Zpravodajství TV info Škola Frekvence TV program Firmy Bazar Diskuse

satCentrum


Česko-Slovenská
satelitní a TV doména
česká verze    slovenská verzia
 
 Sobota • 19.10.2019 - 00:02:47   satCentrum najdete také na:      
Nastav barvu

Vyhledávání


TV infoRubriky
Z domova
Ze světa
Pakety a stanice
Změny parametrů
Neoficiální příjem
Softwarové novinky
Technika
Online chat
Program

Užitečné odkazy:

Naše ikonky pro Vaše stránky
 
TV info - Z domova | Články
 

Tisková zpráva z 11. zasedání RRTV, konaného dne 25. 6. 2019

  Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 28.06.2019


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 11. zasedání projednala 70 bodů programu. Vyhodnotila 34 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení 13 řízení o přestupku. Rada uložila tři pokuty:


Provozovateli 3C spol. s r.o., IČ: 00532819, sídlem Jinačovice 89, PSČ 66434, pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznam vysílání programu 3C ze dnů 24. - 25. srpna 2018 v časovém úseku 00.00 - 24.00 hodin, ani záznam alternativní, stanovený v upozornění na porušení zákona, ze dnů 24. - 25. října 2018 z časového úseku 00.00 - 24.00 hodin.

Provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, pokutu ve výši 5 000,- Kč pro porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou žádost Rady nedodal záznamy infokanálu Mokré Lazce ze dnů 13. - 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24.00 hodin, tj. z období dvou dnů, či alternativně ze 7. - 8. října 2018 časový úsek 00.00-24.00 hodin.

Provozovateli KATRO SERVIS, spol. s r.o., IČ 15043355, sídlem Plynárenská 671, 280 02, Kolín, pokutu ve výši 20 000,- Kč pro porušení licenčních podmínek ve vysílání programu Infokanál Benešov u Semil, Infokanál Chuchelna ze dnů 13. a 14. července 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tj. z období dvou dnů, a programu TKR Seč - informační kanál města Seč ze dne 2. 7. 2018 v časovém úseku od 00:00 do 24:00 hodin, tj. z období jednoho dne, kterého se dopustil tím, že délka textových smyček programu Infokanál Benešov u Semil, Infokanál Chuchelna a TKR Seč - informační kanál města Seč neodpovídala délce uvedené v licenci. U programu Infokanál Benešov u Semil se jednalo o délku smyčky 2 minuty a 1 vteřina, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10 - 15 minut, u programu Infokanál Chuchelna měla smyčka celkovou délku 2 minuty a 20 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10 -15 minut a u programu TKR Seč - informační kanál města Seč měla smyčka délku 4 minuty a 45 vteřin, ačkoli licenční podmínky předpokládají délku 10 - 60 minut.

Rada na svém 11. zasedání udělila celkem tři licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to jednu licenci společnosti Route Radio, s.r.o. k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz / 50 W, pro program Rádio Dálnice a dvě licence společnosti FTV Prima, spol. s r.o., k provozování televizního vysílání programu CNN Prima News šířeného prostřednictvím vysílačů a prostřednictvím družice.


- Rada udělila společnosti Route Radio s.r.o., IČ: 27852414, se sídlem Stavební 992/1, 70800 Ostrava podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Mikulov 94,2 MHz / 50 W, souřadnice WGS84: 16 37 23 / 48 48 43, pro program Rádio Dálnice, nejdéle do 10. října 2025.

- Rada podle ustanovení § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, vydává toto rozhodnutí: Rada podle ustanovení § 12 odst. 8 zákona č. 231/2001 Sb. prodlužuje provozovateli LIN, a.s., IČ: 25720767, se sídlem Na Příkopě 859/22, PSČ 110 00 Praha, dobu platnosti licence udělené rozhodnutím Rady sp. zn. 2013/647/zab, č.j. zab/1239/2014 ze dne 1.4.2014 k rozhlasovému vysílání programu Český Impuls prostřednictvím vysílačů na kmitočtu Líbeznice 981 kHz / 10 kW do 10. října 2025.

- Rada v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 10 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. vydala toto rozhodnutí: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání odmítá žádost provozovatele RadioPraha s.r.o., IČ: 28939875, se sídlem Raisova 1262, 250 82 Úvaly, o prodloužení doby platnosti licence k provozování rozhlasového vysílání programu Rádio Dechovka (licence sp.zn. 2012/325/zab), šířeného v pásmu středních vln prostřednictvím vysílačů.

- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se souborem technických parametrů Kroměříž město 99,9 MHz / 50 W, souřadnice WGS 84: 17 24 06 / 49 17 56 se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019.

- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se souborem technických parametrů Náchod 3 99,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 10 02 / 50 24 55 se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019.

- Rada vyhlásila licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání se souborem technických parametrů Luže 93,2 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84: 16 01 47 / 49 53 26 se lhůtou pro doručení žádostí do 8. srpna 2019.

- Rada se seznámila s informací Českého telekomunikačního úřadu, že kmitočet 94,2 MHz nelze nadále využívat ze stanoviště Ostrovačice, souřadnice WGS 84: 16 23 37 / 49 13 08.

- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů na 12 let; název (označení) programu: CNN Prima News; základní programová specifikace: Tematický program informačního charakteru, výčet převažujících žánrů: zpravodajství, publicistika, magazíny, diskusní pořady, další typy pořadů informačního a dokumentárního charakteru; územní rozsah vysílání: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: Minimálně 16 hodin denně, maximální časový rozsah 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. dubna 2019, č.j.: RRTV/4794/2019-vra a doplnění žádosti č.j.: RRTV6360/2019-vra, ze dne 10. května 2019.

- Rada udělila společnosti FTV Prima, spol. s r.o., IČ: 481 15 908, se sídlem Na žertvách 132/24, Libeň, 180 00 Praha 8, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice na 12 let; název (označení) programu: CNN Prima News; základní programová specifikace: Tematický program informačního charakteru, výčet převažujících žánrů: zpravodajství, publicistika, magazíny, diskusní pořady, další typy pořadů informačního a dokumentárního charakteru; výčet států, na jejichž území má být vysílání zcela nebo převážně směřováno: Česká republika; hlavní jazyk vysílání: český jazyk; časový rozsah vysílání: Minimálně 16 hodin denně, maximální časový rozsah 24 hodin denně; dle žádosti, ze dne 2. dubna 2019, č.j.: RRTV/4794/2019-vra a doplnění žádosti č.j.: RRTV6359/2019-vra, ze dne 10. května 2019.

- Rada vzala na vědomí, že provozovateli TUTY Broadcasting, a.s., IČ 058 83 121, se sídlem Werichova 1145/33, 15200 Praha 5, zanikly dne 12. března 2019 podle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb., licence ze dne 25. dubna 2017 k provozování televizního programu TUTY šířeného prostřednictvím 1) vysílačů (regionální zemské digitální vysílání), č.j. RRTV/7457/2017-spm; 2) družice, č.j. RRTV/7458/2017-spm; 3) zvláštních přenosových systémů, č.j. RRTV/7459/2017-spm, na základě žádosti ze dne 10. června 2019, č.j. RRTV/7552/2019-vra. O této skutečnosti ve vztahu k uvedeným licencím vydá Rada osvědčení dle § 154 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

- Rada registruje právnickou osobu, Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem: náměstí Junkových 2802/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, výčet států, na jejichž území je vysílání zcela nebo převážně směrováno: Česká republika, Identifikace přenosového systému: dálkový příjem - internet, Informace o přístupu k vysílání: www.vodafonec.cz, programová nabídka - registrované programy: české televizní programy veřejnoprávní: ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 sport, ČT:D/ČT:Art; české televizní programy s licencí: NOVA, Nova Cinema, Nova Action, Nova Gold, Nova 2, Prima, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima love, Prima MAX, Prima Comedy Central, Prima KRIMI, Televize Barrandov, KINO BARRANDOV, BARRANDOV KRIMI, Barrandov NEWS, JOJ Family, JOJ Cinema, Seznam.cz TV, SPORT 5, RELAX, kinoSvět, Tv NOE, Hobby TV, Mňam TV, O (Óčko), Óčko STAR, Óčko Expres, ÓCKO Black, Retro Music Television, Rebel, REBEL 2 SLUŠNEJ KANÁL, ŠLÁGR TV, ŠLÁGR 2, Nova sport 1, Nova sport 2, HBO, HBO 2, HBO 3, CINEMAX, CINEMAX 2, CS mini, CS Film, Film Europe, ČESKOSLOVENSKO, Be2Can, WAR svět válek, POWER TV; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 31. května 2019 pod č.j. RRTV/7070/2019-vra a č.j. RRTV/7072/2091-vra.

- Rada se seznámila s vyjádřením společnosti AXOCOM s.r.o., IČ 29146623, se sídlem Husinecká 808/5, Žižkov, 130 00 Praha, ze dne 28. května 2019, doručeným Radě dne 31. května 2019 pod č.j. RRTV/7069/2019-vra, týkajícím se informací o dětském písničkovém televizním programu Music Box Lala TV šířeném v České republice na základě oprávnění vydaného dne 21. prosince 2018 Regulačním orgánem pro elektronická média Srbské republiky.

- Rada se seznámila s dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, č.j. ČTÚ-24 052/2019-613, zde dne 5. června 2019, kterým žádá Radu o vyjádření ve věci záměru Českého telekomunikačního úřadu změnit příděly rádiových kmitočtů na základě podaných žádostí provozovatelů celoplošných vysílacích sítí v souvislosti s přechodem na DVB-T 2. Rada sděluje, že v rámci svých kompetencí daných zákonem č. 231/2001 Sb. a vzhledem k povaze oprávnění provozovatelů těchto celoplošných sítí, nemá v předmětné věci žádné připomínky.

- Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 7 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon č. 40/ 1995 Sb.), v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o přestupcích a řízeních o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) rozhodla zahájit se zadavatelem reklamy, společností BILLA, spol. s r.o., IČ 00685976, sídlem Říčany u Prahy, Modletice 67, PSČ 25101, řízení o přestupku z moci úřední pro možné porušení ustanovení porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 1 Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011, čehož se mohl dopustit zadáním reklamy BILLA odvysílané dne 18. března 2019 v čase od 16:16:11 hodin na programu NOVA, neboť v reklamě jsou uvedeny zavádějící informace o vlastnostech a povaze, respektive způsobu výroby pekařských výrobků prodávaných v prodejnách Billa - reklama začíná sdělením, že u pečiva je čerstvost na prvním místě, což je doprovázeno záběrem na detail zlatavého jemného pečiva, která se právě peče v troubě, kdy takové spojení má ve spotřebiteli vzbudit dojem, že jelikož je čerstvost pečiva v Bille na prvním místě, pak je zde čerstvé pečivo pochopitelně běžně k zakoupení. Dále nakupující babička začne vzpomínat na své dětství, kdy její maminka vždy v neděli pekla, kdy tyto vzpomínky na právě upečené pečivo vyndané z trouby jí evokují vůně, které se linou prodejnou Billa. Zde je opět jednoznačná paralela mezi čerstvým pečivem z babiččina dětství a „čerstvým“ pečivem z Billy (neboť vůně obojího jsou totožné). Vnuk navíc glosuje, že babička může mít díky Bille neděli každý den (tj. může mít čerstvé pečivo každý den). Načež zaměstnankyně Billy odvětí, že neděli (tj. čerstvé pečivo) může mít babička v Bille nikoli každý den, ale dokonce každou půlhodinu. Vše je korunováno záběrem na hodiny, kde je napsáno „Každých 30 minut čerstvě napečeno“. Dle ustanovení § 11a písm. f) vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., je čerstvým běžným pečivem nebalené běžné pečivo, jehož celý technologický proces výroby od přípravy těsta až po upečení či obdobnou tepelnou úpravu, včetně uvedení do oběhu, nebyl přerušen zmrazením nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti a které je zároveň nabízeno k prodeji spotřebiteli nejdéle do 24 hodin po upečení či obdobné tepelné úpravě. Reklama tedy u spotřebitele budí dojem, že je v prodejnách Billa prodáváno čerstvé pečivo (konkrétně meruňkové kapsy), když ve skutečnosti se jedná o rozmrazený (dopékaný) polotovar, který definici čerstvého pečiva z tohoto důvodu nesplňuje.

- Rada se seznámila se stanoviskem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR č.j. RRTV/6362/2019-vra ve věci šíření zvukové stopy poskytující audiopopis pro osoby se zrakovým postižením prostřednictvím kabelových systémů.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 27. 6. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání


  Sdílet:      

¤   počet komentářů k tomuto článku: 0   ¤

Verze pro tisk
Další články z rubriky:
27.06.2019 • Česká televize ušetřila na provozu bezmála sto milionů korun
26.06.2019 • Suchý, Forman i Bohdalová - Česká televize ve Varech uctí legendy
20.06.2019 • Televize Prima dnes slaví 26 let
20.06.2019 • Tlačová informácia zo zasadnutí RVR dňa 19. 6. 2019
18.06.2019 • Ve čtvrtek 20. června startuje už čtvrtý ročník letního UPC MAX kina
17.06.2019 • Festival rozhlasovej hry už má víťazov

  Komentáře:

ERROR

Přidávat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

Přihlašte se: Přihlášení.

V případě, že ještě nejste u nás registrován, můžete se místo registrace přihlásit svým účtem přes:
Facebook, Twitter, Google. .

Pokud nejste doposud zaregistrovaný, vytvořte si registraci s vlastním uživatelským jménem (nickem): Registrace.zpět nahoru


¤ Nastavit jako domovskou stránku ¤ Přidat k oblíbeným ¤ Napište nám ¤ Reklama ¤ Mapa stránek ¤
Všechna práva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Banská Bystrica - All rights reserved! TOPlist