Tlačová informácia zo zasadnutí RVR dňa 11. 10. 2017
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 12.10.2017

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 10. 2017 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.


Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 3. 4. 2017 v súvislosti s vysielaním reportáže Relativizácia... v programu Reportéri;

• uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi 1. Humenská, a.s. (programová služba Humenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 23. 2. 2017 v súvislosti s vysielaním príspevku o Domašanskej ulici v Humennom v programe Hlavné Správy;

• začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r. o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programu X Factor dňa 5.8. 2017;

• uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich časti.


Všetky uznesenia prijaté dňa 11. 10. 2017 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.


Mgr. Lucia Jelčová, PhD., hovorkyňa, Rada pre vysielanie a retransmisiu

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/25260/tlacova-informacia-zo-zasadnuti-rvr-dna-11-10-2017/