Tisková zpráva z 4. zasedání RRTV, konaného dne 6. 3. 2018
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 11.03.2018
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 5. zasedání projednala 48 bodů programu. Vyhodnotila 47 stížností diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení. Rada udělila tři licence, a to společnosti MTV NETWORKS s.r.o. k provozování televizního vysílání programu Nickelodeon šířeného prostřednictvím družice, společnosti Stanice O, a.s., k provozování televizního vysílání programů Óčko STAR a Óčko Expres prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.


Rada uděluje společnosti RTV Cheb, s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RÁDIO EGRENSIS (licence č.j. Ru/118/01 ze dne 22.5.2001) dle § 21 odst. 10 zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v přejímání programu Rádio BLANÍK (licence č.j. Ru/32/99) provozovatele MEDIA BOHEMIA, a.s., včetně identifikace přejímaného programu.

Rada se seznámila se stížností (č. j. RRTV/6342/2018-vac) na nevyváženost moderátorů programu ČRo Plus a s analýzou pořadu „Fenomén Miloš Zeman“.

Rada udělila společnosti MTV NETWORKS s.r.o. licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: Nickelodeon; základní programová specifikace: Dětský televizní program zaměřený na americké animované a hrané seriály; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika, Slovenská republika, Bulharsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Turecko; hlavní jazyk vysílání: angličtina; časový rozsah vysílání: 24 hodin denně.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele UPC Česká republika, s.r.o. o změně ostatních skutečností uvedených v přihlášce k registraci převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, č.j.: Rg/97/99, ze dne 5. října 1999, spočívající v rozšíření programové nabídky o zahraniční televizní programy: Eurosport 3 HD, Eurosport 4 HD a Eurosport 5 HD.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele Modern Production s.r.o., spočívajícím v zahájení vysílání programu rtm plus, šířeným prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele, fyzické osoby, Jany Peterkové, spočívajícím v zahájení vysílání programu TELEVIZE NATURA, šířeným prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.

Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Barrandov Televizní Studio a.s., jaký je formát pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, vysílaný vždy v úterý v 21:25 hodin na programu Televize Barrandov a jakým způsobem zajišťuje, aby bylo v rámci pořadu dbáno zásad objektivity a vyváženosti. Rada rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s. řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že dne 5. prosince 2017 od 21:25 hod. odvysílal na programu Televize Barrandov diskusní politicko-publicistický pořad Aréna Jaromíra Soukupa. V rámci uvedeného vydání pořadu, ve kterém byl hostem mluvčí prezidenta republiky Miloše Zemana, Jiří Ovčáček, moderátor dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta a nedocházelo zde ani k „ostrým výměnám názorů mezi hostem a publikem“, jak slibuje anotace pořadu zveřejněná na internetových stránkách provozovatele. Publikum naopak vyjadřovalo hostu, potažmo prezidentu Zemanovi, svojí podporu. Host měl k dispozici prakticky neomezený prostor k tomu, aby prezentoval své postoje a postoje prezidenta Zemana. Vydání, vysílané v období před prezidentskými volbami, bylo koncipováno takovým způsobem, že výrazně zvýhodnilo jednoho z kandidujících, stávajícího prezidenta, Miloše Zemana, nad jeho protikandidáty. Provozovatel se tak mohl dopustit porušení povinnosti, dle které má být v pořadu dbáno zásad objektivity a vyváženosti.

Rada se seznámila s reakcí provozovatele Česká televize na uložené upozornění na porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce - 2. část, dne 22. října 2017 od 13:05 hod. na programu ČT24. Rada nadále trvá na svém závěru, že se provozovatel vysílání Česká televize dopustil porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., a to odvysíláním pořadu Otázky Václava Moravce - 2.část, dne 22. října 2017 od 13:05 hod. na programu ČT24, který měl přinést diskusi k problematice přijetí eura v ČR, a kam byli pozváni jako hosté - odborníci Tomáš Sedláček a Jan Švejnar, oba dlouhodobě propagující přijetí eura, tedy dva hosté, kteří na danou problematiku sdílejí totožný názor, pro jehož prosazování dostali v rámci pořadu značný prostor a naopak nebyl pozván žádný respondent, který by zastupoval významnou, v odborné i laické veřejnosti i v politické sféře existující názorovou protistranu, čímž došlo k jednostranné prezentaci závažného tématu, a konstatuje, že provozovatel byl na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., upozorněn zcela v souladu se zákonem a vydané upozornění sp.zn. RRTV/2017/1039/rud, je tudíž pro další rozhodovací praxi Rady směrodatné.

Rada schválila program konference Média dětem, média s dětmi, která se uskuteční 30. května 2018 ve Zlíně.

Rada se seznámila s materiálem Perspektivy rozvoje mediální výchovy v ČR.

Rada se seznámila se zprávou "Children and Parents: Media Use and Attitudes Report" vypracovanou britským audiovizuálním regulátorem Ofcom pro kalendářní období roku 2017.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 8. 3. 2018, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/25844/tiskova-zprava-z-4-zasedani-rrtv-konaneho-dne-6-3-2018/