Dr. Leoš Pohl odpovídá na otázky satCentrum
Autor: Redakce , e-mail: redakce@satCentrum.com Přidané: 04.03.2008

Nový jednatel společnosti GITAL - distributora karet podmíněného přístupu k individuálnímu příjmu českých a slovenských digitálních programů ze satelitu v platformách CS Link a Sky Link - dr. Leoš Pohl, odpovídá na otázky serveru satCentrum:


1. Společnost GITAL má podle Obchodního rejstříku nového vlastníka - firmu GmGm. Mohl byste ji stručně představit?

GmGm je akciovou společností s akciemi na majitele. Doposud byla pouze vlastníkem 100% obchodního podílu společnosti Gital s r.o.


2.Projeví se tato změna nějak v distribuci karet diGITALlink?

Změna vlastníka byla provedena především s cílem zkvalitnit a rozšířit služby využívané klienty prostřednictvím karet diGITALlink. Pokud tedy dojde ke změnám, tak jen k lepšímu.


3. Chystá GITAL nějaké novinky pro abonenty? Myslím nové programy?

Z hlediska krátkodobého se bude jednat především o zkvalitnění služeb a jejich drobné rozšíření. Z hlediska střednědobého, v řádu měsíců, se bude jednat o podstatné rozšíření programové nabídky.


4. Budete něco dělat s programem Spektrum? Cena je vysoká, ani balíčkování s HBO zřejmě moc nepomáhá.

Změny týkající se programu Spektrum patří k těm krátkodobým. O jaké změny se bude jednat, nepovažuji za vhodné nyní informovat.


5. Počítáte s přidáním oprávnění na slovenskou TV Joj, Markíza, případně tematické kanály Viasat Explorer a History?

Přidání oprávnění je možné tehdy, pokud se dohodnou smluvní partneři a jsou splněny všechny právní předpoklady a smluvní požadavky. Domníváme se, že pro satelitní vysílání s příjmem v ČR bude velice obtížné pro provozovatele vysílání programů TV Joj a Markíza zajistit vysílací práva. Proto zřejmě i oprávnění TV Joj na TT kartách má statut kdykoliv ukončitelného testu. Jakmile provozovatelé vysílání získají potřebná práva domnívám se, že bude moci být obnoveno jednání. V případě programů Viasat Explorer a Viasat History, kde je vlastníkem satelitní modulace TRI R, zatím nedošlo k dohodě. Jsme však přesvědčeni, že k ní v blízké době dojde.


6. Velký zájem je o sportovní kanál Eurosport v češtině, případně i jiný (NASN, ESPN), uvažujete o možnosti jejich abonence?

Z hlediska krátkodobého uvažujeme o zařazení sportovního programu. O jaký typ programu se bude jednat budeme informovat své klienty v nejbližší době.


7. Zpřístupníte CS Film dětem i abonentům TT karet?

Tato otázka se nevztahuje ke společnosti Gital. Myslím, že by měla být adresována jednateli Československé filmové společnosti s r.o..


8. Proč došlo (před několika týdny) k celodennímu zakódování Public TV? Objeví se někdy i na TT kartách?

Bohužel zde neznám odpověď. Otázka by spíše měla být orientována na provozovatele uplinku nebo podmíněného přístupu.


9. Budou nějaké změny ve společnosti GITAL - např. na místě některého ředitele, uvažujete o nějakých změnách v marketingu a podpoře prodeje?

Ano uvažujeme o změnách v uvedených oblastech, Jejich cílem bude především zkvalitnění poskytovaných služeb.


10. Kolik je v současné době abonentů karet diGITALlink, kolik % z nich si předplácí premiové kanály - o které prémiové programy je největší zájmem?

V současné době máme 160 tis. registrovaných karet a 30 tis. zaplacených aktivací prémiových programů, největší zájem je o Galaxii sport, HBO a CS Film.


10. Chtěl byste Vy osobně něco říci abonentům - stávajícím i budoucím? Proč jste šel do této společnosti, zda se nějak propojí Vaše zájmy a zkušenosti v DVB-T (CDG), Media Vision a CS Filmu s aktivitami v GITALu?

Probíhající změny směřují k vytvoření podmínek vedoucích ke zkvalitnění služeb a rozšíření programové nabídky. Vámi jmenované společnosti již navzájem spolupracují, pokud se však ukáže, že jejich další užší spolupráce bude oboustranně výhodná a bude přínosem i pro klienty Gitalu, budu ji iniciovat.


Tolik odpovědi na otázky serveru satCentrum, za jejich zodpovězení děkujeme dr. Leošovi Pohlovi, novému jednateli společnosti GITAL.

Společnost GITAL, s.r.o. je od května 2006 dalším distributorem přístupových karet pro individuální příjem satelitních programů v platformě CS Link na družicích Astra 3A a Astra 1E, umístěných na orbitální pozici 23,5 stupňů východně. Abonenti karet diGITALlink mají po zaregistrování karty přístup k zakódovaným programům (v systému CryptoWorks) veřejnoprávní České televize (ČT1, ČT2 a ČT4 Sport), TV Prima, TV Nova a Nova Cinema. Dále si mohou aktivovat (zaplatit) další prémiové programy: Galaxie sport, CS Film, CS Film dětem, HBO, Spektrum a XXX Xtreme. Všichni abonenti karet diGITALlink mají dále umožněn přístup k filmům (večerní v 21 hod. a opakování druhý den v 18 hod.) na programu Public TV. Od podzimu 2008 je umožněno abonentům diGITALlink si aktivovat i přístup k programům veřejnoprávní Slovenské televize - Jednotka a Dvojka.


Připravil Václav Hrubec, redakce satCentrum, 4. 3. 2008 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/2691/dr-leos-pohl-odpovida-na-otazky-satcentrum/