Spolupráce společností TRADE and TECHNOLOGY a TRI R (SkyLink)
Autor: PR Press TRADE and TECHNOLOGY, a.s. , e-mail: obchod@t-t.cz Přidané: 17.03.2008
17. března 2008. Dva největší distributoři přístupových karet pro příjem českých a slovenských programů ze satelitu ASTRA v České republice a Slovenské republice – společnosti TRADE and TECHNOLOGY a TRI R (SkyLink) – rozšířili svou spolupráci v oblasti služeb zákazníkům a marketinku. Spolupráce probíhá na základě uzavřené komerční smlouvy a jejím cílem je zefektivnit obchodní i provozní činnosti obou firem.


Společné telefonní centrum

Počínaje 17. březnem 2008 jsou telefonické hovory zákazníků obou firem vyřizovány společným telefonním centrem. Centrum bylo vytvořeno v budově TRADE and TECHNOLOGY v Ostravě. Je zde připraveno 10 pracovišť pro české a slovenské operátorky. Telefonní centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a je připraveno poskytovat služby na nejvyšší úrovni.

Příchozí hovory zákazníků TRADE and TECHNOLOGY jsou vyřizovány přednostně českými operátorkami, hovory zákazníků SkyLink slovenskými operátorkami. Vzhledem k jazykové příbuznosti je však možné využít v případě denní špičky kterékoli volné operátorky a tímto způsobem zvýšit kapacitu zákaznické obsluhy.

Rovněž služba technické podpory je společná. Ostravský tým pracovníků je připraven vyřizovat technické dotazy zákazníků obou firem.

Telefonní čísla pro obsluhu zákazníků zůstávají nezměněna:

TRADE and TECHNOLOGY: 595 694 310 (volání z České republiky)
SkyLink: 02 / 49 220 354 (volání ze Slovenské republiky)


Spolupráce v marketinkové oblasti

Společnosti TRADE and TECHNOLOGY a SkyLink (TRI R) se dohodly na postupném sjednocování grafické podoby materiálů určených pro propagaci svých služeb v oblasti satelitní televize.

Jak je vidět na příkladu nového letáčku SkyLink, jednotícím prvkem je motiv dívky s dálkovým ovladačem, který s úspěchem na svých materiálech používá TRADE and TECHNOLOGY již několik měsíců.


Spolupráce v obchodní politice

Záměrem obou firem je úzká spolupráce v oblasti obchodní politiky. Dlouhodobým cílem je poskytovat na území obou republik shodné nebo velmi podobné produkty a služby v oblasti satelitní televize.

Prvním výsledkem spojení potenciálů obou firem bylo koncem loňského roku spuštění společné placené televizní služby – balíku programů MULTI. Tento volitelný balík televizních programů různých žánrů (Galaxie sport, FILMBOX, FILMBOX EXTRA, Viasat Explorer, Viasat History, Jim Jam, Spice) významným způsobem rozšířil nabídku programů, které mají uživatelé karet k dispozici.


PR Press TRADE and TECHNOLOGY, a.s., www.t-t.cz a www.skylink.sk, 17. 3. 2008.
 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/2713/spoluprace-spolecnosti-trade-and-technology-a-tri-r-skylink/