BB-MV-LokalTV s nepřetržitým vysíláním z družice Astra 1L
Autor: Petr Miklík , e-mail: Petr.Miklik@seznam.cz Přidané: 14.12.2018
Začátkem prosince 2018 zahájil na satelitu Astra 1L na orbitální pozici 19,2° východně vysílání kanál BB-MV-LokalTV, který umožní přijímat lokální televizní programy z Braniborska a opět i z Meklenburska-Předního Pomořanska. Vysílá volně (FTA) a nepřetržitě.


Parametry příjmu: transponder: č. 23, provider: MX1, kmitočet: 11,552 GHz, horizontální polarizace, Symbol Rate: 22000 kSymb/s, FEC 2/3, modulace DVB-S2/8PSK.

K 1. 1. 2019 bude naopak ukončeno šíření stanice BB-LokalTV na sousedním satelitu Astra 1N na stejné orbitální pozici, z transponderu č. 87, frekvence: 12,148 GHz, horizontální polarizace, Symbol Rate: 27500 kSymb/s, FEC: 3/4, modulace DVB-S/QPSK.


Na kanálu BB-MV-LokalTV je možné přijímat celodenní vysílání německých místních televizních programů v třicetiminutových blocích, tzv. oknech. Mediální úřad Berlín-Braniborsko mabb (Medienanstalt Berlin-Brandenburg) a stanice z Meklenburska-Předního Pomořanska si pronajaly satelitní kanál ve standardním rozlišení na satelitu Astra 1L na orbitální pozici 19,2° východně. Na tomto kanálu opět vysílají i lokální stanice z Meklenburska-Předního Pomořanska, např. Usedom TV, Inside Sport, Greifswald TV, Rügen TV, Stralsund TV nebo Wirtschaftsfenster MV (Ekonomické okno Meklenburska-Předního Pomořanska).

Programové schéma je možné najít na internetové stránce: www.bb-mv-lokaltv.de/programmschema.


Mluvčí mediálního úřadu mabb uvedla pro server InfoDigital/Infosat, že od 1. 1. 2019 budou braniborské lokální televize vysílat výhradně na novém celodenním kanále, přitom připadne na lokální programy z německé spolkové země Braniborsko 21 hodin a na stanice z Meklenburska-Předního Pomořanska tři hodiny.

Bývalý kanál BB-Lokal-TV na kmitočtu 12,148 GHz, horizontální polarizace, SR 27500, FEC 3/4 bude ještě vysílat do 31. 12. 2018. Na bývalém kanále lze denně sledovat lokální televizní programy z Braniborska jen od 17:30 hod. do 20:30 hod. Jak mluvčí úřadu mabb pro server InfoDigital/Infosat potvrdila, tento kanál ukončí vysílání k 1. 1. 2019. Nejpozději do té doby si zájemci o další příjem lokálního vysílání na novém kanále budou muset přeladit satelitní přijímač.

U kanálu BB-Lokal-TV se jedná o dotační projekt mediálního úřadu mabb pro podporu šíření lokálních televizních programů z Braniborska. Od 1. 9. 2018 je projekt podporován z finančních prostředků poskytnutým zemským sněmem spolkové země Braniborsko. Kanál původně zahájil vysílání v roce 2013 s názvem BB-MV-Lokal-TV a je společným dotačním projektem mediálního úřadu mabb a mediálního úřadu Předního Pomořanska MMV (Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern). Aby se co největší počet diváků mohl na změnu připravit, vysílají v prosinci 2018 ještě oba kanály. Mluvčí úřadu mabb uvedla, že na kanále BB-Lokal-TV během přechodové fáze budou upozorňovat na změnu kanálu i stanice samotné budou o změně informovat. Internet: www.bb-mv-lokaltv.de.


S využitím zdroje: Infosat.de, volně upraveno a doplněno


 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26706/bb-mv-lokaltv-s-nepretrzitym-vysilanim-z-druzice-astra-1l/