Tisková zpráva z 10. zasedání RRTV, konaného dne 5. 6. 2018
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 09.06.2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 10. zasedání projednala 67 bodů programu. Vyhodnotila 57 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení 15 řízení o přestupku.


Rada na svém 10. zasedání uznala vinnou obviněnou společnost Barrandov Televizní Studio a.s. pro porušení ustanovení § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustila tím, že v pořadu Duel Jaromíra Soukupa, odvysílaném dne 7. září 2017 v čase od 20:50 hodin na programu Televize Barrandov, zařadila prezentaci titulů časopisů Týden, Sedmička, Exkluziv a dalších, která měla propagační záměr. Tato prezentace naplňovala definiční znaky skrytého obchodního sdělení. Rada upustila od uložení správního trestu, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.

Rada uznala vinným zadavatele reklamy, SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, neboť zadáním reklamy Imunit Hlíva ústřičná 800 mg, odvysílané dne 20. 12. 2016 od 22:31:45 hodin na programu Nova, se dopustil porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, kterým se stanoví, že informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat, včetně související reklamy, neboť z obsahu obchodního sdělení jednoznačně vyplývá, že přípravek je určen pro vyléčení onemocnění, případně jeho prevenci. V obraze dochází k ztvárnění osoby s projevy onemocnění, současně je pak deklarován, byť kontextově, účinek přípravku na onemocnění. Kontext vyplývá z uvedení tvrzení, že přípravek napomáhá komplexně udržovat obranyschopnost a přirozenou imunitní odpověď. Rada rozhodla uložit pachateli za spáchání uvedeného přestupku trest ve formě napomenutí, kterým se pachatel výslovně upozorňuje na důsledky svého protiprávního jednání, které mu hrozí v případě opakování výše uvedeného protiprávního jednání.

Rada uznala vinným obviněného provozovatele SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., pro porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 14. ledna 201 na programu Infokanál Žlutava odvysílal v čase 9, 11 a 18 hodin videopořad Videokronika IV. čtvrtletí 2017 bez uvedení označení televizního programu (loga). Rada upustila od uložení správního trestu, neboť má za to, že vzhledem k závažnosti přestupku samotné projednání věci postačilo k nápravě vytýkaného stavu.


Rada na svém 10. zasedání udělila celkem 24 licencí k provozování vysílání:

- společnosti RADIO PROGLAS, s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání programu RADIO PROGLAS, šířeného prostřednictvím družice;

- společnosti RFE/RL, Inc., odštěpný závod, 17 licencí k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím družic;

- společnosti ŠLÁGR TV, spol. s r.o., licenci k provozování televizního vysílání programu ŠLÁGR 2 šířeného prostřednictvím družice a

- společnosti TV Nova s.r.o. pět licencí k provozování televizních programů Nova, Nova Gold, Nova Action, Nova Cinema a Nova 2 prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.


Rada udělila provozovateli, společnosti Barrandov MUZIKA, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ 14700, souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č. j.: RRTV/3053/2015-FIA, sp. zn.: 2015/685/FIA/Bar, ze dne 25. srpna 2015, ve znění pozdějších změn, podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně označení názvu programu z BARRANDOV FAMILY na Barrandov NEWS, dle žádosti ze dne 5. dubna 2018, č.j.: RRTV/9166/2018-vra, ve znění doplnění žádosti č.j.: RRTV/10909/2018-vra, ze dne 4. května 2018.


Rada zaregistrovala dva nové provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání, společnosti Opton s.r.o. a CICO s.r.o.

Rada se seznámila se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci platformy HbbTV.

Rada se seznámila s přehledem vývoje evropského mediálního prostoru za první čtvrtletí kalendářního roku 2018.


Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 7. 6. 2018, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26103/tiskova-zprava-z-10-zasedani-rrtv-konaneho-dne-5-6-2018/