UPC na Slovensku a v Česku má od 1. júna spoločný top manažment
Autor: UPC Broadband Slovakia , e-mail: upc@upc.sk Přidané: 13.06.2016
Spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike, najväčší kábloví operátori v Česku a na Slovensku, majú s účinnosťou od 1. júna spoločný top manažment. Cieľom vytvorenia novej štruktúry jednotného najvyššieho vedenia, ktorý bude riadiť prevádzkové aktivity v oboch krajinách, je posilniť pozíciu slovenskej a českej prevádzky spoločnosti UPC na obidvoch trhoch.


Menovanie spoločného vedenia pre obidve prevádzky je zavŕšením prvej fázy integrácie spoločností UPC v Česku a na Slovensku, ktoré majú celkové pokrytie 2 milióny domácností, 1 milión zákazníkov a 1,6 milióna zmlúv na jednotlivé služby.

„Nová organizačná štruktúra top manažmentu optimálne vyhovuje riešeniu našich potrieb a budúcich výziev. Vytvára zároveň priestor pre efektívnejšie napĺňanie našich cieľov a výmenu osvedčených postupov, čo umožní posilnenie konkurencieschopnosti našej spojenej prevádzky na obdivoch trhoch. Verím, že jednotný top manažment pre obidve prevádzky prispeje k rýchlejšiemu uvádzaniu inovácií, harmonizácii obchodného prístupu, ako aj posilneniu vďaka úsporám z rozsahu novej prevádzky. Som zároveň presvedčený, že vytvára všetky predpoklady na to, aby sa z našej spojenej prevádzky stala silná, ešte viac konkurencieschopná spoločnosť, zameraná na zákazníka a poskytujúca tie najlepšie služby na trhu,“ uviedol Martin Miller, poverený generálny riaditeľ UPC v Českej a Slovenskej republike


Nová organizačná štruktúra spoločného top manažmentu pre UPC v Česku a na Slovensku:

Martin Miller - poverený generálny riaditeľ
Petr Procházka - Financie, CFO
Patrick Bodinoli - Predaj a služby zákazníkom, riaditeľ
Jan Kohout - Marketing, riaditeľ
Branislav Forgáč - Technika a IT, riaditeľ
Marián Hollý - B2B služby, riaditeľ
Karel Smrž - Značka a komunikácia, riaditeľ
Tereza Rychtaříková - Právne oddelenie, riaditeľka a general counsel
Clemens Kruse - Výstavba, riaditeľ
Jana Harel - HR, riaditeľka
Pavel Škarda - Stratégie a manažment, riaditeľ


Redefinovanie prevádzkovej štruktúry je súčasťou úsilia spoločnosti UPC zvýšiť zameranie na zákazníka a urýchliť prinášanie inovatívnych produktov. Hlavnými prioritami integrácie UPC v Česku a UPC na Slovensku, ktorá bude pokračovať ďalším zlaďovaním a vylepšovaním prevádzkových a rozhodovacích procesov, je preto posilnenie orientácie na zákazníka a ďalšie skvalitnenie zákazníckej starostlivosti.


O UPC v Českej a Slovenskej republike:

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, ďalej internetové pripojenie s rýchlosťou až do 500 Mbit/s, ako aj telefónne služby umožňujúce volať neobmedzene bezplatne v sieti UPC a za výhodné ceny v rámci Európy a sveta. UPC v Českej a Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, pôsobiaceho vo viac ako 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku. Spoločnosť Liberty Global prevádzkuje najmodernejšie širokopásmové komunikačné siete a inovatívne technologické platformy, vďaka ktorým k 31. marcu 2016 poskytovala 59 miliónov televíznych, internetových a telefónnych služieb. Poskytuje taktiež mobilné služby pre viac ako 10 miliónov zákazníkov, a ďalšie služby prostredníctvom 6 miliónov Wi-Fi bodov. Pre viac informácií o Liberty Global navštívte stránku www.libertyglobal.com

Pre viac informácií o službách UPC v Českej a Slovenskej republike navštívte prosím www.upc.cz a/alebo www.upc.sk


Jaroslav Kolár, hovorca, UPC BROADBAND SLOVAKIA, 13. 6. 2016

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/23357/upc-na-slovensku-a-v-cesku-ma-od-1-juna-spolocny-top-manazment/