TV Markíza a Nova uspeli s ďalšími návrhmi predbežných opatrení - slovenský súd zakázal M7 Group nelegálnu distribúciu televízií Markíza a Nova
Autor: TV Markíza , e-mail: info@markiza.sk Přidané: 13.08.2018
TV Markíza a TV Nova uspeli s ďalšími návrhmi na vydanie predbežných opatrení proti spoločnosti M7 Group, ktorá na slovenskom a českom trhu prevádzkuje satelitnú platformu Skylink. Vo veci nelegálnej distribúcie ich staníc im dal za pravdu aj Okresný súd v Bratislave. Ten vydal dve predbežné opatrenia proti M7 Group vo veci neoprávneného šírenia FTA staníc TV Nova na Slovensku a staníc TV Markíza v Česku.


Rovnako ako v prípade Mestského súdu v Prahe rozhodol Okresný súd v Bratislave, že spoločnosť M7 Group je povinná zablokovať prístup k televíznym programom TV Nova na dekódovacích kartách umožňujúcich užívateľom prístup k obsahovým službám platformy Skylink na Slovensku. M7 Group súčasne nesmie na Slovensku ponúkať a predávať dekódovacie karty umožňujúce prístup k voľne šíreným staniciam skupiny Nova.

Obdobne znie ďalšie predbežné opatrenie, ktoré spoločnosti M7 Group ukladá povinnosť zablokovať prístup k televíznym programom TV Markíza na dekódovacích kartách pre Českú republiku. M7 Group súčasne nesmie v Českej republike ponúkať a predávať dekódovacie karty umožňujúce prístup k staniciam skupiny Markíza.

"Aj slovenský súd svojimi rozhodnutiami zakázal Skylinku neoprávnené šírenie a sprístupňovanie našich kanálov v zahraničí. Je logické, že ak by k takémuto protiprávnemu konaniu naďalej dochádzalo, budeme tento zákaz dôsledne vymáhať," uviedol Štěpán Peichl, riaditeľ právnej sekcie TV Nova.


PR oddelenie skupiny Markíza; Lukáš Kočišek, PR manažér, MARKÍZA - SLOVAKIA, 13. 8. 2018

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26290/tv-markiza-a-nova-uspeli-s-dalsimi-navrhmi-predbeznych-opatreni-slovensky-sud-zakazal-m7-group-nelegalnu-distribuciu-televizii-markiza-a-nova/