Tisková zpráva z 16. zasedání RRTV, konaného dne 9. 10. 2018
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 11.10.2018

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 16. zasedání projednala 38 bodů programu. Vyhodnotila 30 stížností diváků a posluchačů, vydala osm upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení pěti řízení o přestupku.


Rada udělila provozovateli, společnosti AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno a.s., se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 00 Brno, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, sp. zn.: 2008/166/sve/AID, č.j.: sve/1519/08, ze dne 26. února 2008 programu Brno TV, šířeného prostřednictvím kabelových systémů, spočívající v rozšíření vysílání programu o šíření vysílání prostřednictvím družice s výčtem států, na jejichž území bude vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika a Slovenská republika, dle žádosti ze dne 10. září 2018, č.j.: RRTV/16427/2018-vra, ve znění upřesnění ze dne 11. září 2018, č.j.: RRTV/16465/2017-vra.

Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED, organizační složka, se sídlem Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, podle § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., o ukončení vysílání televizního programu DISNEY XD, licence, sp. zn.: 2012/705/sve/THE, č.j.: sve/3498/2012, ze dne 2. října 2012, šířeného prostřednictvím družice, ke dni 17. září 2018, dle oznámení ze dne 14. září 2018, č.j.: RRTV/16869/2018-vra.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízení o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.), rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Zprávičky dne 8. září 2018 od 18:40 hodin na programu ČT:D. Součástí pořadu byla reportáž s názvem Školáci v Palestině, v rámci níž se provozovatel mohl dopustit porušení zásad objektivity a vyváženosti, neboť reportáž mírou zjednodušení, jednostranností a uvedením značně zavádějících informací poskytla dětskému divákovi neúplný a zkreslený obraz událostí v Pásmu Gazy.

Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) žádá provozovatele ČESKÁ TELEVIZE, sídlem Na hřebenech II 1132/4, Praha 4, PSČ 14700, o podání vysvětlení ohledně výroku „No a Petr Štěpánek. Člověk, který ve Velké radě seděl už na přelomu tisíciletí. Bylo to v době, kdy stát prohrál arbitráž o TV Nova a musel za to zaplatit přes 10 miliard. Podle mnoha komentátorů za to mohla i tehdejší rada, spoluvedená právě panem Štěpánkem“, který pronesla moderátorka tematického bloku věnovaného nominaci Petra Štěpánka na post radního Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, odvysílaného v rámci pořadu Newsroom ČT24, dne 23. září 2018 od 22:02 hodin na programu ČT24. Konkrétně, z jakého důvodu nebyly v kontextu citovaného výroku uvedeny zdroje prezentovaných tvrzení, ani skutečnosti, které se týkají dalšího vývoje zmiňované kauzy (zejména závěry Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME vs. ČR), čímž mohli diváci získat nedostatečné a zavádějící informace o této kauze i o roli, kterou v ní sehrával Petr Štěpánek jakožto tehdejší místopředseda a nynější kandidát na post člena RRTV. Rada stanovila lhůtu k podání vysvětlení 30 dní ode dne doručení této výzvy.

Rada se seznámila s analýzou služby Kuki Kino poskytované subjektem SMART Comp. a.s.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 11. 10. 2018, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26491/tiskova-zprava-z-16-zasedani-rrtv-konaneho-dne-9-10-2018/