PC a uchovať si tak originálny software pre prípad, že sa v budúcnosti rozhodnete zmeniť modul na pôvodný.

Aj keď vlastníte klasický počítač bez zásuvky PCMCIA, nemusíte mať ešte hlavu v smútku. Zásuvka sa dá dokúpiť ako ďalšie zariadenie na slot základovej dosky.

Alebo môžete využiť druhý spôsob patchovania.

Každý osobný počítač obsahuje sériový port RS232. Podobne aj veľké množstvo satelitných prijímačov disponuje týmto portom. Port v prijímači ako aj v počítači je vstupno-výstupné zariadenie, jednoducho povedané, komunikuje tam aj naspäť. Pomocou sériového kábla prepojíme digitálny prijímač s počítačom a ak máme správny software, môžeme sa pustiť do programovania. Na rozdiel od prvého spôsobu CAM ponechávame v digitálnom prijímači, prenos dát do počítača zabezpečuje sériový kábel. Tento spôsob programovania je bezpečnejší, nakoľko sa modul nedostáva do cudzieho prostredia, v ktorom by musel byť inštalovaný.

Pri tejto zmene systému potrebujeme tiež príslušný balík software so súborom, v ktorom sú nahraté patche pre zvolený kódovací systém. Balík sa trochu líši od toho pre PCMCIA, tento nemusí obsahovať exe súbor, iba databázovú knižnicu so zvyčajnou veľkosťou neprevyšujúcou 1 000 Kb. Musí mať však editor pre prijímač a modul. Pomocou editora pre programovaný prijímač a uvedenej databázovej knižnice zmeníme potom software v CAM. Editor podporuje zvyčajne aj funkciu vrátenia modulu do pôvodného stavu, nie vždy to však musí fungovať!

Občas sa však stane, že ani týmto spôsobom modul nenaprogramujeme. Pre prípad, že by sa nám programovanie nepodarilo, prenechajme ho radšej odbornej firme.

Obidva spôsoby sú po porovnaní

všetkých kladov a záporov bezpečné len zčasti. Z vlastnej skúsenosti viem, že niektoré moduly programovanie jednoducho ”neznesú” a bez varovanie systému sa zničia. Ďalšie prípady zničenia modulu som zaevidoval pri snahe o opätovné vrátenie softwaru do pôvodného stavu. Modul sa nedal naprogramovať na predošlý systém napriek tomu, že som si originálne dáta z neho uložil do počítača. Niekedy môžete teda viac stratiť ako získať.

Pomocou patchu možno meniť aj samotný ovládací software prijímača. Klasický prípad upgrade hlavného softwaru v prijímači je z Humaxu 5300 na 5500, prípadne na 5700. Vtedy patchujeme preprogramovateľnú softwarovú základňu prijímača a prijímač sa nám po reštarte bude prihlasovať ako iný typ. Výhody tohto prípadu sú obrovské. Prijímač dokáže napríklad spracovať viacero kódovacích systémov naraz, alebo pracuje s Fun kartami na iný kódovací systém.

V krátkosti som vám predstavil dva najpoužívanejšie spôsoby patchovania. Do podrobností zachádzať v dnešnom článku nebudeme, nakoľko každý kódovací systém a každá verzia modulu má svoje špeciálne nastavenia a tie by sme v krátkosti popísať nedokázali.

Viaceré patche sú nedokonalé a niektoré sú na internete dokonca ako podvrh, ktorý nebude nikdy fungovať. Ak sa už raz rozhodnete zmeniť software, tak sa vyvarujte neznámym súborom a nesprávnym nastaveniam priamo pri programovaní. Úpravy firmware majú totiž za následok väčšinou stratu záruky a niekedy môže dôjsť i k zničeniu komponentu.

Veľa šťastia pri patchovaní!

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/224/patchovat-alebo-nepatchovat-to-je-otazka/