TV vysielače prevádzkuje 27 spoločností
Autor: RÚ SK , e-mail: info@teleoff.gov.sk Přidané: 06.03.2019
K 28.02.2018 v Slovenskej republike pôsobilo 27 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) spolu prevádzkovali 253 digitálnych terestriálnych televíznych vysielačov (DVB-T, resp. DVB-T2). Z uvedeného počtu je 80 TV vysielačov súčasťou miestnych multiplexov.


Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu povolených miestnych TV vysielačov:

1. AVIS s.r.o. s podielom 48%
2. Obecné siete, s.r.o. – 6%
3. GeCom, s.r.o. – 5%.


Poradie najväčších prevádzkovateľov podľa počtu všetkých povolených TV vysielačov:

1. Towercom, a. s. – 69%
2. AVIS s.r.o. – 15%
3. Obecné siete, s.r.o. – 2%.


Títo prevádzkovatelia zabezpečujú televíznym staniciam šírenie programov:V Bratislave 5. marca 2018, Ing. Roman Vavro, tlačový hovorca, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/26956/tv-vysielace-prevadzkuje-27-spolocnosti/