Tisková zpráva z 9. zasedání RRTV, konaného dne 15. 5. 2018
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 18.05.2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 9. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 25 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku.


Rada se na svém 9. zasedání seznámila s analýzami zpravodajských a publicistických pořadů, odvysílaných před parlamentními volbami v roce 2017 na programech Českého rozhlasu, České televize, programu NOVA, NOVA 2, Prima, Televize Barrandov, FREKVENCE 1 a RÁDIO IMPULS.

Rada se seznámila se Závěrečnou zprávou OBSE pro hodnocení průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 a schvaluje znění výhrad k této Zprávě.

Rada se seznámila s návrhem Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2 a schvaluje uplatnění připomínek dle rozpravy.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 17. 5. 2018, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26036/tiskova-zprava-z-9-zasedani-rrtv-konaneho-dne-15-5-2018/