RTVS sa stala členom Digitálnej komisie
Autor: RTVS , e-mail: info@rtvs.sk Přidané: 18.02.2019
RTVS vstúpila do Digitálnej koalície. Memorandum členov aj so záväzkami oboch strán počas výročného rokovania Digitálnej koalície podpísal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. Digitálna koalícia mala doteraz 52 členov so 180 záväzkami a dnešným dňom sa rozrástla o ďalších 15 členov s ďalšími približne 30 záväzkami pre spoločné ciele koalície.


„RTVS považuje vstup do Digitálnej koalície za nesmierne produktívny krok už aj preto, že si uvedomuje svoju zodpovednosť pri informovaní a vzdelávaní populácie o najnovších digitalizačných trendoch a technológiách," poznamenal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Verejnoprávny vysielateľ sa zaviazal ku kontinuálnej medializácii činnosti Digitálnej koalície ako aj k prezentácii jej úspešných projektov. Zároveň vytvorí možnosti vybraným študentom počas ich štúdia praxovať v oblasti informačných technológií v priestoroch RTVS.

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR vznikla z iniciatívy IT Asociácie Slovenska s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a inovácie 27. septembra 2017. Jej zámerom je mobilizovať organizácie a inštitúcie naprieč súkromným, verejným a neziskovým sektorom pre spoločný postup na riešení nedostatku digitálnych zručností. Cieľom je, aby každý získal dostatočné digitálne zručnosti a zostal produktívny a zamestnateľný.


Rozhlas a televízia Slovenska

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26908/rtvs-sa-stala-clenom-digitalnej-komisie/