LTE využívalo na pripojenie k internetu viac ako 2,09 mil. užívateľov
Autor: RÚ SK , e-mail: info@teleoff.gov.sk Přidané: 14.11.2017
V prvom polroku 2017 viac ako 2,09 mil. užívateľov na Slovensku využívalo na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci. Za uvedené obdobie užívatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 9400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 6600 TB dát.


Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).

V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni užívatelia. Užívatelia s obmedzeným prístupom na internet alebo len s e-mailovými službami nie sú zahrnutí.

V prvom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup na internet. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci.

Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup. Za nomádsky prístup považuje taký prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.


Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/25401/lte-vyuzivalo-na-pripojenie-k-internetu-viac-ako-2-09-mil-uzivatelov/