Tisková zpráva z 15. zasedání RRTV, 2019, konaného dne 3. 9. 2019
Autor: RRTV , e-mail: info@rrtv.cz Přidané: 06.09.2019

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 15. zasedání projednala 41 bodů programu. Vyhodnotila 26 stížností diváků a posluchačů, vydala 10 upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení.


Rada na svém 15. zasedání uložila pokutu provozovateli MWE Networks International s.r.o. ve výši 10 000,- Kč za porušení § 47 odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že na písemnou na výzvu Rady nepředložil údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, údaje o počtu a délce vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace těchto děl a jejich výrobců, popřípadě doklady, které prokazují, že vynaložil nejméně 10 % svého programového rozpočtu na výrobu nebo nákup evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, včetně identifikace výrobců těchto děl, seznamy vysílaných evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, od jejichž výroby neuplynulo více než 5 let, a údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl, a to vše za rok 2018 k televiznímu programu POWER TV.

Rada udělila provozovateli FILM EUROPE s.r.o., IČ 289 22 921, se sídlem V Jámě 699/1, Praha 1, souhlas podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/136/2016-smu, spis. zn.: 2015/984/SMU/FIL, ze dne 7. ledna 2016, k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a družice, a to změnou licenčních podmínek televizního programu Be2Can, spočívající ve změně časového rozsahu vysílání z 00:00 - 24:00 hodin na 22:00 - 04:00 hodin, v rozsahu dle žádosti doručené dne 21. srpna 2019, pod č.j. RRTV/10080/2019-vra.

Rada registruje právnickou osobu, Livesport TV s.r.o., IČ: 03499618, se sídlem: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5,Aspira Business Centre, jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím zvláštních přenosových systémů, identifikace přenosového systému: dálkový příjem - internet, informace o přístupu k vysílání: mobilní a webové aplikace společnosti Livesport s.r.o., programová nabídka - registrované programy: české televizní programy s licencí: Nova sport 1, Nova sport 2; v rozsahu dle přihlášky k registraci doručené dne 5. srpna 2019 pod č.j. RRTV/9819/2019-vac.

Podrobnější informace naleznete v přepisech usnesení Rady na www.rrtv.cz.


V Praze dne 5. 9. 2019, Bc. Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 
© satCentrum :: Česko-Slovenská satelitní a TV doména
http://www.satcentrum.cz/clanky/27398/tiskova-zprava-z-15-zasedani-rrtv-2019-konaneho-dne-3-9-2019/