Tisková zpráva z 21. zasedání RRTV, konaného dne 18. 12. 2018
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 21.12.2018
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 21. zasedání projednala 46 bodů programu. Vyhodnotila 40 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona. Rozhodla o zahájení jednoho správního řízení a čtyř řízení o přestupku.


Rada na svém 21. zasedání uložila jednu pokutu zadavateli DOCENDO s.r.o. ve výši 200 000,- Kč pro spáchání přestupku dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého se dopustil zadáním reklamy, respektive teleshoppingu IQ kvíz vysílaného dne 26. února 2018 v čase od 23.45 hodin na programu Rebel, neboť tento teleshopping je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, resp. klamavou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Obsahem teleshoppingu, fungujícího na principu interaktivní soutěže, byl úkol, v rámci kterého měli diváci spočítat finanční obnos zachycený v podobě mincí na obrázku. Splnění úlohy přitom spočívalo v takové podmínce, že ji soutěžící nemohl odkrýt, neboť chyby na mincích (které kvůli drobné odchylce byly chápány jako neplatné a do konečného výsledku se tudíž nezapočítávaly), nebylo možné identifikovat ani poté, co moderátorka správnou odpověď ukázala, a kdy byly chybné mince označeny červeným kroužkem. Spotřebitel tak mohl na základě zhlédnutí teleshoppingu učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil, tzn. zavolat na uvedené telefonní číslo za zvýšenou sazbu, aby sdělil odpověď, kterou považuje dle objektivních měřítek za správnou, přestože vzhledem k zavádějící odpovědi, která byla na závěr teleshoppingového bloku označena jako správná, neměl šanci na výhru.

Rada se seznámila se stížností č. j. RRTV/19906/2018-vra, na porušení vyváženosti a objektivity informování o protestech proti kácení Hambašského pralesa v pořadu Magazín Leonardo dne 4. listopadu 2018 od 12:33 na programu Český rozhlas Plus a v pořadu On Air dne 8. října 2018 od 08:00 na programu Český rozhlas Wave.

Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00, Praha 1, jakým způsobem probíhal výběr pozvaných prezidentských kandidátů do pořadu Tři impulsy na tělo stanice Rádio Impuls v období před druhým kolem prezidentské volby v roce 2018, kdy prostor pro vyjádření dostal pouze jeden z dvojice postupujících kandidátů – Jiří Drahoš.

Rada se seznámila s podaným vysvětlením provozovatele Frekvence 1, a.s., IČ 49240226, sídlem Wenzigova 4/1872, 120 00, Praha 2, jakým způsobem probíhal výběr pozvaných prezidentských kandidátů do pořadu Pressklub stanice FREKVENCE 1 v období před prezidentskými volbami v roce 2018, konkrétně v období čtyř týdnů před uskutečněním prvního kola volby, kdy byly odvysílány rozhovory pouze se čtyřmi vybranými kandidáty (Mirek Topolánek, Michal Horáček, Jiří Drahoš a Miloš Zeman).

Rada se seznámila s oznámením provozovatele MEDIA BOHEMIA a.s., IČ: 26765586, doručeným Radě dne 30. 11. 2018 pod č.j. RRTV/20326/2018-vra, spočívajícím v zahájení vysílání níže uvedených programů dne 30. 11. 2018: • Hitrádio Černá Hora na kmitočtech Broumov 94,7 / 100 W, Dvůr Králové 95,1 / 100 W, Jičín 107,3 / 400 W, Mladá Boleslav 91,7 / 200 W, Náchod 92,8 / 1 kW, Pardubice 94,5 / 100 W, Rychnov nad Kněžnou 94,7 / 200 W, Trutnov 97,0 / 200 W dle uděleného souhlasu Rady č.j. RRTV/14391/2018-blu, sp. zn. RRTV/2018/578/blu; • Rock Radio na kmitočtu Hradec Králové 89,1 / 100 W dle uděleného souhlasu Rady č.j. RRTV/14336/2018-blu, sp. zn. RRTV/2018/577/blu.

Rada se seznámila s oznámením provozovatele Ústecká TV s.r.o., IČ: 24797901, doručeným Radě dne 30. 11. 2018 pod č.j. RRTV/20328/2018-vra, spočívajícím v zahájení vysílání programu rtm plus Ústecko dne 3. 12. 2018 dle udělené licence č.j. RRTV/18363/2018-smu, sp. zn. RRTV/2018/857/smu ze dne 23. 10. 2018.

Rada coby ústřední správní úřad v rámci své působnosti dané § 5 písm. a) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen zákon č. 250/2016 Sb.) rozhodla zahájit s provozovatelem Barrandov Televizní Studio a.s., IČ 41693311, sídlem Praha 5, Kříženeckého náměstí 322/5, PSČ 15200, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit odvysíláním pořadu Moje zprávy dne 20. listopadu 2018 od 20:05 hodin na programu Televize Barrandov, resp. části nazvané Ryba smrdí od hlavy, která obsahovala tvrzení ohledně problematických zakázek, jež byla předkládána jako fakta, přičemž zainteresované osoby a subjekty nedostaly prostor se k těmto domnělým faktům vyjádřit a celý případ byl prezentován jednostranně bez zařazení jakéhokoliv relevantního opozitního vyjádření. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.

Rada se seznámila se studií „Reklama na automobily a její vývoj“.

Rada se seznámila s obsahem zprávy Evropské audiovizuální laboratoře „Audiovisual media in europe: localised, targeting and language offers“.

Rada zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak k dnešnímu dni eviduje 105 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).

Rada schválila vyhodnocení priorit roku 2018 a stanovila priority pro rok 2019.

Rada se seznámila s rozborem služeb HbbTV za rok 2018.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 20. 12. 2018, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26729/tiskova-zprava-z-21-zasedani-rrtv-konaneho-dne-18-12-2018/