Novinky a zmeny v CAM-och alebo rebríček populárnosti kódovacích systémov u nás
Autor: Dušan Ščepka ml. , e-mail: dusan@pcsalon.sk Přidané: 26.04.2002
Možno je provokujúce písať v tejto dobe článok o kódovacích systémoch a možnosti príjmu pomocou pirátskych kariet. Doba sa totiž zmenila a vyzerá to tak, že ”karta” sa obrátila v neprospech pirátov. Aká je vlastne reálna situácia?

Situácia je v skutočnosti dosť komplikovaná. Najpopulárnejší kódovací systém spomedzi pirátsky nalomených - MediaGuard a jeho provider Seca robia v poslednej dobe proti pirátom samé nepopulárne kroky. Prednedávnom sa piráti museli rozlúčiť s obľúbenými Pay per View programami Taquilla a onedlho sa chtiac či nechtiac rozlúči aj so zostatkom programov v balíku Canal Satéllite Digital. Španieli si spočítali, že ich pozerá po celej Európe takmer 400 000 neželaných divákov prostredníctvom pirátskych kariet. Mimochodom je to prvý kódovací systém v histórii, ktorý bolo možné sledovať na neoficiálne karty viac než 4 roky! A asi aj posledný. Španielčina na nejakú dobu z obrazoviek pirátov zmizne, zmiznú aj preteky formuly 1 a rovnako aj celodenné hardcore z obľúbených T-X-tiek.

Situácia nie je ružová ani u iných spoločností tohto providera. Talianske TelePiu sa rozhodlo nasledovať svojich kolegov z Canal Satéllite Digital a už stihlo predstaviť aj svoje nové kartičky, ktoré sa v týchto dňoch vymieňajú za pôvodné z roku 1998.

Poľská Cyfra, dnes pod názvom Nowa Cyfra, mala starostí vyše hlavy kvôli fúzii so spoločnosťou Wizja. Asi preto na výmenu kariet a zvýšenie ochrany svojho systému akoby pozabudli a programy fungujú hackerom naďalej na starých pirátskych kartách. Nikto však nevie, či vo vzdialenejšej budúcnosti aj naši severní susedia ráznejšie nezakročia proti pirátom.

Podobne aj francúzsky Canal Satéllite France v blízkej budúcnosti neplánuje vymieňať svojim abonentom prístupové karty. Zdôrazňujem však ”v blízkej budúcnosti”, pretože aj tieto spoločnosti si uvedomujú svoje straty na autorských právach a neoficiálnom príjme.

Každá výmena kariet, pokiaľ sa realizuje počas plnej prevádzky programov si vyžaduje určitú dobu, aby sa nenarušila plynulosť výmeny, na ktorú doplácajú v skutočnosti oficiálny abonenti. Z tohto dôvodu môžu byť piráti spokojní tak niekoľko mesiacov, každá zmena sa totiž avizuje vždy niekoľko týždňov vopred.

Chronológiu výmeny kariet máme v krátkosti za sebou.

Čo vlastne dal provider do rúk abonentom ako ”novú kartu”? V skutočnosti ide iba o modifikáciu systému, ktorá sa koná výmenou karty. Takýmto spôsobom je nemožné zrealizovať tzv. hĺbkovú výmenu systému, tá sa zakladá na úplne inom princípe dekódovania. Ako príklad uvediem spoločnosť SKY. V minulosti sa dal hĺbkovou výmenou systému nazvať napr. prechod z VideoCrypt-u I na VideoCrypt II.

Prechod z klasickej Secy na systém Seca 2 alebo tzv. SuperSeca sa nepočíta medzi výmeny systému, kde sa zasahuje priamo do spôsobu komunikácie medzi kartou a dekodérom. CAM moduly, čiže dekodéry v originálnych prijímačoch sa však na túto zmenu pripraviť musia. Preto nedávno pomocou informačného toku dát z transpondéra si do pamäte natiahli nový ovládací software pre dekódovanie, tzv. A-update ( Air update - aktualizácia zo vzduchu ).
Modul, pamäť i hardware zostávajú nezmenené. Majitelia Free Cam modulov mali počas Air update doslova zlý deň, keď im prestali moduly fungovať, pretože napriek blokovaniu zápisu informácii prijali opravný kód. Opravný kód mal za úlohu blokovať pamäť modulu a znemožniť príjem pomocou pirátskych kariet. Dnes však už Free Camy fungujú spoľahlivo ďalej.

Zmenu v nových kartách oproti klasickej Sece možno objaviť napríklad už pri spôsobe čítania kľúčov, kedy sa všetky kľúče nachádzajú priamo na karte a žiadne nie sú posielané vzduchom. V starom systéme sa všetky rozosielali na začiatku mesiaca do oficiálnych kariet v dátovom toku, ktorý dekodér dokázal spracovať a uložil potrebné údaje do pamäte karty. Ak sa podarí načítať originálnu kartu Seca 2, naskytá sa tu určitá šanca na úspech objaviť aspoň spôsob kódovania a v neposlednom rade prísť aj na koreň nového kódu. To však môže trvať niekoľko týždňov, alebo mesiacov.

V minulosti programy Taquilla patrili k rozšírenej ponuke Pay Per View služieb, dnes sú v kartách na rovnakej úrovni ako ostatné programy. Keď si z minulosti zoberieme príklad, že spoločnosť používala donedávna starý kód z roku 1996, tak každá zmena kariet sa môže konať v 2 - 4 ročnej periodicite v závislosti od kapitálu spoločnosti, ktorý si môže dovoliť na obnovu kódovacieho systému.

Viaccess dal v posledných dňoch tiež pirátom zabrať. Obľúbený pornokanál SexView, ktorý sa tešil veľkej obľube divákov na pirátske karty nefunguje. Spoločnosť sa zaprisahala, že pirátskeho príjmu bolo dosť a nová modifikácia Mk2 už 2 mesiace odoláva útokom pirátskych kariet. ID kľúč providera systému je nesprávne vysielaný, čo má za následok výpadok neoficiálnych kariet. Originálna karta vlastní určitý opravný kód, ktorý ID kľúč providera a samotný dekódovací kľúč spracuje a uloží do pamäte. Karta sa až na príkaz ďalšieho ID rozbehne. Nová karta pracuje na báze spätnej odozvy a kontrole ID kľúča. Tento spôsob prevádzky sa jednoducho dá nazvať aj kód v kóde. Novinkou v tomto systéme je Ping Pong mód, ktorý zabezpečuje plynulú kontrolu medzi dekodérom a kartou - ak je vložená pirátska karta v starších moduloch, tento mód zablokuje dekodér v priebehu 2 sekúnd.

V budúcnosti vstúpi do systému Viaccess Mk2 niekoľko ďalších providerov, ktorí už dnes uvažujú o výmene kariet a systému. Pokiaľ pristúpia k výmene, podobne ako aj u MediaGuardu, distribúcia nových kariet bude trvať určitú dobu a akékoľvek zmeny budú určite vopred ohlásené prostredníctvom informačných kanálov spoločností.

Ďalšie systémy ako Irdeto 2 alebo Conax CAS-M1 už boli predstavené pirátom a majú s nimi určité skúsenosti. S Conaxom je to jednoduchšie už len preto, že dodnes nebol spoľahlivo prelámaný. Irdeto 2 zatiaľ rovnako nepopustilo, ale vzhľadom k menšej popularite medzi pirátmi, nie je oň až taký záujem. Dôsledok treba hľadať aj v Kirchovom mediálnom impériu Premiere World, ktoré je na pokraji krachu a ani mediálni experti nie sú si istý ďalším vývojom v spoločnosti. Premiere World sa dal nazvať vlajkovou loďou Irdeta. Žiadny iný žiadaný provider v ňom totiž nevysiela. Kanály Premiere World sú medzi slovenskými divákmi obľúbené, vyplýva to aj z predaja a populárnosti Irdeta.

Nakoniec nám zostali systémy Cryptoworks, NagraVision a VideoGuard. Cryptoworks v blízkej budúcnosti neuvažuje o žiadnej zmene v oblasti svojej ochrany dát. Je to možno potešiteľný fakt pre majiteľov kariet a dekodérov tohto systému. NagraVision a španielsky provider Vía Digital dokonca prednedávnom spomalil tempo zmeny kľúčov z dennej periodicity na dvoj až troj dennú. Tento jav však nič neznamená, NagraVision je možné na špeciálne upravené prijímače Nokia a Humax prijímať i naďalej spoľahlivo a pomerne jednoducho pomocou autoupdate kariet.

Na úplny záver nám zostal už iba VideoGuard. Čo nového pripravil? Systém mi pripomína tak trochu staré Anglicko, tiché, spomalené, izolované ale pripravené včas radikálne zasiahnuť ak by sa udial čo len maličký útok na tento systém zo strany pirátov. Objavili sa aj správy, že systém sa pomocou DVB kariet v počítačoch a za pomoci ďalších externých zariadení podarilo dekódovať, informácie sa však nepotvrdili a dodnes sú zahalené rúškom tajomstva.
 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/271/novinky-a-zmeny-v-cam-och-alebo-rebricek-popularnosti-kodovacich-systemov-u-nas/