Praktické skúsenosti s príjmom kruhovo polarizovaných vĺn
Autor: Peter Onačila , e-mail: onacila@ke.telecom.sk Přidané: 01.03.2002
Väčšina záujemcov o príjem signálov z družíc prijíma hlavne lineárne polarizované vlny. V poslednom čase však stúpa záujem aj o príjem kruhovo polarizovaných vĺn a to nie len v C-pásme ale aj v pásme Ku. Je to určite spôsobené možnosťou príjmu kódovaného balíka spoločnosti NTV pomocou neoficiálnych kariet. Nebudem tu rozpisovať teórie príjmu jednotlivých druhov polarizácií. Kto má o to hlbší záujem môže si to preštudovať v príslušnej odbornej literatúre. Chcem popísať moje skúsenosti s experimentovaním.

Po dostatočnom zvládnutí príjmu všetkých možných programov z orbitu prenášaných pomocou lineárne polarizovaných vĺn, som začal s pokusmi o príjem kruhovej polarizácie. Čiastočne to bolo možné aj s bežným univerzálnym konvertorom. Po nasmerovaní antény na príslušnú družicu stačilo vybrať niektorú z polarít, na ktorej bol signál silnejší a pootočiť s konvertorom na niektorú stranu. Tým sa signál zlepšil natoľko, že bolo možné sledovať príslušné programy. Nevýhoda bola v nedostatočnom oddelení pravotočivej a ľavotočivej polarizácie a samozrejme taktiež značné zníženie úrovne signálu u lineárne polarizovaných vĺn.

Aby som to nejako eliminoval zhotovil som diaľkové natáčanie konvertora s ovládaním podobným ako pri použití mechanického polarizéra. Malo to jednu veľkú výhodu, že bolo možné nastaviť sklon polarizácií o potrebný uhol. S výhodou som to používal pre príjem družíc Telecom na 3° východne 5° a 8° západne, ktoré mali sklon polarizácie oproti ostatným družiciam o 23°. Stále však som nebol spokojný s nedostatočným príjmom kruhovo polarizovaných vĺn.

Rozhodol som sa pre riešenie, vložiť polarizačnú doštičku do vlnovodu konvertora. Aby som neprišiel o možnosť príjmu lineárne polarizovaných vĺn použil som ešte jeden konvertor. Neriešil som to ako multifeed, ale presúval som konvertory do ohniska paraboly podľa potreby. Takéto riešenie už plne vyhovovalo - obrázok 1.

Problémy nastali, keď som sa rozhodol aj pre príjem v Ku-pásme, na ktoré ma naviedol môj priateľ. Presúvať tri konvertory už nebolo výhodné s ohľadom na presné zastavenie konvertora v ohnisku paraboly. Po preštudovaní konštrukcie ožarovača a polarizéra pre príjem v C- pásme, ktorý umožňoval príjem všetkých štyroch druhov polarít som sa rozhodol zrealizovať takéto riešenie aj pre Ku- pásmo.

Zabezpečil som si mechanický polarizér, príslušný ožarovač k anténe a taktiež prírubový konvertor. Po zmontovaní a presnom nastavení začali experimenty s doštičkou. Vyskúšal som rôzne materiály a rozmery, pretože som chcel dosiahnúť podľa možnosti najlepší príjem kruhovo polarizovaných vĺn a zároveň čo najmenší útlm lineárne polarizovaných vĺn.

Po niekoľkých dňoch prepočítavania strihania, brúsenia rôznych materiálov najlepšie výsledky som dosiahol s obyčajným cuprextitom modrej farby, hrúbky 1,5 mm, ktorý sa používa na plošné spoje, samozrejme po odstránení medenej vrstvy. Rozmerovo najlepšie vyhovovala dĺžka okolo 12mm. To je približne polovica vlnovej dĺžky pre prijímanú frekvenciu. Ideálne by bolo, keby sa dĺžka mohla meniť podľa prijímanej frekvencie. To však nie je možne realizovať jednoduchým spôsobom. Preto dĺžku prispôsobíme na strednú hodnotu vlnovej dlžky prijímaného pásma. Vlnovú dĺžku (v cm) si vypočítame, ak číslo 30 000 podelíme frekvenciou (v MHz). Umiestnenie doštičky musí byť pod 45° uhlom voči anténkam univerzálneho konvertora. V prípade použitia mechanického polarizéra, doštička musí byť umiestnená zhodne s niektorou z lineárnych polarít to znamená vodorovne alebo zvisle aby bolo možné prijímať kruhovo aj lineárne polarizované vlny. Hĺbku osadenia je treba vyskúšať, pretože je závislá na dĺžke vlnovodu.

Výsledky boli viac než prekvapujúce. Príjem kruhovo polarizovaných vĺn z družice Eutelsat Sesat na 36°východne sa rapídne zlepšil. Pred vložením doštičky bolo možné prijímať len pravotočivú polarizáciu a to len na frekvencii 12,245 GHz s úrovňou od 20 do 30%. Ľavotočivú polarizáciu nebolo možné zachytiť vôbec. Po vložení doštičky do vlnovodu ožarovača bolo možné prijímať všetke frekvencie a to s úrovňou od 80 do 90 %. Príjem ľavotočivej polarizácie naskočil prakticky z nuly na 80%. Po tomto zistení som skúsil aj príjem starej družice Most1, ktorá je zaparkovaná na 56°východne. Výsledok bol veľmi priaznivý. Aj napriek inklinácii družice úroveň signálu neklesne pod 40%.

Po týchto skúškach som zisťoval pokles signálu pri príjme lineárne polarizovaných vĺn. Signál zo silných transpondérov ostal bez zmeny. Pokles signálu bol badateľný len na veľmi slabých staniciach a to o 3 až 4%.

Tieto merania boli realizované na anténe s priemerom 250cm. Vzhľadom na úroveň signálu z tejto paraboly, som skúšal aký najmenší priemer je možné použiť pre príjem družice Eutelsat Sesat. V mieste môjho bydliska, 3km južne od Michaloviec na východe Slovenska, bol možný príjem aj s dostatočnou rezervou úrovne, okolo 30%, na anténe s priemerom 65 cm.

Pre záujemcov prikladám obrázok ožiarenej oblasti príslušnou družicou. Podľa toho je potrebné prispôsobiť priemer antény. Na pokusy som použil univerzálny LNB Cambridge 0,7dB, ktorý má v ústi vlnovodu vylisované výstupky pre umiestnenie polarizačnej doštičky a prírubový LNB California amplifier 0,7dB full band s mechanickým polarizérom Hirschman, prijímač Nokia 9600S s DVB2000 a s doplnkami pre ovládanie mechanického polarizéra.

Ešte k použitému materiálu polarizačnej doštičky. Prakticky je možné použiť akýkoľvek plastový materiál, od pravítka až po kreditnú kartu. Odborníci mi môžu oponovať, ale mojim zámerom bolo vyskúšať materál dostupný každému. Určite so špeciálnymi materálmi a príslušnou meracou technikou by bolo možné dosiahnuť ešte lepšie výsledky, ale to nebol zámer mojich pokusov.

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/234/prakticke-skusenosti-s-prijmom-kruhovo-polarizovanych-vln/